Хочу дізнатися, яка процедура порушення клопотання про присвоєння багатодітній жінці  звання «Мати-героїня». Який саме орган влади має подавати кандидатури і куди? Які жінки мають право на присвоєння звання? Якщо у поданні  клопотання відмовили, чи можна таке рішення оскаржити?

В. ЯКОВЕНКО, м. Донецьк

— Відповідно до положення про почесні звання України, затвердженого Указом Президента від 29.06.2001 року № 476, почесне звання «Мати-героїня» присвоюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі усиновлених у встановленому порядку, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їхніх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.

Відповідно до Закону «Про державні нагороди» почесне звання України є державною нагородою і вищою формою відзначення громадян за видатні заслуги перед Україною.

Висунення кандидатур до присвоєння почесного звання здійснюється гласно за місцем роботи особи, яку представляють до нагородження, у трудових колективах установ, організацій, підприємств, незалежно від типу, форми власності та господарювання.

У разі якщо особа не працює, клопотання про присвоєння почесного звання порушують органи місцевого самоврядування та подають Президентові України через обласні державні адміністрації.

Державні адміністрації відсилають на ім’я Президента України подання і нагородний лист установленого зразка. У нагородному листі зазначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання про присвоєння почесного звання.

Рішення щодо відмови у направленні відповідного клопотання може бути оскаржено у суді в порядку адміністративного судочинства.

Звертаю вашу увагу на те, що порушення клопотання про присвоєння почесного звання «Мати-героїня» приймається виключно місцевими органами влади.