Ще у 2003 році я 10 місяців працював на приватного підприємця. Ми уклали угоду, коли я перебував на обліку в Броварському центрі зайнятості. За час роботи усі належні податки та відрахування із моєї зарплати відраховували. Та через те, що я перебував на обліку в центрі зайнятості, запису про роботу в приватного підприємця в моїй трудовій книжці немає.

Наскільки знаю, для обчислення трудового стажу для розрахунку розміру пенсії беруть до уваги саме записи у трудовій книжці. Як мені тепер бути?

О. ЄФИМЕНКО,
м. Бровари Київської обл.

Олександр НІКОЛАЄВ,
директор Департаменту
персоніфікованого
обліку,
інформаційних систем
та мереж Пенсійного фонду:

— Відповідно до статті 24 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (далі — закон), який набув чинності 01.01.2004 року, страховий стаж — це період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі, не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховуються до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності цим законом, зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше, крім випадків, передбачених цим законом.

Відповідно до статті 62 Закону «Про пенсійне забезпечення», основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка.

За відсутності її або відповідних записів у ній, трудовий стаж встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами. Порядок підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності відповідних записів у трудовій книжці врегульовано постановою Кабінету Міністрів від 12.08.1993 року №637 «Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності  трудової книжки або відповідних записів у ній».

Також зазначу, що відповідно до статті 40 «Закону про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії за період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року враховується за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку.

Для отримання детальнішої інформації щодо вирішення питання обчислення пенсії пропоную вам звернутися до територіального органу Пенсійного фонду за місцем проживання.