Працювала в районному суді на посаді діловода, потім - судовим виконавцем. Мала надбавку до зарплати за особливі досягнення у праці 50%. Після виходу на пенсію також отримувала цю надбавку. Та коли підвищили зарплату держслужбовцям і я звернулася до колишніх роботодавців (управління юстиції) по довідку про доходи для перерахунку пенсії, мені її врешті надали, але без зазначення надбавки. Писала скарги до багатьох міністерств і відомств. І врешті у довідки про зарплату внесли доплату за досягнення у праці, але... до 2008 року - 50%, а починаючи з цього року - 37%. Довелося звернутися до суду, який виніс ухвалу на мою користь. Але управління юстиції подало апеляцію. Тож суди тривають і донині... Зверталась у відділення Пенсійного фонду за місцем проживання, але чіткої відповіді не отримала. Отже, хочу знати, як проводиться індексація пенсії колишніх держслужбовців?

Ірина ЛАБИК,
м. Калуш Івано-Франківської обл.

Валентина НИКИТЕНКО,
заступник голови правління Пенсійного фонду:

- Ви отримуєте пенсію, обчислену за нормами Закону "Про державну службу". Відповідно до статті 37-1 цього закону у разі підвищення розміру заробітної плати працюючим держслужбовцям відповідно здійснюється перерахунок раніше призначених пенсій виходячи із сум заробітної плати, на які нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування працюючого держслужбовця відповідної посади та рангу на момент виникнення права на перерахунок пенсії.

Пунктом 4 постанови Кабміну від 31.05.2000 року N 865 "Про деякі питання вдосконалення визначення розмірів заробітку для обчислення пенсії" встановлено, що у разі підвищення розміру заробітної плати працюючим державним службовцям відповідно до рішень Кабміну заробітна плата для перерахунку пенсій пенсіонерам, яким пенсія призначена з дня набрання чинності Законом "Про державну службу", визначається, зокрема непрацюючим пенсіонерам, на підставі документів, поданих на час перерахунку, виходячи із сум заробітної плати, яку одержує працюючий держслужбовець на відповідній посаді, з якої призначено (перераховано) пенсію, на момент виникнення права на перерахунок. При цьому:

4 посадовий оклад, надбавки за ранг та вислугу років враховуються у розмірах, встановлених Кабміном на момент права на перерахунок за відповідною посадою та рангом на момент призначення (перерахунку) пенсії;

4 премія та інші надбавки враховуються у середніх розмірах стосовно визначених законодавством таких виплат за відповідною посадою (посадами) в тому державному органі, звідки особа вийшла на пенсію, на момент виникнення права на перерахунок.

Тобто перерахунок пенсій проводиться на підставі довідок, виданих державними органами за останнім місцем роботи пенсіонера.

Пенсія вам обчислена на підставі довідки про заробітну плату головного управління юстиції в Івано-Франківській області, в якій зазначена надбавка за високі досягнення у праці в розмірі 46,19%. Підстав для обчислення розміру пенсії з урахуванням надбавки у 50% немає.

Також повідомляю, що механізм проведення індексації визначений Порядком проведення індексацій грошових доходів населення, затвердженим постановою Кабміну від 17.07.2003 року N 1078 (зі змінами).

Відповідно до пункту 4 цього Порядку індексації підлягають грошові доходи населення у межах прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціальних і демографічних груп населення.

Відповідно до пункту 1-1 Порядку підвищення грошових доходів громадян у зв'язку з індексацією здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін.

Індексація грошових доходів населення проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який встановлюється в розмірі 101%.

Індекс споживчих цін обчислюється Держкомстатом і не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним, публікується в офіційних періодичних виданнях.

Пунктом 5 Порядку передбачено, що у разі підвищення розмірів, зокрема пенсій, а також у разі зростання грошових доходів населення без перегляду їх мінімальних розмірів місяць, в якому відбулося підвищення, вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення. Індексація грошових доходів, отриманих громадянами за цей місяць, не провадиться.

З наступного місяця здійснюється обчислення наростаючим підсумком індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації. Оскільки з 01.04.2009 року, 01.07.2009 року, 01.10.2009 року, 01.11.2009 року, 01.01.2010 року відбувалося підвищення пенсії заявниці, кожен з цих місяців був базовим.

Для пенсій, в яких встановлений базовий місяць - січень 2010 року, підстави для проведення індексації настали у квітні 2010 року.

Отже, у серпні 2010 року разом з пенсією за серпень на поточний рахунок в установі банку Ірині Лабик перерахована індексація пенсії за період з 01.04.2010 по 31.08.2010 року. Починаючи з вересня, пенсія заявниці виплачується з урахуванням індексації.