ПОВІДОМЛЕННЯ
про порушення та проведення антидемпінгового розслідування
щодо імпорту в Україну склотари походженням з Республіки Білорусь

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту»  (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розглянула:

скаргу Асоціації промислових підприємств України «Скло України»  подану від імені ТОВ «Склянний Альянс» , ПрАТ «Ветропак Гостомельський склозавод» , ТОВ «Малинівський склозавод»  (далі — Заявник) за підтримки ПрАТ «Костопільський завод скловиробів» , ТОВ «Пісківський завод скловиробів» , ПрАТ «Рокитнівський скляний завод» , ПрАТ «Вераллія Україна»  про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну склотари походженням з Республіки Білорусь (далі — скарга);

звіт і висновки Міністерства економіки України (далі — Мінекономіки) про результати проведення антидемпінгової процедури щодо імпорту в Україну склотари походженням з Республіки Білорусь. 

За результатами розгляду Комісія встановила:

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважати, що її подано належним національним товаровиробником;

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважати, що імпорт в Україну склотари походженням з Республіки Білорусь міг здійснюватися за демпінговими цінами і рівень демпінгової маржі не може вважатися мінімальним, а обсяги імпорту — незначними відповідно до положень Закону;

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів стосовно того, що імпорт в Україну склотари походженням з Республіки Білорусь здійснювався в таких обсягах і на таких умовах, що може заподіювати шкоду національному товаровиробнику.

Зокрема, відповідно до матеріалів скарги, за період дослідження (2018 — 2020 роки):

обсяги демпінгового імпорту з Республіки Білорусь зросли в абсолютних показниках, а також відносно виробництва і споживання;

ціни демпінгового імпорту були нижчими від рівня цін і собівартості Заявника;

аналіз фінансово-господарської діяльності Заявника за період дослідження засвідчив погіршення цілої низки показників, а саме: скорочення обсягів виробництва, зниження рівня використання виробничих потужностей та продуктивності праці, зменшення обсягів продажу та частки у споживанні, погіршення фінансового результату від реалізації товару на внутрішньому ринку, зменшення рентабельності та ліквідності, збільшення запасів товару на складах.

У зв’язку із зазначеним та відповідно до статті 12 Закону Комісія прийняла рішення від 22.12.2021 № АД-526/2021/4411-03, згідно з яким порушила антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис: 

скляні ємності, а саме:

банки для консервування (стерилізаційні банки) з номінальною місткістю 0,15 л або більше, що класифікуються за кодом 7010 90 10 90 згідно з УКТ ЗЕД;

пляшки для харчових продуктів і напоїв:

з безбарвного скла номінальною місткістю 0,15 л або більше, але менше як 2,5 л, що класифікуються за кодами 7010 90 41 00, 7010 90 43 00,
7010 90 45 00 згідно з УКТ ЗЕД;

з кольорового скла номінальною місткістю більш як 0,33 л, але менше як 1 л, що класифікуються за кодом 7010 90 53 00 згідно з УКТ ЗЕД.

Країною походження товару, опис якого зазначено вище, є Республіка Білорусь.

Проведення антидемпінгового розслідування доручено Мінекономіки.

У разі якщо розслідування стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономіки інформацію, яка може бути корисною для проведення розслідування.

Інформація, що подається Мінекономіки, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Водночас інформація враховується Мінекономіки у разі подання її державною мовою України та в строки, установлені Законом, Комісією або Мінекономіки.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки здійснює реєстрацію заінтересованих сторін розслідування та розглядає вимоги щодо проведення слухань. У запиті про реєстрацію заінтересована сторона розслідування повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної пошти організації, вид діяльності (виробник, імпортер, експортер тощо), прізвище, ім’я та по батькові контактної особи. Рекомендована форма запиту про реєстрацію заінтересованою стороною розслідування наведена у додатку до цього повідомлення.

Протягом 60 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення розслідування. Інформація повинна надаватися українською мовою або мовою оригіналу та супроводжуватися перекладом українською мовою.

У разі якщо інформація має конфіденційний характер, необхідно підготувати та надіслати до Мінекономіки її конфіденційну та неконфіденційну версії.

У ході антидемпінгового розслідування Мінекономіки відповідно до Закону може обмежитися помірною кількістю сторін, видів товарів або операцій, застосовуючи вибіркові методи антидемпінгового розслідування. 

Рішення Комісії від 22.12.2021 № АД-526/2021/4411-03 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Контактна інформація: тел. (044) 596-68-04, 596-67-36.

E-mail: tradedefence@me.gov.ua.

Для офіційної реєстрації документів: адреса Мінекономіки: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008. E-mail: meconomy@me.gov.ua. 

Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел. (044) 200-47-53.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

Додаток

Форма запиту щодо реєстрації 
заінтересованою стороною розслідування

{на офіційному фірмовому бланку компанії/організації}

Відповідно до частини дванадцятої статті 12 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту»  просимо зареєструвати заінтересованою стороною антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну склотари походженням з Республіки Білорусь (компанію/організацію) на підставі наступного:

І. Інформація про заінтересовану сторону:

Повна та скорочена назви компанії:

Статус компанії у рамках розслідування {імпортер, експортер, виробник, споживач, їх об’єднання, інше (вкажіть)}:

Основний вид діяльності:

Відомості про контактну особу:

Відомості про юридичного представника (у разі наявності):

Адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування:

Електронна адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування:

ІІ. Інформація про діяльність компанії

{необхідно надати дані щодо товару, що є об’єктом розслідування, що стосуються компанії відповідно до виду діяльності, за календарний рік, що безпосередньо передує порушенню розслідування}

Загальний обсяг виробництва товару, що є об’єктом розслідування в кількісних (тонн, шт.) та вартісних показниках (дол. США):

Обсяг виробництва (тонн, шт.) (у розрізі кодів УКТ ЗЕД чи основних видів товару):

Загальний обсяг закупівлі товару, що є об’єктом розслідування у кількісних (тонн, шт.) та вартісних показниках (дол. США): 

Основні постачальники товару із зазначенням їх обсягів, вартості постачання та частки постачальника в загальному постачанні товару, що є об’єктом розслідування:

Загальний обсяг продажу товару, що є об’єктом розслідування в кількісних (тонн, шт.) та вартісних показниках (дол. США): 

Обсяг продажу (тонн, шт.) (у розрізі кодів УКТ ЗЕД чи основних видів товару):

Основні покупці товару із зазначенням їх обсягів, вартості реалізації та частки покупця в загальній реалізації товару, що є об’єктом розслідування:

{за підписом керівника підприємства або уповноваженої особи}

{якщо існують обґрунтовані підстави для застосування конфіденційного режиму до інформації, необхідно чітко зазначити про це та в такому випадку необхідно підготувати дві версії запиту: конфіденційну та неконфіденційну}