РИНОК ПРАЦІ

За новим законом статус безробітного громадяни отримуватимуть з першого дня реєстрації 
в центрі зайнятості

З  1 січня 2013 року набирає чинності Закон України «Про зайнятість населення». Очікується, що він стимулюватиме людей до роботи, а  роботодавців — до створення нових робочих місць. «Урядовий кур’єр» з допомогою спеціалістів Державного центру зайнятості Мінсоцполітики спробував з’ясувати, що готує нове законодавство  для тих, хто з різних причин залишився без роботи, але має намір працювати.

Студентам  випишуть  трудову

Студенти останніх курсів професійно-технічних та вищих навчальних закладів матимуть право на стажування в роботодавців строком до шести місяців. Відтак у їхній трудовій книжці в обов’язковому порядку буде запис про проходження стажування. Власне, це свідчитиме про набуття певного досвіду роботи. Проходитиме стажування студент за індивідуальною програмою під керівництвом наставника. І що важливо, на цей період на нього поширюються всі права й соціальні пільги, встановлені для працівників, які займають відповідні посади.

З початку наступного року запроваджується новий механізм бронювання робочих місць. Для працевлаштування соціально вразливих верств населення підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб встановлюється квота розміром 5%  середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік.

Полегшити пошук роботи безробітним зможе приведення діяльності кадрових агентств у відповідність до європейських стандартів, зокрема щодо безоплатності їхніх послуг для громадян. Зазвичай в Україні звернення до кадрових агентств для тих, хто шукає роботу, закінчуються не досить результативно. Сплачуючи за пошук вакансії, шукачі роботи не отримують жодних гарантій на працевлаштування. Новим законом передбачено, що  оплата послуг з працевлаштування здійснюється виключно роботодавцем, якому надано такі послуги.

Згідно з новим законом, громадяни віком від 45 років зі страховим стажем не менш ніж 15 років мають право до досягнення пенсійного віку на одноразове отримання ваучера для оплати навчання новій професії або підвищення своєї кваліфікації.

Вартість такого ваучера встановлюється в межах вартості навчання, але не вище за 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Оплата ваучера здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Порядок видачі територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, ваучерів і перелік професій, спеціальностей та напрямів підвищення кваліфікації, для навчання, за якими може бути виданий ваучер, затверджуються Кабінетом Міністрів України.

І батько-одинак матиме  підтримку

Істотні преференції надаватимуться роботодавцям, які працевлаштовуватимуть певні категорії людей на нові робочі місця терміном не менш ніж на два роки. Їм щомісяця компенсуватимуть фактичні витрати в розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу на місяць, за який  сплачено внесок. Це стосується працевлаштування:

— одного з батьків або особи, яка їх замінює і має на утриманні дітей віком до шести років або яка виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років чи дитину-інваліда;

— дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

— осіб, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;

— молоді, яка закінчила або припинила навчання в загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і яку вперше приймають на роботу;

— осіб, звільнених після відбуття покарання або примусового лікування;

— осіб, яким до настання права на пенсію за віком залишилося 10 і менше років;

— інвалідів, які не досягли пенсійного віку.

Житло  для молодих  спеціалістів

Закон, зокрема, стимулюватиме молодих спеціалістів, які закінчили виші й вирішили поїхати працювати в сільську місцевість. За відповідною професією (спеціальністю) в селах і селищах тому молодому працівнику, який уклав трудовий договір терміном не менш як три роки з підприємствами, установами та організаціями, розташованими в таких населених пунктах, надають житло на строк його роботи та одноразову адресну допомогу в десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати за рахунок коштів Державного бюджету України. Якщо ж молодий працівник пропрацює в такому населеному пункті не менш як десять років, житло передається йому у власність.

Законом передбачено надання безоплатних індивідуальних та групових консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності із залученням на громадських засадах працівників органів державної влади. Надання безоплатних індивідуальних та групових консультацій організовується для фізичних осіб, які мають намір започаткувати підприємницьку діяльність або вже здійснюють таку діяльність.

Консультації надаватимуть представники компетентних органів, а також органів місцевого самоврядування, об’єднань роботодавців, профспілок, асоціацій підприємців, банків, бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, фондів підтримки малого підприємництва, лізингових компаній, консультативних центрів, інших підприємств, установ та організацій, які за напрямами діяльності сприяють розвитку та підтримці малого і середнього підприємництва.