ПОВІДОМЛЕННЯ
про завершення перегляду та недоцільність продовження дії спеціальних заходів
щодо імпорту в Україну посуду та приборів столових або кухонних виробів
з фарфору незалежно від країни походження та експорту

18.05.2017 відповідно до Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розглянула поданий Міністерством економічного розвитку і торгівлі України звіт про результати проведення перегляду спеціальних заходів щодо імпорту в Україну посуду та приборів столових або кухонних з фарфору незалежно від країни походження та експорту і за результатами розгляду встановила:

протягом дії спеціальних заходів спостерігається тенденція до зниження загальних обсягів імпорту в Україну товару. Зокрема у 2016 р. порівняно з 2015 р., обсяги імпорту знизилися на 3,3 %, а у 2015 р. порівняно з 2014 р. — на 62,03 %;

загальні обсяги імпорту скорочувались відносно виробництва в 2016 р. порівняно з 2015 р. на 28,09 %, в 2015 р. порівняно з 2014 р. — на 91,69 %;

на фоні зниження обсягів споживання (на 5,93 % за 2015—2016 рр. та на 50,20 % за 2014—2015 рр.), частка загального імпорту в Україну щодо споживання зменшувалася, зокрема, в 2016 р. порівняно з 2015 р. зменшення відбулося на рівні 8,72 %, а в 2015 р. порівняно з 2014 р. — на рівні 23,75 %;

протягом дії спеціальних заходів ціна імпорту в Україну товару в 2015—2016 рр. знизилася на 6,19 %, а у 2014—2015 рр. зросла — на 5,41 %;

ціна подібного товару в 2015—2016 рр. зросла на 3,81 %, також підвищення відбулось в 2014—2015 рр. — на 35,94 %;

собівартість подібного товару національного товаровиробника (ТОВ «Дружківський фарфоровий завод») зросла на 15,07 % у 2015—2016 рр. та знизилася в 2014 —2015 рр. на 76,58 %;

ціни імпортного товару протягом 2014—2016 рр. були вище цін подібного товару та його собівартості;

національний товаровиробник відновив значну частку обсягів виробництва, значно наростив обсяги продажу на внутрішньому ринку (протягом 2014—2016 рр. на 412,8 %) та досяг прибутковості;

національні інтереси не потребують продовження дії спеціальних заходів.

На виконання вимог Закону Комісія прийняла рішення № СП - 374/2017/4411-05, згідно з яким:

завершила перегляд спеціальних заходів щодо імпорту в Україну товару незалежно від країни походження та експорту, що має такий опис:

посуд та прибори столові або кухонні з фарфору, що класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодом 6911 10 00 00, порушений рішенням Комісії від 27.12.2016  № СП – 364/2016/4411-05;

вирішила не продовжувати спеціальні заходи щодо імпорту в Україну посуду та приборів столових або кухонних виробів з фарфору незалежно від країни походження та експорту, застосовані рішенням Комісії від 04.04.2014 № СП-309/2014/4421-06.

Рішення Комісії від 18.05.2017 № СП – 374/2017/4411-05 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі