Ухвалення урядом постанови «Про внесення змін до Регламенту Кабінету Міністрів України» покликано вдосконалити процедуру підготовки урядових рішень.

Міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко так прокоментував згадане рішення: «Внесені зміни до Регламенту передбачають декілька важливих речей. По-перше, впроваджується процедура розгляду проектів актів на засіданнях уряду та урядових комітетів відповідно до щоквартальних планів-графіків. Це дасть змогу зробити роботу системнішою. По-друге, встановлюються чіткі терміни погодження проектів актів Кабміну зацікавленими центральними органами виконавчої влади. Мінімальний строк — один день на погодження актів з невідкладних питань, максимальний — один місяць. По-третє, запроваджується принцип погодження за мовчазною згодою — якщо у встановлений термін зацікавлений орган не висловив зауважень щодо проекту акта, він вважається погодженим».

Зазначені зміни до Регламенту сприятимуть, на думку міністра, вдосконаленню процедури підготовки урядових рішень, оптимізують функціонування урядового апарату та позитивно вплинуть на підвищення ефективності діяльності Кабміну.

Ухваленою урядом постановою «Про внесення змін до Регламенту Кабінету Міністрів України» вилучено норму про необхідність обов’язкового перепогодження проектів актів у разі зміни керівника органу, який брав участь у підготовці поданого Кабміном проекту документа. Також положення Регламенту приводять у відповідність до Закону України «Про державну службу України» в частині розмежування повноважень Міністра Кабінету Міністрів та Державного секретаря Кабінету Міністрів.

Крім того, уряд ухвалив розпорядження про питання розроблення політики в деяких пріоритетних сферах діяльності. Згідно з документом, Кабмін запроваджує нову процедуру підготовки рішень. Спочатку — презентація політичної пропозиції та концепції реалізації державної політики у відповідній сфері, а після затвердження — розробка плану заходів щодо їх здійснення.

«Щодо кожного з визначених пріоритетних напрямів міністерства мають підготувати політичні пропозиції щодо реалізації державної політики у сфері їхньої відповідальності. Пропозиції буде розглянуто на засіданні уряду, і в разі затвердження розпочнеться робота з їх упровадження, — цитує слова Олександра Саєнка прес-служба Міністра Кабінету Міністрів. — Тобто ми спочатку чітко визначаємо напрям руху, спосіб, у який досягатимемо поставлених завдань, строки, відповідальних осіб, очікувані результати, а також обсяг необхідних ресурсів. І лише після цього розпочинаємо діяти. Затверджуємо рамковий документ, а потім готуємо план конкретних заходів з його реалізації. Такий підхід забезпечить комплексність реформування, системність та зрозумілу кожному громадянину послідовність дій уряду під час здійснення перетворень у певній галузі».

Відповідно до ухваленого урядом розпорядження в десяти міністерствах буде створено групи аналізу політики для розроблення та формування відповідних політичних пропозицій у визначених пріоритетних сферах діяльності згідно з методологією та вимогами, передбаченими Регламентом Кабінету Міністрів. Серед пріоритетних напрямів визначено реформування податкової системи, модернізацію системи фінансування охорони здоров’я, реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього середовища, реформування системи надрокористування, відновлення мережі автомобільних доріг, реформування залізничного транспорту, системи іномовлення, земельну реформу, а також нові підходи до сприйняття державної мови, нової української школи.

Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»