Населення

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 грудня 2017 р. становила 42 403,0 тис. осіб. Упродовж січня — листопада 2017 р. чисельність населення зменшилася на 181,5 тис. осіб.

Порівняно із січнем — листопадом 2016 р. обсяг природного скорочення збільшився на 25,1 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні — листопаді 2017 р. становила 336,5 тис. осіб, померлих  —  525,9 тис. осіб.

Ринок праці

Середньомісячна кількість економічно активного населення віком 15—70 років  становила 17,9 млн осіб, з яких 16,2 млн були зайняті економічною діяльністю, а решта (1,7 млн) безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали і самостійно, і за допомогою державної служби зайнятості. Рівень зайнятості населення становив: віком 15—70 років  —  56,3%,  працездатного віку  —  64,7%. Рівень безробіття (за методологією МОП) серед економічно активного населення віком 15—70 років становив 9,4%, працездатного віку  —  9,7%.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець грудня 2017 р. становила 354,4 тис. осіб, з них допомогу у зв’язку з безробіттям отримували 80,2%.

Доходи населення

У 2017 році обсяг середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працівників 10 і більше) становив 7104 грн і порівняно з 2016 р. збільшився на 37,1%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали професійна, наукова і технічна діяльність, галузі інформації й телекомунікацій, фінансових і страхових установ, авіаційного транспорту, а серед промислових видів діяльності  —  підприємств добувної промисловості і розроблення кар’єрів, з виробництва основних фармацевтичних продуктів і препаратів, де заробітна плата перевищила середній показник в економіці в 1,4—4,4 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався на підприємствах поштової і кур’єрської діяльності, охорони здоров’я і надання соціальної допомоги, тимчасового розміщування й організації харчування, водопостачання, каналізації, поводження з відходами, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів і не перевищував 76,2% середнього рівня в економіці.

Середній обсяг оплати праці в усіх регіонах був вищим від рівня мінімальної заробітної плати, проте лише у трьох з них заробітна плата перевищила середню в Україні: м. Київ  —  11 135 грн, Донецька область  —  7764 грн, Київська  —  7188 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 80% середнього в економіці, спостерігався в Тернопільській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Індекс реальної заробітної плати у 2017 р. порівняно з 2016-м становив 119,1%.

Соціальний захист

У січні — грудні 2017 р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 8809,3 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях — 6026,5 тис., у сільській місцевості — 2782,8 тис.

Загальна сума призначених субсидій у січні — грудні 2017 р. становила 3980,1 млн грн, з неї у міських поселеннях  —  2811,1 млн грн, у сільській місцевості  —  1169,0 млн грн.

Середній обсяг призначеної субсидії на одне домогосподарство у грудні 2017 р. становив 993,4 грн (у листопаді  —  540,3 грн).

Ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) за 2017 р. становив 113,7% (за 2016 р. —  112,4%).

Продукти харчування і безалкогольні напої подорожчали на 17,7%. Найбільше (в 1,6 раза) зросли ціни на сало. На 34,5 — 15,8% стали дорожчими фрукти, м’ясо і м’ясопродукти, овочі, молоко й молочні продукти, яйця, масло, хліб, рис. На 28,8% подешевшали гречані крупи, на 7,4%  —  цукор.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 10,6%, що пов’язано з підвищенням тарифів на утримання будинків і прибудинкових територій на 47,5%, електроенергію  —  на 28,1%, водопостачання  —  на 20,2%, каналізацію  —  на 15,1%.

Зростання цін у галузі охорони здоров’я на 7,5% відбулося за рахунок подорожчання амбулаторних послуг на 14,9% і послуг лікарень на 12,7%.

Ціни у галузі транспорту підвищилися на 16,7% переважно через подорожчання транспортних послуг на 22,7% і палива й мастил на 20,0%.

Індекс цін виробників промислової продукції за 2017 р. становив 116,5% (за 2016 р.  —  135,7%).

Промисловість

У 2017 р. порівняно з 2016-м індекс промислової продукції становив 99,9%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції зменшився на 5,8%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 104%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів приріст продукції становив 2,7%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 106,3%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції збільшився на 2,8%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки випуск промислової продукції зменшився на 15%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 117,4%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і препаратів обсяг виробленої продукції збільшився на 4,3%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 106,6%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, випуск продукції зменшився на 0,4%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 107,3%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря  випуск промислової продукції скоротився на 6,5%.

Сільське господарство

За попередніми даними, індекс сільськогосподарської продукції у 2017 р. порівняно із 2016-м становив 97,3%, зокрема на сільськогосподарських підприємствах  —  96,1%, у господарствах населення  —  98,8%.

Індекс продукції рослинництва порівняно із 2016 р. становив 96,4%, зокрема на сільськогосподарських підприємствах  —  94,8%, у господарствах населення  —  98,9%. 

У 2017 р. виробництво зернових і зернобобових культур становило 61,3 млн т (у вазі після доробки), що на 7,3% менше порівняно із 2016 р., з них пшениці  —  26,1 млн т (на 0,3% більше), кукурудзи на зерно  —  24,1 млн т (на 14,1% менше), ячменю  —  8,3 млн т (на 12,3% менше), зернобобових —  1,2 млн т (на 41,1% більше). Середня врожайність зерна становила 42,3 ц з 1 га (на 8,2% менше).

Індекс продукції тваринництва у 2017 р. порівняно з 2016-м становив 99,6%, зокрема на сільськогосподарських підприємствах  —  100,6%, у господарствах населення  —  98,7%.

У 2017 р. реалізовано на забій 3,3 млн т худоби і птиці (у живій масі), що на 0,4% менше порівняно з 2016 р., вироблено 10,3 млн т молока (на 0,5% менше) і 15,6 млрд шт. яєць (на 3,2% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва у 2017 р. становила відповідно 38, 73 та 46%.

Будівництво

У 2017 р. підприємства країни виконали будівельних робіт на суму 101,1 млрд грн. Індекс будівельної продукції у 2017 р. порівняно із 2016-м становив 120,9%.

Будівництво будівель зросло на 16,1%, зокрема житлових та нежитлових  —  на 11,7 та 20,2% відповідно, інженерних споруд  —  на 26,3%.

Нове будівництво, реконструкція і технічне переоcнащення становили 73,2% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти  —  17,1% та 9,7% відповідно.

Підприємства 7 регіонів країни (м. Києва, Одеської, Харківської, Дніпропетровської, Київської, Львівської та Полтавської областей) виконали 70,8% загального обсягу будівництва.

Зовнішня торгівля товарами

У січні — листопаді 2017 р. експорт товарів становив 39 486,1 млн дол. США, імпорт  —  44 697,6 млн дол. Порівняно із січнем — листопадом 2016 р. експорт збільшився на 20,6% (на 6753,4 млн дол.), імпорт  —  на 27,5% (на 9634,8 млн дол.). Негативне сальдо становило 5211,5 млн дол. (у січні — листопаді 2016 р. також негативне  —  2330,2 млн дол.).

Обсяг експорту товарів у країни Європейського Союзу становив 15 914,4 млн дол., або 40,3% загального обсягу експорту (у січні — листопаді 2016 р.  —  12 201,3 млн дол., або 37,3%) і збільшився порівняно із січнем — листопадом 2016-го на 3713,1 млн дол., або на 30,4%.

Найбільші обсяги експорту до країн ЄС становили продукція агропромислового комплексу і харчової промисловості  —  31,8% загального обсягу експорту, недорогоцінні метали та вироби з них — 21,4%, механічні та електричні машини — 14,1%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювали до Польщі, Італії, Німеччини та Нідерландів.

Серед інших країн найбільше експортували товари до Російської Федерації, Туреччини, Індії, Китаю та Єгипту.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до США на 92,2%, Нідерландів — на 76,3%, Республіки Молдова —  на 47,4%, Словаччини  —  на 38,9%, Іспанії — на 29,4%, Індії  —  на 27,7%, Італії  —  на 27,2%, Чехії  —  на 25,8%, Білорусі  —  на 25,5%, Угорщини  —  на 24,4%, Польщі  —  на 24,0%, Німеччини  —  на 23,7%, Ізраїлю  —  на 20,0%, Туреччини  —  на 19,5%, Румунії  —  на 18,1%, Китаю  —  на 17,5%, Російської Федерації  —  на 11,6%, зменшився до Єгипту на 17,0%, Саудівської Аравії  — на 6,3% та Ісламської Республіки Іран  —  на 4,8%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 18 831,6 млн дол., або 42,1% загального обсягу (у січні — листопаді 2016 р. — відповідно 15 334,1 млн дол. та 43,7%) і збільшився порівняно із відповідним періодом 2016 р. на 3497,5 млн дол., або на 22,8%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювали з Німеччини, Польщі, Італії та Франції.

Серед інших країн найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Білорусі, США та Швейцарії.

Порівняно з 11 місяцями 2016 р. імпорт товарів збільшився зі Швейцарії у 1,9 раза, США  —  на 49,2%, Угорщини  — на 42,6%, Російської Федерації  —  на 38,2%, Польщі  —  на 30,0%, Німеччини —  на 27,9%, Китаю — на 20,6%, Італії  —  на 17,8%, Білорусі  —  на 17,3% та Туреччини — на 14,8%.

Внутрішня торгівля

Оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі (юридичних осіб) у 2017 р. становив 1931,8 млрд грн. Порівняно із 2016 р. його фізичний обсяг збільшився на 2,8%.

Оборот роздрібної торгівлі, у який входять дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних і фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у 2017 р. становив 816,6 млрд грн, що у порівнянних цінах на 8,8% більше від обсягу 2016 р. У грудні 2017 р. порівняно із груднем 2016 р. оборот зріс на 16,1%.

Транспорт

У 2017 р. вантажообіг підприємств транспорту становив 343,1 млрд ткм, або 105,8% обсягу 2016 р. Підприємства транспорту перевезли 635,9 млн т вантажів, що становить 101,8% обсягів 2016 р.

У 2017 р. залізничним транспортом перевезено 339,5 млн. т вантажів, що на 1,1% менше, ніж за 2016 р.

Підприємства автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за 2017 р. виконали вантажообіг обсягом    41,2 млрд ткм, який зріс на 8,4% порівняно з 2016 р., перевезено 175,6 млн т вантажів, що на 4,7% більше, ніж у 2016 р.

Водним транспортом у 2017 р. перевезено вантажів обсягом 5,9 млн т, що на 11,9% менше, ніж у 2016 р.

У 2017 р. вантажообіг авіаційного транспорту становив 272,7 млн ткм, що на 20,5% більше, ніж за 2016 р. Авіаційним транспортом перевезено 82,1 тис. т вантажів, що на 10,5% більше, ніж за 2016 р.

У 2017 р. усі види транспорту виконали пасажирооборот обсяг 99,3 млрд пас. км, послугами пасажирського транспорту скористалися 4647,2 млн пасажирів, що становить відповідно 107,4% та 100,3% обсягу 2016 р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно з 2016 р. зменшилося на 2,0 відсотка.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 2018,7 млн пасажирів, що на 0,3% менше, ніж за 2016 р.

Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 2,6%. Перевезення пасажирів морським транспортом зменшилися на 5,6% порівняно з 2016 р. Річковим транспортом перевезено 559,9 тис. пасажирів, що на 24,8% більше, ніж за 2016 р.

Авіаційним транспортом перевезено 10,6 млн пасажирів, що на 27,5% більше, ніж у 2016 р. Міським електротранспортом перевезено 2,4 млрд пасажирів, що на 0,9% більше, ніж за 2016 р.

Державна служба статистики
України

У цьому повідомленні дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.