Населення

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 жовтня 2016 р. становила 42 635,1 тис. осіб. Упродовж січня — вересня 2016 р. чисельність населення зменшилася на 125,4 тис. осіб.

Порівняно з січнем—вереснем 2015 р. обсяг природного скорочення зменшився на 3,8 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні — вересні 2016 р. становила 299,5 тис. осіб, померлих — 431,9 тис. осіб.

Ринок праці

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець жовтня 2016 р. становила 316,2 тис. осіб, або 18,7% усіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Допомогу  по безробіттю отримували 77,7% осіб, які мали статус безробітного.

Більше половини загальної кількості безробітних становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні за місяць зменшився на 0,1 в.п. і на кінець жовтня п.р. становив 1,2% населення працездатного віку, у сільській місцевості він зменшився на 0,2 в.п. і становив 1,5%, у міських поселеннях залишився на рівні попереднього місяця (1,1% населення працездатного віку).

У жовтні 2016 р. зменшення кількості зареєстрованих безробітних порівняно з попереднім місяцем спостерігалося в усіх регіонах країни, крім Запорізької та Херсонської областей.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у жовтні 2016 р. порівняно із вереснем п.р. збільшилася на 0,3 тис., або на 0,4%, і на кінець місяця становила 57,1 тис.

Доходи населення

У січні — вересні 2016 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 4989 грн і порівняно з відповідним періодом 2015 р. збільшився на 24,4%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці  належали  авіаційний транспорт, фінансові та страхові установи, сфера інформації та телекомунікацій, професійна, наукова та технічна діяльність, а серед промислових видів діяльності — виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, добування кам’яного та бурого вугілля, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,4—4,8 разів.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вище рівня мінімальної заробітної плати, разом з тим лише у трьох з них заробітна плата перевищила середню по Україні: м. Київ — 8231 грн, Донецька область — 5716 грн та Київська — 5060 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 77%   середнього по економіці, спостерігався у Кіровоградській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

Індекс реальної заробітної плати у січн —вересні 2016 р. порівняно з відповідним періодом 2015 р. становив 109,1%.

Упродовж січня—вересня 2016 р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 5,2%, або на 97,8 млн грн, і на 1 жовтня становила 1978,5 млн грн, що дорівнює 4,6% фонду оплати праці, нарахованого за вересень 2016 р.

Збільшення загальної суми заборгованості відбулося за рахунок економічно активних підприємств. Упродовж січня—вересня п.р. заборгованість перед працівниками цієї категорії підприємств зросла на 0,4% (на 5,1 млн грн) і на 1 жовтня становила 1307,8 млн грн.

Соціальний захист

У січні—вересні 2016 р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 4774,5 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях — 3324,5 тис. домогосподарств, у сільській місцевості — 1450,0 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій у січні—вересні п.р. становила  2724,5 млн грн (у січні—серпні — 2648,3 млн грн), з неї у міських поселеннях — 1644,0 млн грн, у сільській місцевості — 1080,5 млн грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у вересні п.р. становив 124,4 грн (у серпні — 142,0 грн).

Ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні—жовтні 2016 р. становив 109,4% (у відповідному періоді попереднього року — 139,5%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 0,6%. Найбільше (на 15,1—7,8%) підвищилися ціни на масло, молоко та молочні продукти, соняшникову олію, продукти переробки зернових. На 4,3—2,3% подорожчали м’ясо та м’ясопродукти, хліб, маргарин, безалкогольні напої, риба та продукти з риби, макаронні вироби. Водночас  істотно (на 35,4%) знизилися ціни на овочі; на 12,5—5,0% подешевшали сало, яйця, цукор і рис.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 39,8%, що пов’язано з підвищенням тарифів на гарячу воду в 1,7 раза, електроенергію — в 1,6 раза, опалення — в 1,5 раза, природний газ — на 42,0%, водопостачання — на 37,1%, каналізацію — на 25,2%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 7,2%, зокрема амбулаторні послуги подорожчали на 9,9%, послуги лікарень — на 8,3%, фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання — на 6,1%.

Ціни на транспорт підвищилися на 9,4%,  насамперед через подорожчання палива та мастил на 16,7%, а також транспортних послуг на 3,7%.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні—жовтні 2016 р. становив 128,7% (у відповідному періоді попереднього року — 124,9%).

Промисловість

У січні—жовтні 2016 р. порівняно із січнем—жовтнем 2015 р. індекс промислової продукції становив 101,9%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції зменшився на 0,7%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 103,2%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів випуск продукції збільшився на 1,9%. 

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 101,2%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції збільшився на 1,2%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки приріст промислової продукції становив 9,8%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 101,3%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції зріс на 5,1%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 106,9%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, випуск продукції збільшився на 6,5%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 100,4%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря  випуск промислової продукції зріс на 1,6%.

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції в січні—жовтні 2016 р. порівняно з відповідним періодом 2015 р. становив 102,8%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах — 103,9%, у господарствах населення — 101,6%. Індекс продукції рослинництва становив 105,0%, продукції тваринництва — 97,2%.

За січень—жовтень п.р. реалізовано на забій 2,6 млн т худоби та птиці (у живій масі), що на 0,7% більше порівняно з відповідним періодом 2015 р., вироблено 9,0 млн т молока (на 2,3% менше) та 13,0 млрд шт. яєць (на 10,5% менше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва  становила  відповідно 35%, 75% та 49%.

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції в січні—жовтні 2016 р. порівняно з відповідним періодом 2015 р. зменшився на 10,5%, у т.ч. продукції рослинництва — на 15,4%, продукції тваринництва збільшився на 5,3%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень—жовтень 2016 р. порівняно з відповідним періодом 2015 р. зросли на 9,8%, у т.ч. продукції рослинництва — на 21,3%, тваринництва — на 0,4%. У жовтні порівняно з вереснем п.р. середні ціни реалізації аграрної продукції зросли на 3,3%, у т.ч. рослинництва — на 1,9%, тваринництва — на 8,7%.

Будівництво

У січні—жовтні 2016 р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 51,3 млрд грн. Індекс будівельної продукції в січні—жовтні 2016 р. порівняно з відповідним періодом 2015 р. становив 113,7%.

Будівництво будівель зросло на 15,6%, у т.ч. житлових та нежитлових — на 13,6% та 18,0% відповідно, інженерних споруд — на 11,7%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення  становили 81,9%   загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти — 9,4% та 8,7% відповідно.

Підприємствами 7 регіонів країни (м. Києва, Харківської, Дніпропетровської, Одеської, Львівської, Полтавської та Київської областей) виконано більше двох третин (69,1%) загального обсягу будівництва.

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг експорту товарів та послуг (для уникнення подвійного обліку загальні обсяги товарів та послуг розраховано за формулою: усього (товари і послуги) = товари + послуги – вартість послуг для переробки товарів з метою реалізації за кордоном, які за 9 місяців 2016 р. становили в експорті 807,8 млн дол. США (за 9 місяців 2015 р. –— 804,9 млн дол.), в імпорті — 3,0 млн дол.  (за 9 місяців 2015 р. — 57,1 млн дол.)) України за 9 місяців 2016 р. становив 32 034,3 млн дол. США, імпорту — 31 380,2 млн дол.

Порівняно з 9 місяцями 2015 р. експорт скоротився на 7,8%, імпорт — на 0,9%. Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 654,1 млн дол. (за 9 місяців 2015 р. позитивне — 3076,5 млн дол.).

За 9 місяців 2016 р. експорт товарів становив 25 874,5 млн дол. США, імпорт — 27 635,3 млн дол. Порівняно із січнем—вереснем 2015 р. експорт скоротився на 8,7% (на 2477,4 млн дол.), імпорт майже не змінився (скоротився на 6,4 млн дол.). Негативне сальдо становило 1760,8 млн дол. (за 9 місяців 2015 р. позитивне — 710,2 млн дол.).

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив       9762,0 млн дол., або 37,7%   загального обсягу експорту (за 9 місяців 2015 р. — 9346,8 млн дол., або 33,0%), та збільшився порівняно з 9 місяцями 2015 р. на 415,2 млн дол., або на 4,4%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Італії та Німеччини.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Єгипту, Туреччини, Китаю та Індії.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Угорщини на 20,3%, Індії — на 15,5%, Нідерландів — на 15,3%, Іспанії — на 12,9%, Німеччини — на 7,8% та Польщі — на 6,1%, до решти найбільших країн-партнерів зменшився: Російської Федерації — на 30,1%, Китаю — на 27,6%, Туреччини — на 27,0%,  Італії — на 2,9%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 12 091,4 млн дол., або 43,8%  загального обсягу (за 9 місяців 2015 р. — відповідно 11 267,1 млн дол. та 40,8%), та збільшився проти січня—вересня 2015 р. на 824,3 млн дол., або на 7,3%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі та Франції.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Білорусі, США та Туреччини.

Порівняно із січнем — вереснем 2015 р. імпорт товарів збільшився з Франції на 57,2%, Італії — на 46,2%, Туреччини — на 33,7%, Китаю — на 22,2%, США — на 14,8%, Білорусі — на 12,3%, Польщі — на 11,3%, зменшився з Російської Федерації на 34,3%.

Внутрішня торгівля

Оборот підприємств оптової торгівлі в січні—жовтні 2016 р. становив 1173,4 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно із січнем—жовтнем 2015 р. збільшився на 5,7%.

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) в січні—жовтні 2016 р. становив 932,9 млрд грн, що на 3% більше від обсягу січня—жовтня 2015 р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 31%.

Транспорт

У січні—жовтні 2016 р. вантажообіг підприємств транспорту становив       264,0 млрд ткм, або 101,3%  обсягу січня—жовтня 2015 р. Підприємствами транспорту перевезено 511,5 млн т вантажів, що становить 103,8%  обсягу січня—жовтня 2015 р.

У січні—жовтні 2016 р. залізницями перевезено у внутрішньому сполученні та на експорт 241,2 млн т вантажів, що на 0,7% менше, ніж у січні—жовтні 2015 р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень—жовтень 2016 р. виконано вантажообіг в обсязі 30,8 млрд ткм, який зріс на 9,4% порівняно з відповідним періодом минулого року, та перевезено 137,2 млн т вантажів, що на 14,2% більше, ніж за січень—жовтень 2015 р.

Водним транспортом за січень—жовтень 2016 р. перевезено вантажів у обсязі  5,5 млн т, що на 0,2% менше, ніж за січень—жовтень 2015 р.

У січні—жовтні 2016 р. вантажообіг авіаційного транспорту становив        182,1 млн ткм, що на 6,8% більше січня—жовтня 2015 р. Авіаційним транспортом перевезено 61,8 тис.т вантажів, що на 11,7% більше, ніж за січень—жовтень 2015 р.

У січні—жовтні 2016 р. усіма видами транспорту виконано пасажирообіг в обсязі 85,1 млрд пас. км, послугами пасажирського транспорту скористалися 4022,3 млн пасажирів, що становить відповідно 104,6% та 93,4%   обсягу січня—жовтня 2015 р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем—жовтнем 2015 р. зменшилися на 0,1%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 1,7 млрд пасажирів, що на 11,4% менше  обсягів перевезень пасажирів у січні—жовтні 2015 р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 22,3%.

Перевезення пасажирів морським транспортом збільшилися на 23,2%. Авіаційним транспортом перевезено 7,0 млн пасажирів, що на 27,7% більше, ніж за січень—жовтень 2015 р.

Міським електротранспортом перевезено 2,0 млрд пасажирів, що на 3,3% менше, ніж за січень — жовтень 2015 р.

Державна служба статистики України

 

У цьому повідомленні дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і  м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.