КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 липня 2013 р.
№ 696
Київ

Про затвердження Державної цільової 
економічної програми розвитку автомобільних
доріг загального користування
на 2013—2018 роки

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Державну цільову економічну програму розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013—2018 роки (далі — Програма), що додається.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним та Севастопольській міській державним адміністраціям за погодженням з Міністерством інфраструктури привести у шестимісячний строк завдання, показники і заходи відповідних регіональних програм у відповідність з визначеними Програмою завданнями, показниками і заходами.

3. Державному агентству автомобільних доріг, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним та Севастопольській міській державним адміністраціям подавати щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, та щороку до 15 лютого Міністерству інфраструктури інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання Кабінетові Міністрів України та Міністерству економічного розвитку і торгівлі.

Прем’єр-міністр України    М. АЗАРОВ

Повний текст постанови читайте тут