Чи потрібно у лікарні платити за профогляд? У мене вимагають оплату, мотивуючи тим, що я його проходжу не за місцем реєстрації, а за місцем роботи.

Валентин КАЛЮЖНИЙ, 
м. Київ

Консультує Олег ТІМОХОВ,
адвокат, голова правління громадської організації

«Центр захисту і відновного правосуддя» (м. Харків)

— Питання, чи платити за профілактичні медичні огляди, виникає через те, що згідно з чинним законодавством державні медичні заклади можуть при певних умовах проводити їх на платній основі.

Так, постановою КМУ №1138 від 17.09.1996 р. (із наступними змінами) затверджено перелік платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти. Нею до платних послуг державних закладів охорони здоров’я віднесено медичні огляди, а саме:

♦ для отримання виїзної візи (крім службових відряджень державних службовців та при виїзді на лікування за наявності відповідних медичних документів);

♦ попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів (крім випадків, коли медичні огляди проводяться за направленнями органів державної служби зайнятості);

♦ медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами;

♦ періодичні профілактичні медичні огляди.

Читайте також: Як повернути бракований холодильник

Для поліпшення незадовільного фінансового стану на підставі ПКМУ №1138 державні (комунальні) лікарняні заклади створили госпрозрахункові відділення профілактичних медичних оглядів, де за їх проведення отримується чимала платня.

Втім, слід знати, що за власні кошти медичний огляд повинні проходити тільки громадяни, які займаються індивідуальною діяльністю.

Якщо ж ви перебуваєте у трудових відносинах з підприємством, установою, організацією або фізичною особою — суб’єктом підприємницької діяльності, роботодавець за рахунок власних коштів забезпечує організацію проведення медичних оглядів.

Статтею 17 Закону «Про охорону праці» встановлено, що роботодавець зобов’язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

Крім того, відповідно до порядку проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, обов’язкові медичні огляди проводяться також за рахунок роботодавців (підстава — постанова КМУ №559 від 23.05.2001 р.).

Обов’язкові медичні огляди працівників бюджетних установ та організацій проводяться безоплатно, за рахунок коштів, передбачених кошторисом на утримання відповідного закладу охорони здоров’я.

Для проведення попередніх (періодичних) медичних оглядів працівників роботодавець має укласти чи своєчасно відновити договір із лікарняним закладом та надати йому список працівників, які підлягають попереднім (періодичним) медоглядам.

Тож проходити профілактичний медичний огляд працівники повинні саме в тому лікарняному закладі, з яким роботодавець уклав договір. Якщо ж ви з якоїсь причини бажаєте пройти профогляд в іншому лікувальному закладі, де з вас за це вимагають гроші, узгодьте попередньо з роботодавцем, чи компенсує він  витрати.

Шановні читачі «Урядового кур’єра»! Якщо ви хоч ете поставити запитання консультантам сторінки «Запитайте у юриста», ви можете надіслати його за адресою: 01008, м. Київ, вул. Садова,1, редакція газети «Урядовий кур’єр» або на електронну скриньку az@ukcc.com.ua