Василь НАДРАГА, міністр праці та соціальної політики

У Мінпраці передбачають, що згодом на ринку праці відбудеться суттєве скорочення безробіття. Незайняті люди повертатимуться до трудової діяльності. Вже цьогоріч будуть створені нові робочі місця майже для 652 тис. осіб, у 2011 р. - понад 683 тис. осіб. Так прописано у постанові Кабінету Міністрів "Про затвердження Основних напрямів реалізації державної політики зайнятості на 2010-2011 роки", яка прийнята нещодавно. Це стало темою розмови кореспондента "УК" з міністром праці та соціальної політики Василем НАДРАГОЮ.

Нові місця із гідною зарплатою

- Василю Івановичу, у постанові йдеться, що уряд стимулюватиме створення нових робочих місць з гідною зарплатою. Розкажіть про це докладніше, адже оплата праці цікавить багатьох людей. Що маємо нині - в наших гаманцях, а що - в планах?

- Будь-кому зрозуміло, що за кваліфіковану роботу працівник повинен мати і достойний рівень оплати. Тож одним із найважливіших завдань уряду є забезпечення такого рівня заробітної плати, який би дав можливість значно підвищити купівельну спроможність населення. А саме забезпечував би розширене відтворення робочої сили, ріст надходжень до бюджету, соціальних фондів та стимулював вітчизняного виробника до збільшення обсягів виробництва та створення нових робочих місць.

Сьогодні уряд здійснює послідовні й виважені кроки для підвищення розміру мінімальної заробітної плати з урахуванням показників соціально-економічного розвитку країни. Зараз розмір мінімальної заробітної плати встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У наступні роки ми забезпечимо підвищення розміру мінімальної заробітної плати не нижче рівня прожиткового мінімуму.

Зрушення у сфері оплати праці, звісно, є. Поступове відновлення позитивної динаміки економічного зростання, яке спостерігається з початку цього року, дало можливість забезпечити підвищення середньомісячної номінальної та реальної заробітної плати в усіх регіонах країни та за всіма видами економічної діяльності. Щоправда, її рівень ще не відповідає реальній вартості робочої сили. Тому зусилля уряду спрямовуватимуться на створення економічних передумов для досягнення європейського рівня заробітної плати вітчизняного працівника, забезпечення виконання заробітною платою в повній мірі своїх основних функцій -відтворювальної, стимулюючої, регулюючої. З цією метою вживатимуться, зокрема, заходи для оптимізації питомої ваги заробітної плати у валовому внутрішньому продукті та у витратах виробництва, легалізації "тіньової" зайнятості та заробітної плати, підвищення продуктивності праці.

Кошти на дотації роботодавцям

- Як повертатимете офіційних безробітних до трудової діяльності?

- Через надання державною службою зайнятості соціальних послуг незайнятому населенню. 10-й рік поспіль державна служба зайнятості здійснює надання дотації роботодавцям для працевлаштування безробітних. Щорічно у такий спосіб отримує роботу до 40 тис. осіб.

Для забезпечення молоді, яка здобула вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю у Державному бюджеті України на 2010 рік передбачено 10 млн гривень. Уряд значно розширив перелік професій, за якими роботодавцям може надаватися така дотація, - з 7 робітничих професій до 24 та з 3 спеціальностей до 33. З дня прийняття урядового рішення на перше робоче місце з наданням дотації роботодавцю працевлаштовано понад 2000 осіб.

Безробітним надаються інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з працевлаштуванням. Вони зокрема передбачають організацію та проведення інформаційних семінарів із роз'яснення законодавства та стану ринку праці, семінарів з техніки пошуку роботи, з організації підприємницької діяльності, з основ комп'ютерної грамотності та інші (всього 44 найменування заходів). Завдяки активній участі безробітних в інформаційно-роз'яснювальних заходах більше третини з них працевлаштовуються в середньому протягом перших трьох місяців перебування у стані безробіття.

Упродовж січня-вересня 2010 року профорієнтаційні послуги державної служби зайнятості отримали понад 1,3 млн незайнятих осіб.

За кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття для безробітних осіб ведеться професійна підготовка на конкретні робочі місця, навчання за індивідуальними навчальними планами та програмами, підвищення кваліфікації, у тому числі стажування безпосередньо на робочому місці.

- Чи мінятиметься розмір допомоги у зв'язку з безробіттям, адже споживчий кошик українця дедалі знецінюється?

- У 2010 році здійснюється поетапне збільшення мінімальної допомоги з безробіття, яка у грудні досягне у застрахованих осіб 700 грн (75,9 % прожиткового мінімуму), що на 200 грн більше, ніж на початок року. Для незастрахованих осіб мінімальна допомога із безробіття зросте на 140 грн і становитиме 500 грн (54,2 % прожиткового мінімуму).

- В яких галузях будуть створені нові робочі місця? На що мають орієнтуватися незайняті громадяни?

- Позитивний розвиток виробництва цього року сприятиме поліпшенню ситуації на ринку праці, що дасть можливість збільшити кількість населення, зайнятого економічною діяльністю, до 20,4 млн осіб та знизити рівень безробіття до 8,1 % економічно активного населення віком 15-70 років. Однак при зростанні чисельності зайнятого населення загалом по країні (на 1 % порівняно з 2009 роком) та в більшості видів економічної діяльності залишатимуться окремі види діяльності, де кількість зайнятого населення зменшуватиметься. Наприклад, у сфері охорони здоров'я та надання соціальної допомоги (на 0,2 %) та у сфері державного управління (на 1,9 %).

Розвиток вітчизняної економіки у 2011 році зумовлюватиметься насамперед реалізацією низки структурних реформ у всіх сферах економіки. З огляду на це, у 2011 році прогнозується зростання чисельності зайнятого населення віком 15-70 років на 0,7 % порівняно з 2010 роком (до 20,5 млн осіб).

Виходимо з кризи?

- Ви вважаєте, що криза вже йде на спад? Які прогнози на наступний рік у сфері зайнятості?

- У 2010 році ситуація стабілізується у сфері зайнятості населення, а в 2011 р. очікується переломний період, пов'язаний із поступовим виходом економіки країни з кризи.

Уже зараз, за останніми даними Держкомстату, спостерігається тенденція щодо поліпшення ситуації на ринку праці. Так, кількість зайнятого населення віком 15-70 років у першому півріччі 2010 року зросла на 36,8 тис. осіб порівняно з відповідним періодом 2009 року і становила 20,2 млн осіб. Рівень зайнятості населення цієї вікової групи зріс з 57,7 % у першому півріччі 2009 р. до 58,4 % у відповідному періоді 2010 року.

Кількість безробітного населення віком 15-70 років визначена за методологією Міжнародної організації праці (МОП). У першому півріччі 2010 року вона становила майже 1,9 млн осіб, що на 141,3 тис. осіб менше, ніж у відповідному періоді 2009 року. Рівень безробіття, визначений за методологією МОП, знизився з 9,1 відсотка економічно активного населення віком 15-70 років у першому півріччі 2009 року до 8,5 % у відповідному періоді 2010 року.

Поменшало громадян, які перебувають у стані вимушеної неповної зайнятості, зокрема в неоплачених відпустках з ініціативи роботодавців. Приміром, у серпні цього року їх кількість зменшилась у 6 разів порівняно з відповідним періодом минулого року і становила 54,6 тис. осіб.

Знижуються обсяги вивільнення працівників з економічних причин. За оперативними даними, у січні-вересні 2010 року з підприємств, установ та організацій було вивільнено 62,5 тис. працівників, що у 2,3 раза менше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Ми прогнозуємо, що зайнятість населення віком 15-70 років у 2010 році зросте до 20,5 - 20,3 млн осіб, у 2011 році - до 20,6 - 20,4 млн осіб, рівень безробіття, визначений за методологією МОП, у 2010 році становитиме 8,1 - 8,4 %, у 2011 році - 7,6 - 8,1 % економічно активного населення віком 15-70 років.

- Чи з'являться позитивні тенденції на ринку праці у зв'язку з підготовкою до Євро - 2012?

- Передбачається концентрація інвестиційних ресурсів, у тому числі бюджетних, на виконанні робіт з будівництва та реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури, зведення об'єктів готельного господарства, спортивних споруд, торговельно-офісних приміщень. Завдяки згаданим чинникам відбуватиметься прискорення темпів приросту валової доданої вартості у будівництві до 7,1 %.

Отже, слід очікувати, що розвиток цієї сфери економічної діяльності матиме певний позитивний вплив на події, що відбуватимуться на національному ринку праці.

ДOСЬЄ "УК"

Василь НАДРАГА. Народився в м. Каменськ, Бурятія, Росія.

Закінчив Луганський державний педагогічний інститут ім. Т. Г. Шевченка, Луганський регіональний інститут менеджменту, Академію державного управління при Президентові України. 11 березня 2010 року призначений на посаду міністра праці та соціальної політики.

Одружений, має доньку. Нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня та Почесною грамотою Кабінету Міністрів.

ДУМКA ЕКСПЕРТA

Лідія ТКAЧЕНКO, 
кандидат економічних наук, 
Інститут демографії та соціальних досліджень 
імені М. В. Птухи НАН України:

- Державна політика зайнятості має надзвичайно важливе значення для регулювання розвитку ринку праці. Затвердження Основних напрямів реалізації державної політики зайнятості на 2010-2011 роки є свідченням того, що уряд усвідомлює свою відповідальність щодо сприяння реалізації трудових прав громадян.

Водночас зауважу, що для України нагальною проблемою є не тільки і не стільки подолання безробіття, скільки покращення якості зайнятості та робочих місць. Курс на відновлення докризових обсягів зайнятості за збереження її професійно-галузевої структури абсолютно неприйнятний і зумовлює подальшу втрату конкурентних позицій.

У зв'язку з цим доцільно планувати створення робочих місць не лише в регіональному розрізі, а й за видами економічної діяльності та групами професій. Причому нові робочі місця мають створюватися не як додаткові, а переважно на заміну вже існуючих, оскільки розширення масштабів зайнятості обмежуватиметься загальним скороченням кількості населення. За прогнозом Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, упродовж 2010-2011 рр. кількість населення віком 15-70 років (вікові рамки, що беруться для спостереження економічної активності населення) зменшиться на 570 тис. осіб. Тому навіть короткострокові прогнози показників ринку праці мають враховувати демографічні реалії та тенденції.

Необхідність кардинальної реструктуризації виробництва та зайнятості відповідно до потреб інноваційної моделі розвитку ставить під сумнів можливість швидкого подолання безробіття. Ліквідація застарілих та неперспективних робочих місць передбачає складний процес адаптації вивільнених працівників до нових умов праці, їхню професійну переорієнтацію та перенавчання.