Перебуваю у декретній відпустці по догляду за дитиною до 4 років. Згідно зі статтею 179 Кодексу законів про працю за мною зберігається робоче місце.

Чи мала я право отримати новорічний подарунок для дитини за місцем роботи? Бо керівництво мені сказало, що таке право мають тільки матері, дітям яких ще не виповнилося 3 років.

Г. ПАЛАМАРЧУК,
с. Бліх, Тернопільська обл.

Олег БОНДАР,
директор виконавчої
дирекції Фонду
соціального страхування
з тимчасової втрати
працездатності:

— З листа зрозумів, що  ви перебуваєте у відпустці без збереження заробітної плати. Відповідно до пункту 2 статті 2 Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з  тимчасовою втратою працездатності  та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2011 року № 2240-ІІІ (далі — закон № 2240), застрахована особа — це найманий працівник, а у випадках, передбачених цим законом, також інші особи (громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України,  згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою), на користь яких здійснюється загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням.

Згідно з пунктом 9 статті 2 закону № 2240, страховий стаж — це період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, і за який щомісяця сплачені страхові внески (вами чи роботодавцем) в сумі, не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Окрім того, з 1 січня 2011 року набув чинності Закон «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 року № 2464 (далі — закон № 2464), статтею 1 якого визначено, що Державний реєстр загальнообов’язкового  державного страхування — це  організаційно-технічна система, призначена для накопичення, зберігання та використання інформації про збір  та ведення обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, його платників та застрахованих осіб, що складається з реєстру страхувальників та реєстру застрахованих осіб.

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — єдиний внесок) — це консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов’язкового державного соціального страхування в обов’язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб та членів їхніх сімей на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Зазначу, що застрахована особа — це фізична особа, яка відповідно до законодавства підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачується чи сплачувався у встановленому законом порядку єдиний внесок.

Таким чином, особи, які перебувають у відпустці без збереження заробітної плати по догляду за дитиною від трьох до шести років, не сплачують або на їхню користь не сплачують страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Тож права на отримання соціальних послуг згідно із законом № 2240 та законом № 2464 не мають.

Отже, виконавча дирекція Фонду повідомляє, що права на отримання дитячого новорічного подарунка за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності ви не маєте.