З 1985 по 2007 рік я працювала вчителем початкових класів у загальноосвітній школі. А з січня 2007 року й донині -секретар сільської ради на виборній посаді. Наскільки я знаю, згідно з пунктом 4 статті 33 Закону "Про статус депутатів місцевих рад" стаж роботи в сільській раді зараховується до того, за яким я працювала попередньо, тобто до педагогічного.

А відповідно до пункту "е" статті 55 Закону "Про пенсійне забезпечення" право на пенсію за вислугу років мають працівники освіти за наявності стажу роботи від 25 до 30 років. Тож хочу дізнатися, чи маю я право отримувати пенсію за вислугу років, працюючи секретарем у сільській раді?

Галина МАРЧУК,
м. Малин Житомирської обл.

Євген МАКСИМЧУК,
заступник голови
правління Пенсійного
фонду:

- Відповідно до прикінцевих положень Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" призначення пенсії за вислугу років здійснюється згідно з окремим законодавчим актом через професійні та корпоративні фонди.

До запровадження пенсійного забезпечення через професійні та корпоративні фонди пенсії за вислугу років призначаються за нормами цього Закону при наявності трудового стажу, передбаченого Законом "Про пенсійне забезпечення".

Пенсія за вислугу років працівникам освіти призначається відповідно до пункту "е" статті 55 Закону "Про пенсійне забезпечення" при наявності спеціального стажу роботи не менше 25 років. При цьому статтею 7 вказаного закону визначено, що пенсія за вислугу років призначається при залишенні роботи, яка дає право на цю пенсію.

Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затверджений постановою Кабміну від 04.11.1993 р. N909.

Виборні посади зазначеним Переліком не передбачені, відповідно, робота на виборній посаді не дає права на призначення пенсії за вислугу років, а зараховується до спеціального стажу у випадках, передбачених окремими законами.

Згідно зі статтею 7 Закону "Про службу в органах місцевого самоврядування", правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування визначається, зокрема, Законом "Про статус депутатів місцевих рад", статтею 33 якого передбачено, що час роботи депутата у місцевій раді на постійній основі зараховується до стажу роботи (служби) за тією спеціальністю, за якою він працював до обрання на виборну посаду в раді.

Отже, робота на виборній посаді посадової особи місцевого самоврядування зараховується до спеціального стажу, що дає право на призначення пенсії за вислугу років. Спираючись на інформацію з вашого листа, до вашого стажу можливо зарахувати період роботи на виборній посаді секретаря сільської ради. За умови наявності 25 років спеціального стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за вислугу років, та звільнення з виборної посади ви будете мати право на призначення пенсії за вислугу років.