підвищення соціальних стандартів;

гідне пенсійне забезпечення;

нарощування конкурентоспроможності вітчизняної економіки, її інноваційний розвиток і модернізація виробництва;

енергозбереження і диверсифікація джерел постачання;

забезпечення стабільного розвитку АПК, сприяння у просуванні його продукції на міжнародні ринки;

партнерство бізнесу і влади;

достойне проведення Євро-2012…