ЦЕ ВАС ЦІКАВИТЬ

Верховна Рада 22 грудня  2011 року прийняла Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів» № 4235-VI  (далі – Закон №4235,) пунктом 2 розділу І якого внесено зміни до Податкового кодексу України №2755-VI  із змінами та  доповненнями (далі – Податковий кодекс).

Згідно з Прикінцевими положеннями Закону № 4235 він набрав чинності з 1 січня 2012 року.

Зокрема, внесено зміни до статті 234 Податкового кодексу в частині ставок збору за першу реєстрацію транспортних засобів та викладено в наступній редакції:

234.1. Ставки збору для колісних транспортних засобів:

234.1.1. для мотоциклів:

234.1.2. для легкових автомобілів (крім автомобілів, обладнаних електродвигуном):

234.1.3. для легкових автомобілів, обладнаних електродвигуном, - 0,54 гривні за 1 кВт потужності двигуна;

234.1.4. для автобусів, у тому числі мікроавтобусів, - 5,45 гривні за 100 куб. сантиметрів об’єму циліндрів двигуна;

234.1.5. для тракторів - 2,72 гривні за 100 куб. сантиметрів об’єму циліндрів двигуна;

234.1.6. для вантажних автомобілів:

234.1.7. для сідельних тягачів - 16,34 гривні за 100 куб. сантиметрів об’єму циліндрів двигуна;

234.1.8. для автомобілів спеціального призначення - 5,45 гривні за 100 куб. сантиметрів об’єму циліндрів двигуна.

234.1.9. для інших колісних транспортних засобів, які не зазначені у підпунктах 234.1.1 - 234.1.8 цього пункту, - 5 гривень за 100 куб. сантиметрів об’єму циліндрів двигуна.

234.2. Ставки збору для суден:

234.2.1. для суден, оснащених стаціонарним або підвісним двигуном (двигунами):

234.2.2. для суден, не оснащених двигуном:

234.3. Ставки збору для літаків і вертольотів:

234.3.1. для літаків - 1,09 гривні за кожен кілограм максимальної злітної маси;

234.3.2. для вертольотів - 1,09 гривні за кожен кілограм максимальної злітної маси.

234.4. Ставки збору, встановлені пунктами 234.1 - 234.3 цієї статті, застосовуються:

234.4.1. для нових транспортних засобів - з коефіцієнтом 1;

234.4.2. для транспортних засобів (крім транспортних засобів, зазначених у підпунктах 234.1.3 і 234.1.5 пункту 234.1 цієї статті), які використовувалися до 8 років, - з коефіцієнтом 2;

234.4.3. для транспортних засобів, зазначених у пунктах 234.2 і 234.3 цієї статті, які використовувалися понад 8 років, - з коефіцієнтом 3;

234.4.4. для транспортних засобів, зазначених у пункті 234.1 цієї статті (крім транспортних засобів, зазначених у підпунктах 234.1.3 і 234.1.5 пункту 234.1 цієї статті), які використовувалися понад 8 років, - з коефіцієнтом 40.

Прес-центр ДПА у м. Києві

Додаток. Зміни ставок збору за першу реєстрацію транспортних засобів

До уваги платників податків, які планують перейти на спрощену систему оподаткування протягом року

З 1 січня 2012 року набрав чинності Закон України від 04.11.2011 р. № 4014 VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності». У зв’язку з цим до Міністерства фінансів надходять запити щодо роз’яснення окремих положень цього закону. Тому Управління комунікацій (прес-служба) Міністерства фінансів надає інформацію щодо реєстрації підприємців платниками єдиного податку.

Якщо підприємець вирішить перейти на спрощену систему оподаткування протягом року, то він повинен врахувати наступне:

♦ рішення про перехід на спрощену систему оподаткування може бути прийняте тільки один раз протягом календарного року;

заяву про вибір спрощеної системи оподаткування слід подавати не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку того кварталу, з якого підприємець бажає стати платником єдиного податку.

Якщо ж підприємець тільки зареєструвався і має намір одразу стати платником єдиного податку, він може подати заяву про вибір спрощеної системи оподаткування до закінчення того місяця, в якому відбулася його державна реєстрація. У такому разі, відповідно до пункту 299.6 Податкового кодексу України, свідоцтво платника єдиного податку йому повинні видати податкові органи одразу – у день отримання від нього такої заяви.

Необхідно звернути увагу і на те, що підприємці, які переходять на спрощену систему оподаткування із загальної, до заяви про вибір спрощеної системи оподаткування обов’язково додають розрахунок доходу за попередній календарний рік, здійснений за правилами, чинними для платників єдиного податку (тобто за минулий рік потрібно розрахувати такий показник, як «дохід платника єдиного податку»). При цьому, якщо минулого року підприємець припинив діяльність (його знято з державної реєстрації), а цього року знову зареєструвався і має намір стати платником єдиного податку, то він повинен, показати всі доходи за минулий рік, у тому числі й від тієї діяльності, яку було припинено.

Форму розрахунку доходу за минулий рік затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20.12.2011 № 1675.

Варто зауважити, що у загальному випадку свідоцтво платника єдиного податку видають протягом 10 календарних днів після отримання заяви від підприємця.

Необхідно пам’ятати і те, що оригінал такого свідоцтва потрібно ретельно зберігати і пред’являти контролюючим органам при перевірці. А от копія його повинна розміщуватися на робочому місці найманого працівника підприємця.

Форми податкової звітності з ПДВ зазнали змін!

Державна податкова служба України інформує, що з 1 лютого 2012 року податкова звітність з податку на додану вартість повинна подаватись до органів державної податкової служби за формами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2011 №1492 „Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.12.2011 за №1490/20228 (далі – наказ №1492).

Внаслідок прийняття цього наказу форми податкової звітності з податку на додану вартість зазнали наступних змін (у порівнянні з редакцією наказу ДПА України від 25.01.11 №41):

розділ ІІІ „Розрахунку за звітній період” податкової декларація з податку на додану вартість (скорочена) та уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до статті 209 „Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства” розділу V Податкового кодексу України (далі – Кодекс) доповнено новими рядками з метою реалізації механізму зарахування до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду перевищення суми податку на додану вартість, сплаченої (нарахованої) сільськогосподарським підприємством постачальнику на вартість виробничих факторів, над сумою податку, нарахованого за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг, передбаченого пунктом 209.3 статті 209 Кодексу з урахуванням змін, внесених Законом України від 07.07.11 №3609-VI „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України” (далі – Закон №3609);

з метою приведення у відповідність до статті 50 „Внесення змін до податкової звітності” Кодексу розділ ІІІ уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до пункту 1 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу) доповнено новим рядком 19 „Сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв’язку з виправленням помилки”.

Решта форм звітності, що затверджується наказом, залишилася без змін.

Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість також зазнав деяких змін:

відповідно до пункту 49.19 статті 49 «Подання податкової декларації до органів державної податкової служби» Кодексу пункт 3 розділу ІІІ доповнено нормою, яка передбачає, що у разі подання податкової звітності в електронній формі платник податку зобов’язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного органу державної податкової служби не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає граничний строк подання податкової декларації;

розділи VІ та VІІ приведені у відповідність до вимог пункту 209.3 статті 209 Кодексу з урахуванням змін, внесених Законом №3609.

Нагадуємо, що за новою формою, затвердженою наказом №1492, податкова звітність з ПДВ подаватиметься з 1 лютого 2012 року.

Департамент взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю
за матеріалами Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС України

Реєстрація розрахунку коригування до податкової накладної

Розрахунок коригування до податкової накладної на суму ПДВ, яка з урахуванням суми, зазначеної у податковій накладній, зменшує/збільшує суму ПДВ, передбачену п.11 підр. 2 р. XX Податкового кодексу України, підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.

У разі, якщо податкова накладна на дату її виписки не підлягала реєстрації в Єдиному реєстрі, а на дату виписки розрахунку коригування до неї підлягає, то такий розрахунок вноситься до Єдиного реєстру лише після реєстрації в ньому накладної, до якої виписується цей розрахунок, незалежно від дати її виписки.

Департамент взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС України