Населення

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 березня 2017 р.,становила 42 541,6 тис. осіб. Упродовж січня — лютого 2017 р. чисельність населення зменшилася на 42,9 тис. осіб.

Порівняно із січнем­ — лютим 2016 р. обсяг природного скорочення збільшився на 3,2 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні — лютому 2017 р. становила 59,6 тис. осіб, померлих  —  105,5 тис. осіб.

Ринок праці

Середньомісячна кількість економічно активного населення віком 15—70 років становила 18,0 млн осіб, з яких 16,3 млн були зайняті економічною діяльністю, а решта (1,7 млн)  —  безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості. Рівень зайнятості населення становив: віком 15—70 років  —  56,3%, працездатного віку  —  64,2%. Рівень безробіття (за методологією МОП) серед економічно активного населення віком 15—70 років становив 9,3%, працездатного віку  —  9,7%.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець березня 2017 р. становила 406,8 тис. осіб, з них допомогу у зв’язку з безробіттям отримували 81,8%.

Більше половини загальної кількості безробітних становили жінки.

Доходи населення

У січні — лютому 2017 р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працівників 10 осіб і більше) становив 6109 грн і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 36,8%.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вищим від рівня мінімальної заробітної плати, і лише у трьох із них заробітна плата перевищила середню в Україні: м. Київ  —  9563 грн, Донецька область  —  6644 грн та Київська  —  6263 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 78,7% середнього в економіці, спостерігався в Чернігівській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

Індекс реальної заробітної плати у січні — лютому 2017 р. порівняно з відповідним періодом 2016 р. становив 119,7%.

Соціальний захист

У січні — лютому 2017 р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 1055,4 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях  —  740,2 тис. домогосподарств, у сільській місцевості  —  315,2 тис.

Загальна сума призначених субсидій у січні — лютому цього року становила 1636,1 млн грн, з неї в міських поселеннях  —  1058,5 млн грн, у сільській місцевості  —  577,6 млн грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство  у лютому становив 1571,2 грн (у січні  —  1521,2 грн).

Ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні — березні 2017 р. становив 103,9% (у відповідному періоді попереднього року  —  101,5%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 4,6%. Найбільше (на 17,2% та 13,2%) зросли ціни на овочі та фрукти. На 7,8 — 2,6% стали дорожчими молочні продукти і молоко, цукор, масло, хліб, м’ясо та м’ясопродукти, продукти переробки зернових і макаронні вироби. Водночас відчутно (на 24,6%) знизилися ціни на яйця.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 5,5%, що здебільшого спричинено підвищенням тарифів на електроенергію на 28,1%, утримання будинків та прибудинкових територій на 9,7%.

Ціни у сфері транспорту підвищилися на 5,5% головним чином через подорожчання транспортних послуг на 9,9%, а також палива і мастил на 5,0%.

Підвищення цін у сфері зв’язку на 3,4% зумовлено подорожчанням поштових послуг на 17,1% і мобільного зв’язку на 4,7%.

Послуги освіти стали дорожчими на 1,7% насамперед через підвищення плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 9,9%.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні — березні 2017 р. становив 106,4% (у відповідному періоді попереднього року  —  104,4%).

Промисловість

У січні — березні 2017 р. порівняно із січнем — березнем 2016 р. індекс промислової продукції становив 99,3%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції зменшився на 6,7%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 103%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів приріст продукції становив 5,1%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 108,7%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції збільшився на 1,4%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки випуск промислової продукції зменшився на 19,1%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 94,3%. У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції скоротився на 7,9%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 109,5%, зокрема у виробництві гумових і пластмасових виробів  —  117%, іншої неметалевої мінеральної продукції  —  105,9%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, випуск продукції збільшився на 0,4%. У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 104,7%.

На підприємствах із виробництва, передачі та розподілення електроенергії обсяги виробництва продукції скоротилися на 3,3%.

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції в січні — березні 2017  р. порівняно із відповідним періодом 2016 р. становив 99,2%, зокрема у сільськогосподарських підприємствах  —  99,2%, у господарствах населення  —  99,1%.

За розрахунками, на 1 квітня 2017 р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 4,1 млн голів (на 0,9% менше, ніж на 1 квітня 2016 р.), зокрема корів  —  2,1 млн (на 2,5% менше), свиней  —  6,7 млн (на 8,0% менше), овець і кіз  —  1,6 млн (на 1,1% менше), птиці всіх видів  —  195,2 млн голів (на 4,8% більше). У господарствах населення утримувало 70,2% загальної кількості великої рогатої худоби, зокрема корів  —  77,2%, свиней  —  47,6%, овець і кіз  —  86,6%, птиці всіх видів  —  41,5%.

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власної виробленої продукції в січні — березні 2017 р. порівняно з відповідним періодом 2016 р. збільшився в 1,5 раза, зокрема продукції рослинництва  —  майже в 1,8 раза, продукції тваринництва  —  зменшився на 2,9%. 

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень — березень 2017 р. порівняно з відповідним періодом 2016 р. зросли на 11,0%, зокрема продукції рослинництва  —  на 8,2%, тваринництва  —  на 23,2%. У березні  порівняно із лютим середні ціни реалізації аграрної продукції зросли на 1,6%, зокрема рослинництва  —  на 3,1%, тваринництва  —  знизилися на 5,2%.

Будівництво

У січні — березні 2017 р. підприємства країни виконали будівельних робіт на суму 14,2 млрд грн. Індекс будівельної продукції у січні — березні 2017 р. порівняно із січнем — березнем 2016 р. становив 119,4%.

Зведення будівель зросло на 24,4%, зокрема житлових та нежитлових  —  на 23,4% та 25,8% відповідно, інженерних споруд  —  на 13,2%.

Нове будівництво, реконструкція і технічне переоcнащення становили 82,8% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти  —  8,5% та 8,7% відповідно.

Підприємства 7 регіонів країни  (м. Києва, Харківської, Одеської, Дніпропетровської, Полтавської, Київської та Львівської областей) виконали три чверті (75,3%) загального обсягу будівництва.

Зовнішня торгівля товарами

У січні — лютому 2017 р. експорт товарів становив 6268,1 млн дол. США, імпорт  —  6691,3 млн дол. Порівняно із січнем — лютим 2016 р. експорт збільшився на 32,7% (на 1543,4 млн дол.), імпорт  —  на 22,1% (на 1210,5 млн дол.). Негативне сальдо становило 423,2 млн дол. (у січні — лютому 2016 р. також негативне  —  756,1 млн дол.).

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 2437,3 млн дол., або 38,9% загального обсягу експорту (у січні — лютому 2016 р.  —  2097,4 млн дол., або 44,4%) і збільшився порівняно із січнем — лютим 2016 р. на 339,9 млн дол., або на 16,2%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн — членів ЄС здійснювали до Польщі, Італії, Іспанії та Німеччини.

Серед інших країн найбільше експортували товари до Російської Федерації, Індії, Туреччини, Єгипту і Китаю.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до США у 2,5 раза, Індії  —  у 2,3 раза, Ісламської Республіки Іран  —  на 79,7%, Білорусі  —  на 58,4%, Російської Федерації  —  на 54,4%, Туреччини  —  на 48,8%, Польщі  —  на 36,5%, Єгипту - на 30,7%, Угорщини  —  на 16,7%, Італії  —  на 14,4%, Іспанії  —  на 10,9%,  до решти найбільших країн-партнерів зменшився: Китаю  —  на 41,0%, Німеччини  —  на 4,0% та Нідерландів  —  на 1,9%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки, електричних машин, засобів наземного транспорту, крім залізничного. Зменшилася частка пластмаси, полімерних матеріалів і фармацевтичної продукції.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 2790,3 млн дол., або 41,7% загального обсягу (у січні — лютому 2016 р.  — відповідно 2461,3 млн дол. та 44,9%) і збільшився порівняно з відповідним періодом 2016 р. на 329,0 млн дол., або на 13,4%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювали з Німеччини, Польщі та Франції.

Серед інших країн найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, США, Швейцарії та Туреччини.

Порівняно із січнем — лютим 2016 р. імпорт товарів збільшився із Швейцарії у 2,1 раза, Російської Федерації  —  на 78,8%, США  —  на 31,4%,  Польщі  —  на 30,4%, Німеччини  —  на 28,7%, Китаю — на 19,4%, Франції  —  на 17,1%, зменшився з Італії на 8,3%.

Внутрішня торгівля

Оптовий товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні — березні 2017 р. становив 374,2 млрд грн. Порівняно із січнем — березнем 2016 р. його фізичний обсяг збільшився на 1%.

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні — березні 2017 р. становив 164,7 млрд грн, що у порівнянних цінах на 3,1% більше від обсягу січня — березня 2016 р.

Оборот роздрібної торгівлі в березні цього року порівняно із березнем 2016 р. збільшився на 8,7%. 

Транспорт

У січні — березні 2017 р. вантажообіг підприємств транспорту становив  82,4 млрд ткм, або 111,9% обсягу січня — березня 2016 р. Підприємствами транспорту перевезено 152,8 млн т вантажів, що становить 108,4% обсягів  січня — березня 2016 р.

У січні — березні 2017 р. залізничним транспортом перевезено 82,7 млн т вантажів, що на 5,9% більше, ніж за січень — березень 2016 р.

Підприємства автомобільного тран­спорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень — березень 2017 р. виконали вантажообіг обсягом 8,7 млрд ткм, який зріс на 10,0% порівняно з відповідним періодом 2016 р., і перевезли 37,0 млн т вантажів, що на 13,4% більше, ніж у січні — березні 2016 р.

Водним транспортом у січні —  березні 2017 р. перевезено ванта-­­ жів обсягом      0,9 млн т, що на 9,3% менше, ніж у січні — березні 2016 р.

У січні — березні 2017 р. авіаційним транспортом виконано вантажообіг обсягом 51,3 млн ткм і перевезено 15,8 тис. т вантажів, що відповідно на 10,0% та на 14,2% менше, ніж за січень — березень 2016 р.

У січні — березні 2017 р. всіма видами транспорту виконано пасажирообіг обсягом 21,6 млрд пас. км, послугами пасажирського транспорту скористалися 1148,6 млн пасажирів, що становить відповідно 109,4% та 101,6% обсягу січня — березня 2016 р.  Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем — березнем 2016 р. зменшилося на 2,5%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 506,3 млн пасажирів, що на 0,6% більше від обсягів перевезень пасажирів у січні — березні 2016 р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 4,9%.

Перевезення пасажирів морським транспортом зменшилися на 43,6% порівняно із січнем — березнем 2016 р. Авіаційним транспортом перевезено 1,9 млн пасажирів, що на 48,8% більше, ніж у січні — березні 2016 р. Міським електротранспортом перевезено 0,6 млрд пасажирів, що на 2,7% більше, ніж за січень — березень 2016 р.

У цьому повідомленні дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.