КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 2 жовтня 2013 р.
№ 793
Київ

Деякі питання підготовки та проведення  в Україні фінального турніру чемпіонату
Європи 2015 року з баскетболу

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Державну цільову соціальну програму підготовки та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу (далі — Програма), що додається.

2. Міністерству фінансів разом з Національним агентством з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів, іншими центральними органами виконавчої влади, відповідальними за виконання Програми, передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти, необхідні для виконання завдань і заходів Програми, виходячи з можливостей.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, Київській міській, Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Львівській, Одеській та Харківській обласним державним адміністраціям передбачати під час складання проектів місцевих бюджетів на відповідний рік кошти, необхідні для виконання завдань і заходів Програми.

4. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 “Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374; 2004 р., № 13, ст. 891, № 36, ст. 2403; 2007 р., № 41, ст. 1624; 2010 р., № 7, ст. 333, № 39, ст. 1307, № 86, ст. 3017, № 92, ст. 3275; 2011 р., № 41, ст. 1693, № 42, ст. 1723, № 71, ст. 2684, № 79, ст. 2909, № 97, ст. 3545, № 99, ст. 3633, № 101, ст. 3703; 2012 р., № 12, ст. 454, № 32, ст. 1180, № 60, ст. 2435, № 67, ст. 2740, № 77, ст. 3123, № 89, ст. 3601, № 92, ст. 3732, № 95, ст. 3853, № 100, ст. 4054; 2013 р., № 11, ст. 417), від 9 жовтня 2006 р. № 1404 “Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 41, ст. 2752; 2008 р., № 9, ст. 220, № 63, ст. 2146, № 81, ст. 2737; 2009 р., № 79, ст. 2679; 2010 р., № 39, ст. 1307; 2011 р., № 41, ст. 1693, № 97, ст. 3545, № 99, ст. 3632, № 101, ст. 3713; 2012 р., № 40, ст. 1532, № 62, ст. 2528, № 95, ст. 3853, № 99 ст. 4014; 2013 р., № 52, ст. 1883) і від 27 лютого 2013 р. № 187 “Про затвердження Державної програми активізації розвитку економіки на 2013—2014 роки” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 24, ст. 807, № 51, ст. 1835, № 66, ст. 2380, ст. 2382) зміни, що додаються.

5. Внести зміну до Концепції Державної цільової соціальної програми підготовки та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2013 р. № 444 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 50, ст. 1801), замінивши в абзаці четвертому розділу “Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності” слово “шість” словом “сім”.

6. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, відповідальним за виконання Програми, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, Київській міській, Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Львівській, Одеській та Харківській обласним державним адміністраціям подавати щороку до 15 січня Національному агентству з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 1 березня Кабінетові Міністрів України та Міністерству економічного розвитку і торгівлі.

Прем’єр-міністр України    М. АЗАРОВ

Повний текст постанови читайте тут