Передусім зауважимо, що словосполучення «докупити стаж» розмовне, державні органи такою термінологією не користуються. У них це називається добровільною сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що з юридичної точки зору правильніше.

Щоб отримувати гідну пенсію, треба офіційно влаштовуватися на роботу. Фото з Урядового порталу

Щодо того, хто і як може здійснювати добровільну сплату єдиного внеску, «Урядовому кур’єрові»  надали інформацію компетентні державні органи. Міністерство соціальної політики роз’яснює: умови призначення пенсії за віком визначено статтею 26 Закону України від 09.07.2003 №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Нею передбачено, що з 01.01.2018 р. право на призначення пенсії за віком після досягнення 60 років мають особи за наявності страхового стажу:

з 01.01.2018 по 31.12.2018 — не менш як 25 років;

з 01.01.2019 по 31.12.2019 — не менш як 26 років;

з 01.01.2020 по 31.12.2020 — не менш як 27 років;

з 01.01.2021 по 31.12.2021 — не менш як 28 років;

з 01.01.2022 по 31.12.2022 — не менш як 29 років;

з 01.01.2023 по 31.12.2023 — не менш як 30 років;

з 01.01.2024 по 31.12.2024 — не менш як 31 рік; 

з 01.01.2025 по 31.12.2025 — не менш як 32 роки;

з 01.01.2026 по 31.12.2026 — не менш як 33 роки;

з 01.01.2027 по 31.12.2027 — не менш як 34 роки;

починаючи з 01.01.2028 – не менш як 35 років.

Статтею 12 закону №1058 визначено, що право на добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування мають особи, які досягли 16-річного віку та не належать до кола осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню. Ці особи можуть брати добровільну участь зокрема у солідарній системі пенсійного страхування відповідно до укладеного договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування згідно  із Законом України від 08.07.2010 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». 

Відповідно до частини першої статті 10 закону №2464, до платників, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, зараховують:

— членів особистого селянського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню;

— осіб, які досягли 16-річного віку та не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями, визначеними пунктом 1 частини першої статті 4, і  не  належать  до  платників  єдиного  внеску,  визначених  пунктами 4, 5 та 5-1 частини першої статті 4 закону №2464.

Для укладення договору особи, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску, подають до органу доходів і зборів за місцем проживання відповідну заяву.

Договір може передбачати одноразову сплату особою єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, за період із 01.01.2004. Сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладення договору, помножений на коефіцієнт 2 (частина п’ята статті 10 закону №2464). Єдиний внесок для осіб, які мають право на добровільну сплату внеску, встановлюється у розмірі, визначеному статтею 8 закону №2464 (крім випадків одноразової сплати, передбачених частиною п’ятою цієї статті).

Відповідно до Положення про Державну фіскальну службу України, центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику з адміністрування єдиного внеску, у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань сплати єдиного внеску є ДФС, яка згідно зі статтею 12 закону №2464 надає роз’яснення з питань застосування законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску.

Згідно з роз’ясненням, наданим «Урядовому ку­р’є­­рові» Державною фіскальною службою, порядок укладення договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового дер­жавного соціального стра­хування врегульовано статтею 10 вже згаданого закону України №2464-VI та розділом V Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 №449.

Особа, яка виявила бажання брати участь у системі добровільного страхування, подає до органів доходів і зборів за місцем проживання заяву про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування або одноразову сплату в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування за формою згідно з додатком 3 до інструкції, копію трудової книжки (за наявності) та копію документа, що посвідчує особу.

З особою, яка подала заяву, після перевірки викладених у ній відомостей органами доходів і зборів у строк не пізніше ніж 30 календарних днів з дня отримання заяви укладається договір, наведений у додатку 4 до інструкції, а у разі бажання особи сплатити єдиний внесок за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (зокрема за період з 1 січня 2004-го по 31 грудня 2010 року), укладається договір за формою, наведеною в додатку 5 до інструкції.

Протягом 2018 року скористалися правом на добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування близько 3 тисяч осіб.