Складові життєвого шляху Сергія Пирожкова формують образ ученого, державника, українського патріота, який зробив вагомий внесок у  вітчизняну демографічну науку: як  директор-організатор розбудовував  Національний  інститут стратегічних досліджень, майже десятиліття представляв незалежну Україну в ранзі посла, чимало робить на ниві структурного розвою Національної академії наук України.

Він належить до тієї категорії людей, які ставлять мету і наполегливо, методично й  цілеспрямовано досягають її. Особливість його вдачі — в усьому дотримуватися системи. Системність, якщо оперувати науковим терміном, — основа життя Сергія Івановича.

Системність, якщо оперувати науковим терміном, — основа життя Сергія Івановича. Фото з сайту vnews.agency

Наукове дослідження має право на існування лише за однієї істотної  умови: логічного обґрунтування складових проблеми, яку вчений обрав.

Демографія — це площина його роздумів як дослідника-економіста, та  не лише коментатора сухої статистики, а людини, яка бачить суспільні процеси, вникаючи в їхню глибинну суть. Жива наука — про людей і для людей.

Шлях до свого захоплення, що згодом стало сенсом життя, розпочав з Київського інституту народного господарства. Згодом аспірантура в Інституті економіки Академії наук УРСР. З 1976 року працював у президії АН України вченим секретарем відділення економіки, заступником начальника науково-організаційного відділу. 1990-го  повернувся до Інституту економіки АН України і захистив докторську дисертацію «Демографічні закономірності відтворення трудового потенціалу».

У подальшому Сергій Іванович працював над створенням Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України і керував ним до листопада 1996 року. Потім сформував й очолив Націо­нальний інститут україно-російських відносин, згодом перетворений у Національний інститут проблем міжнародної безпеки при РНБОУ.

Сергій Пирожков — один із засновників Фонду інтелектуального співробітництва «Україна XXI». У Національній академії наук створив Інститут демографії і соціальних досліджень, п’ять років був директором. Розвинув традиції української демографічної школи академіка М.В. Птухи. Збагатив вітчизняну демографічну науку сучасними методами статистичного та математичного аналізу. Великий внесок зробив у розвиток науки і практики демографічного прогнозування, визначивши перспективи населення України до 2050 року, які стали науковою базою для розроблення соціальної політики та політики регулювання ринку праці.

Він успішно працює над проблемами методології стратегічних досліджень, розробляє концептуальні підходи до забезпечення національної безпеки на основі комплексної оцінки системи взаємозалежних параметрів економічної, демографічної, соціальної, оборонної політики, гармонійного і безпечного розвитку суспільства, держави та особистості.

Він почесний професор Пекінського інституту міжнародних порівняльних досліджень, член Всесвітньої та Європейської асоціацій народонаселення.

А завдяки дипломатичній діяльності Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Молдова Сергія Пирожкова у молдавсько-української співпраці є гарні перспективи і значний потенціал для подальшого розвитку й поглиблення, засновані на дружбі, взаємній підтримці та загальних євроінтеграційних прагненнях.

Анатолій ДЕНИСЕНКО,
Володимир ДЕНИСЕНКО

для «Урядового кур’єра»