Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

I. Внести до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» (Відомості Верховної Ради України, 2022 р., № 3, ст. 12; із змінами, внесеними законами України від 23 лютого 2022 року № 2099-IX та від 3 березня 2022 року № 2118-IX) такі зміни:

1. У статті 1:

в абзаці третьому цифри «1.525.930.540,8» та «153.547.984,2» замінити відповідно цифрами «1.593.495.680,8» та «221.113.124,2»;

в абзаці шостому цифри «188.798.245,3» та «28.539.037,3» замінити відповідно цифрами «256.363.385,3» та «96.104.177,3».

2. У статті 5 цифри «2.725.325.400,9» замінити цифрами «2.792.890.540,9».

3. У статті 6:

1) у пункті 1:

в абзаці першому слова і цифру «в обсязі до 3 відсотків планових доходів загального фонду державного бюджету» виключити;

у підпункті «б» слова і цифри «(в обсязі до 10.000.000 тис. гривень)» виключити;

у підпункті «в» слова і цифри «(в обсязі до 20.000.000 тис. гривень)» виключити;

2) у пункті 2 цифри «27.422.252» замінити цифрами «26.306.852»;

3) у пункті 3 слова і цифри «(інтеграція української ОЕС до європейської об’єднаної енергосистеми) III» (в обсязі до 823.680 тис. гривень)» замінити словами і цифрами «(Модернізація підстанцій) II» та проекту «Підвищення ефективності передачі електроенергії (інтеграція української ОЕС до європейської об’єднаної енергосистеми) III» (в обсязі до 1.939.080 тис. гривень)».

4. Доповнити статтею 38 такого змісту:

«Стаття 38. Установити, що у 2022 році, як виняток з положень статті 242 Бюджетного кодексу України, кошти державного дорожнього фонду спрямовуються першочергово на виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії, а також на забезпечення потреб сектору оборони».

5. Внести зміни до додатків № 2, № 3 і № 8 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» відповідно до додатків №№ 1-3 до цього Закону.

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
15 березня 2022 року
№ 2135-IX

ДОДАТКИ №№ 1-3 ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 2022 РІК»