В «Урядовому кур’єрі» від 8 листопада цього року в рубриці «Запитайте в експерта» йшлося про нові правила надання житлових субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги. Там зокрема вказано, що «виплата пільг у грошовій безготівковій формі здійснюється у грошовій безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок АТ «Ощадбанк» на підставі укладеного між Мінсоцполітики та АТ «Ощадбанк» договору. АТ «Ощадбанк» здійснює переказ коштів на рахунки надавачів комунальних послуг». Фактично більшість пільговиків отримує пільги у грошовій безготівковій формі, тому що через необізнаність (жоден надавач комунальних послуг не повідомив про зміну в наданні послуг пільговиків) не написали особистої заяви про отримання пільг у грошовій готівковій формі. Проте платіжки надійшли з повною сумою оплати без урахування пільг. Пільговики заплатили надавачам комунальних послуг повну вартість, а тепер їхні гроші за пільги АТ «Ощадбанк» перекаже на рахунки надавачів послуг. Так пільги забрано в пільговиків і передано надавачам комунальних послуг. Якщо це не так, то поясніть публічно: що саме відбувається?

Г. Ульченко

Начальниця відділу соціальних допомог, субсидій та персоніфікованого обліку пільг департаменту соціального захисту Київської ОДА Надія КОРЗУН

З 01.10.2019 набрав чинності Порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 №373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі» (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 №807, далі порядок).

Згідно з порядком, розраховані органами соціального захисту населення суми пільг перераховує АТ «Ощадбанк» для подальшого проведення ним розрахунків з надавачами послуг за кожного конкретного пільговика (безготівкова форма).

Пільговикам, які подали заяву до органу соціального захисту населення на отримання пільг готівкою, виплата здійснюється у готівковій формі у зазначений у заяві спосіб (банк або пошта). За заявою пільговика, поданою структурному підрозділу з питань соціального захисту населення до 15 жовтня (15 травня), у якій зазначено виплатні реквізити, виплата пільги здійснюється у грошовій готівковій формі з початку опалювального (неопалювального) сезону. У зв’язку з цим платіж за послугу нараховується у повному обсязі, без урахування знижки, яка надається пільговикові.

У разі отримання готівки пільговик має сплатити за спожиті послуги повністю. Інші пільговики сплачують, як і раніше, частину платежу, а суму пільги за них перерахує надавачеві послуг АТ «Ощадбанк» (за наявності даних про номер мобільного телефону пільговик отримає інформаційне повідомлення від банку про проведені платежі).

З огляду на те що відповідний механізм запроваджують в Україні вперше, через неточності в даних з технічних причин могли не нарахувати окремим особам суми пільги. У такому разі рекомендуємо звернутися до органу соціального захисту населення за місцем проживання. Суму пільги буде донараховано в наступному місяці.

Отримання інформації з будь-яких питань, пов’язаних із нарахуванням пільги, пільговики звертаються до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення. Отримання інформації про спожиті послуги, нараховані суми за послуги, розмір заборгованості (переплати) пільговики звертаються до управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг. Отримання інформації про операції, здійснені за обліковим записом пільговика щодо перерахування коштів управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг, пільговики звертаються до АТ «Ощадбанк».

Інформацію надають у порядку, визначеному АТ «Ощадбанк». АТ «Ощадбанк» веде у відповідних автоматизованих системах обліку банку персоніфікований облік пільговиків та коштів, які надходять на рахунок для виплати пільг, у розрізі кожного пільговика (далі облікові записи пільговиків).

АТ «Ощадбанк» здійснює переказ коштів на рахунки управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг на підставі договорів між АТ «Ощадбанк» (його установами) та управителями, об’єднаннями, виконавцями комунальних послуг. У таких договорах визначається порядок інформаційного обміну між управителями, об’єднаннями, виконавцями комунальних послуг та АТ «Ощадбанк».

Якщо управитель, об’єднання, виконавець комунальних послуг не уклав договору з АТ «Ощадбанк» (його установами) для перерахування сум пільг, він до 1 червня не має права вимагати оплати послуг (внесків/платежів) від пільговиків за відповідні неопалювальний та опалювальний періоди.

Перерахування коштів за послуги (витрати) здійснюється у такій послідовності: постачання теплової енергії, постачання та розподіл природного газу або постачання та розподіл електричної енергії за наявності відповідного виду індивідуального опалення, постачання гарячої води, централізоване водопостачання, централізоване водовідведення, постачання та розподіл електричної енергії, постачання та розподіл природного газу, поводження з побутовими відходами, послуги з управління багатоквартирним будинком, внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку. Пільговик може визначити іншу послідовність перерахування коштів за послуги (витрати) шляхом подання відповідної заяви структурному підрозділу з питань соціального захисту населення.

Після закінчення опалювального сезону залишки коштів на рахунку для виплати пільг, відображені на облікових записах пільговиків, які утворилися станом на 1 червня, пільговикам виплачує АТ «Ощадбанк» шляхом перерахування таких коштів на поточні рахунки зазначених осіб, відкриті в АТ «Ощадбанк», про що АТ «Ощадбанк» інформує пільговика шляхом надсилання смс-повідомлень (у разі наявності інформації про номер мобільного телефону пільговика).

У розрахунках моєї пенсії не враховано моєї роботи в Росії з 2005-го по 2008 рік. Поясніть, будь ласка: хіба між нашими країнами немає договору про визнання стажу роботи в обох країнах?

В. Крамаренко

Заступниця директора департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України ЛЮБОВ БРИЧОК

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 за №1058-IV (із змінами та доповненнями, далі закон), визначено, що законодавство про пенсійне забезпечення складається із законів, які регулюють питання пенсійного забезпечення, а також міжнародних договорів з пенсійного забезпечення, згоду на обов’язковість яких надала Верховна Рада України.

На громадян, які працювали на території Російської Федерації, поширюється угода про гарантії прав громадян держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі пенсійного забезпечення від 13.03.1992 (далі угода СНД).

Відповідно до угоди СНД, під час призначення пенсії до страхового стажу зараховують періоди роботи осіб на території держав — учасниць угоди СНД, на території колишнього СРСР, а також враховують заробітну плату за ці періоди роботи.

Угодою СНД передбачено, що пенсійне забезпечення громадян держав — учасниць цієї угоди і членів їхніх сімей здійснюють згідно із законодавством держави, на території якої вони проживають.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 24 закону, страховий стаж — період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі, не меншій ніж мінімальний страховий внесок.

Згідно із ч. 2 ст. 24 закону, страховий стаж обчислюють територіальні органи Пенсійного фонду відповідно до вимог цього закону за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку — на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, чинним до набрання чинності цього закону.

Періоди трудової діяльності та інші періоди, які зараховували до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності цим законом, зараховують до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, чинним раніше, крім випадків, передбачених цим законом (ч. 4 ст. 24).

Згідно з абз. 1 ч. 1 ст. 40 закону, для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами або якщо страховий стаж з 1 липня 2000 року становить менш як 60 місяців, для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв.

Якщо страховий стаж становить менший період, ніж передбачено абзацом першим цієї частини, враховується заробітна плата (дохід) за фактичний страховий стаж.

Заробітна плата (дохід) за період страхового стажу до 1 липня 2000 року враховується для обчислення пенсії на підставі документів про нараховану заробітну плату (дохід), виданих у порядку, встановленому законодавством, за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами, а за період страхового стажу з 1 липня 2000 року — за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку.

Отже, страховий стаж, набутий особою в Російській Федерації, й заробітну плату за ці періоди роботи враховують під час призначення пенсії відповідно до вимог, визначених законодавством України.

Перерахунок пенсій з урахуванням страхового стажу, набутого особою на території будь-якої з держав — учасниць угоди СНД після призначення пенсії, не проводиться, оскільки угода СНД визначає порядок врахування стажу роботи та заробітної плати під час призначення пенсії.

Я шахтар-інвалід (ІІІ група внаслідок трудового каліцтва і профзахворювання, не працюю), отримував пенсію згідно із Законом «Про підвищення престижності шахтарської праці», а саме три прожиткові мінімуми. Після перерахунку пенсій мені істотно зменшили пенсію. На звернення до відділення Пенсійного фонду мені відповіли: «Усі ваші шахтарські закони скасували».
Прошу надати відповідь на такі запитання: 1) чи поширюється чинність Закону «Про престижність шахтарської праці» на пенсії у зв’язку з інвалідністю (внаслідок трудового каліцтва і профзахворювання) шахтарям, які відпрацювали більш як 15 років у шахті й не працюють, але пенсіонери не за віком? 2) який мінімальний розмір пенсії у зв’язку з інвалідністю (ІІІ група, внаслідок трудового каліцтва) особам, які не працюють, відпрацювали понад 15 років у шахті, але пенсіонери не за віком? 3) чи зараховується час перебування на інвалідності цих осіб у стаж, що надає право на пенсію за віком?

О. Жуковін

Пенсійне забезпечення шахтарів здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 №1058-IV (із змінами та доповненнями, далі закон №1058) та Закону «Про підвищення престижності шахтарської праці» від 02.09.2008 №345-VI (із змінами та доповненнями, далі закон №345).

Розмір пенсії по інвалідності обчислюється у відсотках від розміру пенсії за віком, обчисленого з урахуванням набутого особою страхового стажу та отримуваної заробітної плати, з якої сплачено страхові внески, відповідно до статей 27, 28 закону №1058 залежно від групи інвалідності (І — 100%, ІІ — 90%, ІІІ група — 50%).

До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім наявного страхового стажу, зараховується на загальних підставах відповідно період з дня встановлення інвалідності до досягнення застрахованою особою віку, передбаченого ст. 26 цього закону.

Абз. 3 ч. 1 ст. 28 закону №1058 та ст. 8 закону №345 передбачено, що шахтарям та працівникам, зайнятим повний робочий день під землею обслуговуванням зазначених осіб, які відпрацювали на підземних роботах не менш як 15 років для чоловіків та 7,5 року — для жінок за списком №1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, мінімальний розмір пенсії встановлюється на рівні 80% заробітної плати (доходу), визначеної відповідно до статті 40 закону №1058, з якої обчислюється пенсія, але не менш як три розміри прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Відповідно до Закону «Про Державний бюджет України на 2019 рік» з 01.12.2019 прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 1638,00 грн.

З огляду на це пенсія у зв’язку з інвалідністю ІІІ групи шахтареві призначається у розмірі 50% пенсії за віком, зокрема встановленої у мінімальному розмірі.

Час перебування на інвалідності у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням до 01.01.2004 зараховується до страхового стажу під час призначення пенсії за віком.

Запитання можете надсилати на електронну адресу: expert@ukcc.com.ua