Фонд державного майна розробив проєкт постанови Кабміну щодо забезпечення виявлення майна, що не підлягає приватизації відповідно до вимог законодавства, під час проведення інвентаризації майна єдиних (цілісних) майнових комплексів державних підприємств, що приватизуються.

Проблема полягає в тому, що Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна» встановлено: під час передачі функцій з управління майном державних підприємств майно, що не підлягає приватизації, у тому числі матеріальні носії секретної інформації, передачі не підлягає.

Часто, проводячи інвентаризацію майна державних підприємств, що підлягають приватизації та функції з управління якими передані Фонду державного майна України, інвентаризаційна комісія виявляє майно, яке обліковується на балансі й не підлягає приватизації відповідно до вимог законодавства.

Положенням про інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються (корпоратизуються), а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду (повертається після закінчення строку чинності договору оренди або його розірвання), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 1993 року №158, не врегульовані питання дій інвентаризаційної комісії в разі виявлення майна, яке не підлягає приватизації, оформлення результатів інвентаризації щодо такого майна, а також питання відповідальності інвентаризаційної комісії за достовірне відображення в результатах інвентаризації цього майна у разі його виявлення.

З огляду на це Фонд державного майна України пропонує врегулювати питання можливого виявлення майна, яке не підлягає приватизації, під час проведення інвентаризації майна державних підприємств, що підлягають приватизації та функції з управління якими передані до Фонду державного майна України.

Розробники документа підкреслюють, що цим проєктом пропонується визначити виявлення на балансах державних підприємств майна, яке не підлягає приватизації відповідно до законодавства у складі єдиних майнових комплексів таких підприємств.

До функцій інвентаризаційної комісії, яка утворюється для проведення інвентаризації майна державних підприємств, що приватизуються, належить виявлення майна, що не підлягає приватизації відповідно до законодавства. На голову та членів інвентаризаційної комісії (робочих інвентаризаційних груп) покладено відповідальність за підсумки виявлення майна, що не підлягає приватизації.

Для належного обліку виявленого під час інвентаризації майна, що не підлягає приватизації, і подальшого достовірного інформування потенційних покупців проєктом акта передбачено складання окремих інвентаризаційних описів майна (з урахуванням виду активу), що не підлягає приватизації.

Відділ аналітичних матеріалів
«Урядового кур’єра»