Я розлучилась 21 квітня 2020 року в судовому порядку, оскільки була ініціатором розлучення. У мене залишилося прізвище колишнього чоловіка. Підкажіть, будь ласка, чи можу подати заяву та документи на повернення дівочого прізвища (дошлюбного) до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем мого фактичного проживання, а не за місцем реєстрації?

Мар’яна Чоловська, м. Чернівці

 Начальник Дарницького районного у місті Києві відділу державної реєстрації актів цивільного стану Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції Юлія КОСТЮЧЕНКО

Відповідно до глави 11 Сімейного кодексу України, шлюб припиняється внаслідок його розірвання за позовом одного з подружжя на підставі рішення суду в день набрання чинності рішенням суду про розірвання шлюбу. Документ, що засвідчує факт розірвання шлюбу судом, — рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили.

Ч. 8 ст. 294 Цивільного процесуального кодексу України передбачено, що у рішенні суду про розірвання шлюбу зазначено про вибір прізвища тим з подружжя, який змінив прізвище під час державної реєстрації шлюбу, що розривається. Тобто вирішення судом питання про прізвище, яке бажає мати той із подружжя, який змінював його під час державної реєстрації шлюбу, залежить від зазначення відповідних вимог у поданих до суду заяві або позові.

Якщо бажаєте повернути дошлюбне прізвище, вам необхідно звернутися до органу державної реєстрації актів цивільного стану для подачі заяви про зміну імені в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи» №915 від 11.07.2007 (із змінами та доповненнями) за місцем проживання.

11.12.2003 Верховна Рада ухвалила Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», який набрав чинності 15.01.2004. Це означає, що на законодавчому рівні визначено порядок реалізації закріплених у міжнародних актах і гарантованих Конституцією України прав на свободу пересування та вільного вибору місця проживання. Чинність цього закону, згідно із ст. 1, поширюється на громадян України, а також іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, відповідно до їхніх прав та свобод, передбачених Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.

У цьому законі наведені нижче терміни вжито в такому значенні: свобода пересування –– право громадянина України, а також іноземця та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають в Україні, вільно та безперешкодно за своїм бажанням переміщатися територією України у будь-якому напрямку, в будь-який спосіб, у будь-який час за винятком обмежень, які встановлює закон; вільний вибір місця проживання чи перебування — право громадянина України, а також іноземця та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, на вибір адміністративно-територіальної одиниці, де вони хочуть проживати чи перебувати; місце перебування — адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа проживає строком менше як шість місяців на рік; місце проживання — житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає, а також спеціалізовані соціальні установи, заклади соціального обслуговування та соціального захисту, військові частини; особа –– фізична особа; орган реєстрації –– виконавчий орган сільської, селищної або міської ради, сільський голова (якщо відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено), що здійснює реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання особи на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження відповідної сільської, селищної або міської ради; довідка про реєстрацію місця проживання — документ, який видає орган реєстрації особі за її вимогою та підтверджує реєстрацію місця проживання або місця перебування особи; документи, до яких вносять відомості про місце проживання, — паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист; документ, до якого вносять відомості про місце перебування, –– довідка про звернення по захист в Україні; реєстрація –– внесення інформації до реєстру територіальної громади, документів, до яких вносять відомості про місце проживання/перебування особи, із зазначенням адреси житла/місця перебування із подальшим внесенням відповідної інформації до Єдиного державного демографічного реєстру в установленому Кабінетом Міністрів України порядку; реєстр територіальної громади — база даних, призначена для зберігання, обробки, використання визначеної цим законом інформації, що створює, веде та адмініструє орган реєстрації для обліку осіб, які проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці; зняття з реєстрації — внесення інформації про зняття з реєстрації до реєстру територіальної громади, документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування особи, із зазначенням адреси житла/місця перебування із подальшим внесенням відповідної інформації до Єдиного державного демографічного реєстру в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Законом визначено, що громадянам України, а також іноземцям та особам без громадянства, які на законних підставах перебувають в Україні, гарантовано свободу пересування та вільний вибір місця проживання на її території. Під свободою пересування слід розуміти  право зазначених  осіб  вільно та безперешкодно за своїм бажанням переміщатися територією України в будь-якому напрямку, в будь-який спосіб, у будь-який час (обмеження визначено законом). Вільний вибір місця проживання чи перебування передбачає право таких осіб на вибір адміністративно-територіальної одиниці, де вони бажають проживати чи перебувати, за  винятком  обмежень, що також встановлені законом.

Замість прописки закон передбачає реєстрацію місця проживання особи та реєстрацію місця перебування особи. Це різні поняття. Реєстрація полягає у внесенні відомостей до паспорта про місце проживання або місце перебування із зазначенням адреси та внесення цих даних до відповідного державного реєстру.

Відповідно до ст. 6 цього закону, громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов’язані протягом тридцяти календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання зареєструвати своє місце проживання. Батьки або інші законні представники зобов’язані зареєструвати місце проживання новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня державної реєстрації її народження. Реєстрація місця проживання особи здійснюється в день подання особою документів. Реєстрація місця проживання за заявою особи може здійснити орган реєстрації з одночасним зняттям з попереднього місця проживання.

Якщо особа не може самостійно звернутися до органу реєстрації, реєстрацію можуть здійснити за зверненням її законного представника або представника на підставі довіреності, посвідченої в установленому законом порядку. Для реєстрації особа або її представник подає органу реєстрації (зокрема через центр надання адміністративних послуг): письмову заяву; документ, до якого вносять відомості про місце проживання. Якщо дитина не досягла 16-річного віку, слід подати свідоцтво про народження; квитанцію про сплату адміністративного збору; документи, що підтверджують право на проживання в житлі, перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту, проходження служби у військовій частині, адреса яких зазначається під час реєстрації; військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).

У разі подання заяви представником особи додатково слід подати: документ, що посвідчує особу представника; документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі). Реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.

З огляду на це можете звернутися до органу державної реєстрації актів цивільного стану з питання подачі заяви про зміну імені за місцем вашого фактичного проживання у разі документального його підтвердження.

Звернулася до нотаріуса для оформлення спадщини після померлої бабусі. Під час перевірки документів було виявлено розбіжності у написанні прізвища з померлою. Чи можливо внести зміни у свідоцтво про смерть бабусі у відділі реєстрації актів цивільного стану?

Олена Задорожня, м. Київ

Одне із завдань, покладених Законом України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» на відділи державної реєстрації актів цивільного стану, — внесення змін до актових записів цивільного стану. Зміни до актових записів цивільного стану можна вносити у разі всиновлення, скасування усиновлення, визнання усиновлення недійсним, визнання та встановлення факту батьківства (материнства), коли під час реєстрації шлюбу дружина або чоловік зберегли дошлюбні прізвища та в подальшому вирішили обрати прізвище одного з них як спільне або приєднати до свого прізвища, а також у разі необхідності доповнення або виправлення відомостей, що містяться в актових записах цивільного стану, тощо.

Відділи державної реєстрації актів цивільного стану вносять зміни до актових записів цивільного стану. Внесення змін до актового запису цивільного стану проводить відповідний орган державної реєстрації актів цивільного стану за наявності достатніх підстав. У разі відмови у внесенні змін до актового запису цивільного стану у висновку вказують причини відмови та зазначають про можливість її оскарження в судовому порядку.    

Зміни до актового запису цивільного стану вносить відділ державної реєстрації актів цивільного стану за місцем зберігання відповідного актового запису. Після внесення змін до актового запису цивільного стану заявнику повторно видають свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану.

На свідоцтві проставляють штамп «Повторно». Свідоцтво про державну реєстрацію, подане заявником для внесення змін, анулюють та знищують у встановленому порядку  (п. 2.22 Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 12 січня 2011 року №96/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 січня 2011 року за №55/18793, далі Правила внесення змін).

Зміни вносять у паперові носії актових записів цивільного стану та одночасно до Державного реєстру актів цивільного стану громадян відповідно до Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 року №1064 (пункти 1.17 та 2.16 Правил внесення змін).

Заяву про внесення змін до актового запису цивільного стану подають до відповідного органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання заявника, а у випадках, передбачених законодавством, — за місцем зберігання актового запису цивільного стану. Заява подається після пред’явлення заявником паспорта або паспортного документа (ч. 3 ст. 22 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», п. 2.1 Правил внесення змін).

Громадяни України, які переселилися з тимчасово окупованої території України, подають заяву про внесення змін до актового запису цивільного стану до відділу державної реєстрації актів цивільного стану на їхній вибір.

Громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які проживають за кордоном, подають аналогічну заяву про внесення змін до актового запису цивільного стану, складеного органом державної реєстрації актів цивільного стану України, до дипломатичного представництва або консульської установи України.

Іноземці, особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, подають заяву про внесення змін до актового запису цивільного стану, складеного органом державної реєстрації актів цивільного стану України, відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання.

Громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які проживають за кордоном або в Україні, можуть подати заяву про внесення змін до актового запису про народження у зв’язку з доповненням відомостей щодо по батькові та місця народження дитини також до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем складання актового запису.

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичне представництво чи консульська установа України не мають права відмовити громадянинові у прийнятті та розгляді заяви про внесення змін  (п. 2.3 Правил внесення змін).

Внесення змін до актового запису цивільного стану проводять за заявою: особи, щодо якої складено актовий запис; одного з батьків, опікуна, піклувальника дитини; опікуна недієздатної особи; спадкоємців померлого; представника органу опіки та піклування під час здійснення повноважень з опіки та піклування стосовно особи, яка має право на подання такої заяви (ч. 2 ст. 22 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»).

Заяви батьків про виправлення (зміну) прізвища або власного імені дитини в актовому записі про її народження у зв’язку з тим, що під час державної реєстрації народження дитині присвоєно прізвище або власне ім’я без урахування побажань обох або одного з батьків, приймають відділи державної реєстрації актів цивільного стану не пізніше одного року з дня народження, а заяви про виправлення власного імені дитини у зв’язку з тим, що вона фактично має власне ім’я, відмінне від зазначеного в актовому записі про її народження, — до досягнення нею 14-річного віку (п. 2.10 Правил внесення змін).

Разом із заявою про внесення змін до актового запису цивільного стану заявники подають: паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства); свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, в яких зазначені неправильні, неповні відомості або відомості, які підлягають зміні; інші документи, необхідні для розгляду заяви та вирішення питання по суті, крім тих, які належать до компетенції відділу або державних органів, від яких відділ має право їх витребувати; документ, що підтверджує сплату державного мита за видачу свідоцтва у зв’язку із зміною, доповнен­ням, виправленням і поновленням актових записів цивільного стану, або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита.

Запитання можете надсилати на електронну адресу: expert@ukcc.com.ua