Мій стаж роботи за пільговим списком №2 складається з таких періодів: 01. 09. 1969 — 17. 08. 1978 року і 29. 01. 1979 — 16. 11. 1979 року.Чи збільшиться за рахунок пільгового стажу загальний стаж роботи? Час роботи на об’єкті зі статусом всесоюзного якось впливає на розмір пенсії чи ні?

Анатолій ПЕТРОВ,
місто Семенівка Чернігівської області

Владислав МАШКІН,
директор департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду:

— Згідно з пунктом «б» статті 13 Закону «Про пенсійне забезпечення» право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах мають працівники, зайняті повний робочий день на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці, за Списком №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним Кабінетом Міністрів, і за результатами атестації робочих місць, зокрема чоловіки після досягнення 55 років і при стажі роботи не менш як 25 років, з них не менш як 12 років 6 місяців на зазначених роботах.

Працівникам, які мають не менше половини стажу роботи зі шкідливими і важкими умовами праці, пенсії на пільгових умовах призначають зі зменшенням пенсійного віку, передбаченого статтею 12 цього закону. Так, пенсійний вік чоловіків 60 років зменшується на рік за кожні 2 роки 6 місяців роботи за Списком №2.

Для підтвердження спеціального трудового стажу приймають уточнюючі довідки підприємств, установ, організацій або їхніх правонаступників, у яких має бути вказано: періоди роботи, що зараховують до спеціального стажу; професія або посада; характер виконуваної роботи; розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або їх номери, куди включають цей період роботи; первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видано зазначену довідку.

Пільгою за роботу за Списком №2 є зниження пенсійного віку, розміри таких пенсій визначають на загальних підставах.

За роботу на підприємстві, якому надано статус всесоюзного, встановлення надбавок та підвищень до пенсії законодавством не передбачено.