Чоловік —­ військовослужбовець за контрактом. Служить у зоні ООС. Статусу учасника бойових дій не має. Чи є в нашої родини право на пільги в оплаті комунальних послуг?

К. Купріянова

Начальниця відділу соціальних допомог, субсидій та персоніфікованого обліку пільг Департаменту соціального захисту КОДА НАДІЯ КОРЗУН

Військовослужбовці України мають усі права і свободи громадянина, передбачені Конституцією, іншими нормативно-правовими актами України. Завдяки особливостям характеру проходження військової служби військовослужбовці мають специфічний статус.

Статус (правове становище) військовослужбовців — це сукупність гарантованих Конституцією України та законами прав та свобод, а також обов’язків та відповідальності, встановлених законами та іншими нормативно-правовими актами України.

Ч. 5 ст. 17 Конституції України покладає на державу забезпечення соціального захисту громадян, які перебувають на службі у Збройних силах України та інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей. Соціальний захист — це діяльність державних органів, військового командування, посадових осіб для реалізації встановлених для військовослужбовців та членів їхніх сімей прав, пільг, свобод та законних інтересів.

Пільги військовослужбовців — це особливі права, переваги та привілеї, що надаються на підставі чинного законодавства військовослужбовцям з метою соціального захисту, компенсації певних обмежень їхніх прав та свобод, пов’язаних з перебуванням на військовій службі, і стимулювання зацікавленості в її проходженні.

Основні права військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, визначено Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»:

• продовольче, речове та інше матеріальне забезпечення за встановленими нормами (ст. 9);

• безоплатну кваліфіковану медичну допомогу надають у військово-медичних закладах охорони здоров’я, а за їх відсутності чи у невідкладних випадках — державні або комунальні заклади охорони здоров’я за рахунок Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів (п. 1 ст. 11);

• військовослужбовці, учасники бойових дій та прирівняні до них особи, особи, звільнені з військової служби, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції чи виконували службово-бойові завдання в екстремальних (бойових) умовах, в обов’язковому порядку повинні пройти безоплатну психологічну, медико-психологічну реабілітацію у відповідних центрах з відшкодуванням вартості проїзду до цих центрів і назад. Порядок проведення реабілітації та відшкодування вартості проїзду встановлює Кабінет Міністрів України (п. 1 ст. 11 );

• санаторно-курортне лікування та відпочинок військовослужбовців і членів їхніх сімей (крім військовослужбовців строкової військової служби) у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристських базах Міністерства оборони України, з пільговою оплатою вартості путівок у розмірах та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України не більше одного разу на рік; таке саме право мають члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби. До таких членів сімей належать: батьки, дружина (чоловік), неповнолітні діти, а також діти-інваліди з дитинства (незалежно від віку) (п. 3 ст. 11).

Пільги, передбачені першим реченням абзацу першого цього пункту, надаються військовослужбовцям та членам їхніх сімей за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує трьох прожиткових мінімумів;

• безоплатний проїзд залізничним, повітряним, водним та автомобільним (за винятком таксі) транспортом у відрядження, відпустку в межах України, в разі переведення на нове місце проходження військової служби або у зв’язку з передислокацією військової частини разом із членами сімей (крім членів сімей військовослужбовців строкової служби) і перевезення багажу, до місця проживання, обраного під час звільнення з військової служби, в межах України (ст. 14);

• грошова допомога під час звільнення з військової служби та в інших передбачених законодавством випадках (ст. 15);

• грошова допомога на оздоровлення та державна допомога сім’ям з дітьми в порядку і розмірах, що визначаються законодавством України (п. 3 ст. 15);

• одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності (ст. 16);

• вдова (вдівець) загиблого або померлого військовослужбовця, а також дружина (чоловік) військовослужбовця, який пропав безвісти під час проходження військової служби, якщо вона (він) не взяла (не взяв) інший шлюб, та її (його) неповнолітні діти або повнолітні діти-інваліди з дитинства, батьки військовослужбовця, які перебували на його утриманні, мають право на пільги, передбачені цим законом (п. 6 ст. 18);

• військові формування, військовослужбовці яких загинули чи померли в період проходження військової служби, подають їхнім сім’ям і батькам допомогу в проведенні похорону і компенсують матеріальні витрати на ритуальні послуги та на спорудження пам’ятників у розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України (п. 4 ст. 15);

• військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок бойових дій, а також учасники бойових дій прирівнюються у правах до інвалідів та учасників Другої світової війни (п. 4 ст. 11);

• особа, в якої один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні обов’язків військової служби, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти зараховується поза конкурсом за особистим вибором спеціальності до державних і комунальних вищих та професійно-технічних навчальних закладів України для навчання за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів (п. 5 ст. 13);

• забезпечення соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, за станом здоров’я, а також військовослужбовців строкової військової служби, які до призову на строкову військову службу не були працевлаштовані, в разі відповідного звернення зазначених осіб. У разі необхідності соціальну та професійну адаптацію проходять також члени сімей військовослужбовців за їхнім зверненням (п. 5 ст. 8);

• час перебування громадян України на військовій службі зараховується до їхнього страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби (п. 1 ст. 8);

• право на першочергове встановлення квартирного телефону, крім військовослужбовців строкової військової служби, а також першочергове встановлення квартирної охоронної сигналізації (п. 7 ст. 14);

• підйомна допомога в розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця і 50% місячного грошового забезпечення на кожного члена сім’ї військовослужбовця, який переїжджає з ним на нове місце військової служби під час переїзду військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, а також тих, хто перебуває на кадровій військовій службі, на нове місце військової служби в інший населений пункт, у зв’язку з призначенням на військову посаду, зарахуванням до військового навчального закладу (ст. 9);

• виплата добових, встановлених Кабінетом Міністрів України за кожний день перебування в дорозі на військовослужбовця та кожного члена його сім’ї, який переїжджає разом з ним (ст. 9);

• за військовослужбовцями, захопленими в полон або заручниками, а також інтернованими в нейтральних державах або безвісно відсутніми зберігаються грошове та інші види забезпечення. Сім’ям цих військовослужбовців щомісячно виплачується грошове забезпечення, в тому числі додаткові та інші види грошового забезпечення в розмірах, встановлених військовослужбовцеві на день захоплення його в полон або заручником, інтернування в нейтральних державах або безвісної відсутності (п. 6 ст. 9);

• військовослужбовцям, а також звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, членам їхніх сімей, які перебувають на їхньому утриманні, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, надається 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші послуги) в жилих будинках усіх форм власності в межах встановлених норм, передбачених законодавством, особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби, надається 50-відсоткова знижка плати за встановлення і користування квартирним телефоном (п. 5 ст. 12). Пільги, передбачені абзацом першим цього пункту, надаються військовослужбовцям і членам їхніх сімей, які перебувають на їхньому утриманні, за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

• військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, надаються щорічні основні відпустки із збереженням грошового, матеріального забезпечення та наданням грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення. Тривалість щорічної основної відпустки для військовослужбовців, які мають вислугу в календарному обчисленні до 10 років, становить 30 календарних днів; від 10 до 15 років — 35 календарних днів; від 15 до 20 років — 40 календарних днів; понад 20 календарних років — 45 календарних днів. Час для проїзду до місця проведення зазначеної відпустки і назад не надається. Святкові та неробочі дні під час визначення тривалості щорічних основних відпусток не враховуються.

Щорічна основна відпустка надається протягом календарного року. В особливих випадках з дозволу прямого начальника, уповноваженого міністром оборони України, керівниками центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, керівниками правоохоронних органів та керівниками розвідувальних органів України, щорічна основна відпустка за минулий рік надається в першому кварталі наступного року, якщо раніше її не було надано (п. 1—2 ст. 101);

• дружині (чоловікові) військовослужбовця щорічна основна відпустка за її бажанням надається у зручний для неї (нього) час одночасно із щорічною основною відпусткою військовослужбовця (п. 13 ст. 10);

• військовослужбовцям з початку і до закінчення особливого періоду штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуються (п. 15 ст. 14).

Держава забезпечує військовослужбовців жилими приміщеннями або за їхнім бажанням грошовою компенсацією за належне їм для отримання жиле приміщення на підставах, у порядку і відповідно до вимог, встановлених Житловим кодексом Української РСР та іншими нормативно-правовими актами. Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби) та члени їхніх сімей, які проживають разом з ними, забезпечуються службовими жилими приміщеннями, що мають відповідати вимогам житлового законодавства.

Порядок забезпечення військовослужбовців та членів їхніх сімей жилими приміщеннями, а також розмір і порядок виплати військовослужбовцям грошової компенсації за піднайом (найом) ними жилих приміщень визначаються Кабінетом Міністрів України (ст. 12). Військовослужбовці мають право на навчання (у тому числі на здобуття післядипломної освіти) у військових навчальних закладах, відповідних підрозділах підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації військовослужбовців. Військовослужбовцям, прийнятим на військову службу за контрактом, особам офіцерського складу після здобуття базової або повної вищої освіти за державним замовленням, дозволено навчатися в інших вищих навчальних закладах без відриву від служби після проходження ними строку служби, який дорівнює часу їхнього навчання для здобуття попередньої вищої освіти. Іншим категоріям військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової військової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу, дозволено навчатися в інших вищих навчальних закладах без відриву від служби в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України (стаття 13).

Дружинам (чоловікам) військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби, виплачується за місцем роботи грошова допомога в розмірі середньомісячної заробітної плати у разі розірвання ними трудового договору у зв’язку з переведенням чоловіка (дружини) на службу в іншу місцевість. У разі тимчасової втрати працездатності листки непрацездатності оплачуються дружинам (чоловікам) військовослужбовців у розмірі 100 відсотків середньомісячної заробітної плати незалежно від страхового стажу (п. 2 ст. 18). 

Кабінет Міністрів України, місцеві ради, підприємства, установи, організації можуть встановлювати й інші пільги та гарантії соціального захисту сімей військовослужбовців (п. 7 ст. 18). Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» передбачено, що пенсійне забезпечення після звільнення з військової служби здійснюється на підставах та у випадках, передбачених Законом України. Кодексом Законів про працю України передбачено виплату вихідної допомоги за місцем роботи в разі призову або прийняття на військову службу (ст. 44).

За працівниками, прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб-підприємців, у яких вони працювали на час призову (ст. 119);

Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» передбачено, що військовослужбовці, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції, визнаються учасниками бойових дій (п. 19 ч. першої ст. 6).

З огляду на вищевикладене слід зауважити, що пільг на оплату житлово-комунальних послуг, членам сімей військовослужбовця, який проходить службу за контрактом у зоні ООС, не передбачено.

Запитання можете надсилати на електронну адресу: expert@ukcc.com.ua