Розкажіть, будь ласка, докладно, якими законодавчими актами регулюються розміри посадових окладів, надбавок та доплат бібліотекарям, які працюють у школах.

В. ЯРОШ,
м. Дніпропетровськ

Олександр ТОВСТЕНКО,
директор Департаменту
з питань державного
регулювання заробітної
плати та умов праці
Мінсоцполітики:

- Умови оплати праці працівників бібліотек (розміри посадових окладів, доплат, надбавок, ін.) визначено постановами Кабінету Міністрів від 30.08.2002 року N 1298 "Про оплату працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", від 22.01.2005 р. N84 "Про затвердження порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних та комунальних бібліотек", від 30.09.2009 р. N1062 "Про доповнення постанови Кабінету Міністрів від 22 січня 2005 р. N84" та від 30.09.2009 р. N1073 "Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек", наказом Міністерства культури і туризму від 18.10.2005 р. N745.

Постановою Кабінету Міністрів від 30.09.2009 р. N1073 "Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек" установлено працівникам державних і комунальних бібліотек, які провадять культурну, освітню, інформаційну, науково-дослідну, методичну діяльність та займають посади, включені до переліку посад згідно з додатком до Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек (публічних, спеціальних та спеціалізованих), затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 22.01.2005 р. N84, надбавку за особливі умови роботи у розмірі 50% посадового окладу.

Згідно з пунктом 31 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.1993 р. N102, передбачено підвищення посадових окладів на 15-25% працівникам із числа адміністративно-господарського, обслуговуючого та навчально-допоміжного персоналу закладів освіти, які за характером роботи безпосередньо спілкуються з учнями, вихованцями спеціальних закладів. Конкретний перелік працівників, які мають право на підвищення посадових окладів, і розмір підвищення визначаються керівником закладу за погодженням з профспілковим комітетом залежно від інтенсивності і тривалості спілкування з учнями, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку, потребують тривалого лікування або особливих умов виховання.

Нині Міжвідомча робоча група з підготовки пропозицій щодо вдосконалення умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери опрацювала концептуальні підходи напрямів та послідовності роботи щодо удосконалення оплати праці працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки. Ці підходи відображені у проекті відповідної концепції, яка має бути схвалена Кабінетом Міністрів.

Цей проект передбачає вдосконалення механізму визначення посадових окладів працівникам бюджетної сфери залежно від їхньої кваліфікації, складності виконуваних робіт та умов праці, упорядкування додаткових видів виплат, забезпечення тарифікації працівників на основі вимог тарифно-кваліфікаційних довідників професій (посад) працівників бюджетної сфери за єдиною методикою. Найближчим часом проект буде поданий на розгляд Кабінету Міністрів.