Накладна в Єдиному реєстрі 

Внесення відомостей, що містяться у податковій накладній або розрахунку коригування, до Єдиного реєстру податкових накладних здійснюється шляхом подання протягом операційного дня цих документів в електронній формі Державній фіскальній службі з використанням електронного цифрового підпису та внесенням відповідних відомостей до реєстру (п. 2 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року №1246).

Операційний день триває з 0 до 23-ї години. Тому подавати накладну до реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних потрібно з 0 до 23-ї години. Реєструє податкові накладні у Єдиному реєстрі податкових накладних платник ПДВ не пізніше 15 календарних днів, наступних за датою їх складання. Якщо п’ятнадцятий день, що настає за днем їх виписки, припадає на святковий чи вихідний, то терміни реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних не переносять.

Відповідну норму визначено п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями. Це роз’яснення у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі у категорії 101.20.

Додаткові реквізити

Формою податкової накладної, затвердженої наказом Міністерства доходів і зборів України від 14. 01. 2014 р. № 10, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30. 01. 2014 р. за №185/24962 (далі — Порядок №10), крім обов’язкових реквізитів, передбачено й інші додаткові реквізити, зокрема «Номер телефону» продавця та покупця.

Для заповнення рядка «Номер телефону» податкової накладної передбачено десять клітинок, які заповнюють у числовому форматі. Заповнюючи цей рядок, слід зазначати телефонний номер абонента з кодом населеного пункту або кодом мобільного оператора. Номер телефону вирівнюється по правому краю поля і не повинен містити жодних інших знаків та символів (п. 2 Порядку №10).

Отже, податкову накладну, в якій платник ПДВ зазначив номер мобільного телефону (за умови правильно заповнених усіх обов’язкових реквізитів та інших рядків), не вважають заповненою з порушеннями.

Це роз’яснення у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі у категорії 101.19.

Перехід юросіб на спрощену систему оподаткування

Суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів, може перейти на спрощену систему оподаткування. Зробити це можна шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу.

Юридична особа має право перейти на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року. До поданої заяви додають розрахунок доходу за попередній календарний рік.

Такий перехід можна здійснити за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб’єкт господарювання дотримувався відповідних вимог, встановлених у п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу.

Порядок обрання або переходу на спрощену  систему оподаткування регулює ст. 298 Податкового кодексу.

Яким суб’єктам господарювання видають ліцензії на виробництво спирту

Ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового видають суб’єктам підприємницької діяльності, які на момент подання заяви про видачу ліцензії є власниками або відповідно до інших не заборонених законодавством підстав володіють та/або користуються приміщеннями та обладнанням, що забезпечують повний технологічний цикл виробництва алкогольних напоїв, за умови, що використання таких приміщень та обладнання здійснює тільки один суб’єкт підприємницької діяльності.

Ця норма регулюється   Законом України від 19 грудня 1995 року №481/95-BP «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» із змінами та доповненнями.

Інформаційно-комунікаційний департамент ДФС