Серед багатьох напрямів міжнародного співробітництва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини академічна мобільність викладачів та студентів набула особливої актуальності. Можливість навчатися, викладати, стажуватися, вести наукову діяльність в іншому навчальному закладі чи науковій установі на території країни або за її межами без відрахування з основного місця навчання (роботи) дає чимало переваг. Зокрема академічна мобільність збільшує шанси людини на професійну самореалізацію, підвищує якість трудових ресурсів національної економіки. Вона стає гідною відповіддю систем освіти на виклики глобального освітнього простору. Обмін кращими вітчизняними та зарубіжними досягненнями у галузях науки, освіти та інновацій дає змогу в безпосередньому контакті із зарубіжними колегами визначати подальші перспективи співробітництва і євроінтеграції. Зумовлено це як загальнодержавними стандартами наукової та освітньої діяльності, так і особистими професійними й навчальними інтересами та потребами університетської спільноти.

Як зазначає Європейська комісія, навчання за кордоном має стати стандартним елементом університетської освіти, допомогти прискоренню інтеграції України у європейський і світовий науково-освітній простір.

Розвиток подальшого освітнього співробітництва став предметом обговорення з Надзвичайним і Повноважним послом Туркменістану в Україні та Молдові Нурберди Аманмурадовим (крайній праворуч). Фото надане УДПУ

Навчання  за кордоном  тепер норма

— Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, затверджене Кабінетом Міністрів 12 серпня 2015 року, врегулювало чимало дискусійних питань, — ділиться думками ректор університету Олександр Безлюдний. — Здобування освіти за кордоном стало складовою частиною програми навчання в українському виші. Це відчутно допомагає підвищенню кваліфікації фахівців у контексті сучасних світових освітніх та наукових процесів і конкуренто спроможності на ринку праці. Вимоги Болонського процесу, євроінтеграційні процеси в Україні, сучасний освітній та науковий поступ визначили пріоритетні напрями міжнародного співробітництва нашого університету, які реалізуємо зокрема за допомогою академічної мобільності. Це інтеграція закладу у всесвітній освітній простір, розвиток нинішніх контактів з міжнародними партнерами, а також встановлення нових, комплексне співробітництво з Міністерством освіти, дипломатичними представництвами, державними й громадськими організаціями зарубіжних країн, організація заходів міжнародного рівня.

Натомість зацікавленість закордонних партнерів у діяльності університету в тісніших контактах з ним свідчить про ефективну роботу закладу, спрямовану на забезпечення високоякісної підготовки студентів, розширення освітніх, наукових і культурних зв’язків та позиціонування університету в країнах-партнерах як такого, що динамічно розвивається. УДПУ визнає освітньо-наукове співтовариство не лише в Україні, а й далеко за її межами — викладачі закладу є членами 20 міжнародних адміністративних структур, асоціацій, товариств, семінарів тощо.

Нині університет співпрацює із зарубіжними освітніми закладами, організаціями й товариствами за 58 угодами. Стартували програми академічної мобільності Mobile+, Erasmus Mundus, Erasmus+, DAAD, подвійного диплома, виробничої практики для студентів Інституту економіки та бізнес-освіти, молодіжного обміну, мовних та наукових літніх та зимових шкіл.

У минулому навчальному році за кордоном стажувалися 14 викладачів вишу. Нині п’ять аспірантів навчаються в партнерських навчальних закладах, 46 студентів узяли участь у різних програмах академічної мобільності. Університет — співкоординатор проекту Eminence II, який фінансує Європейська комісія в межахах програми Erasmus Mundus, що має на меті підвищити якість вищої освіти і сприяти веденню діалогу і взаєморозумінню між людьми і культурами засобами мобільності й академічної співпраці.

Триває активна науково-дослідна та методична робота над проектом «Шкільний учитель нового покоління», ініційованим Міносвіти  спільно з Британською радою в Україні. Проект започаткували 2013 року й триватиме до 2019-го. Він передбачає вивчення сучасного стану підготовки вчителів іноземних мов в Україні, досвіду українських і зарубіжних університетів, а також розробку документів і матеріалів для удосконалення системи додипломної освіти. Учасники робочої групи проекту від УДПУ — завідувач кафедри іноземних мов Оксана Заболотна, завідувач кафедри англійської мови та методики її викладання Алла Гембарук і доцент цієї самої кафедри Олена Бевз — наполегливо працюють над експериментальною програмою з методики вивчання англійської мови, впровадження якої згідно з наказом МОН  розпочнеться в наступному навчальному році.

У межах виконання проекту «Освітні вимірювання, адаптовані до стандартів ЄС» за програмою Європейського Союзу Tempus доцент Надія Стеценко досліджує впровадження експериментальної програми «Освітні вимірювання та моніторинг якості освіти».

Триває активна робота в міжнародній освітній програмі Intel® «Навчання для майбутнього». Це одна із наймасштабніших міжнародних освітніх програм американської корпорації. За цією програмою отримали сертифікати не лише українці, а й студенти із Туркменістану. Уже четвертий рік УДПУ готує іноземних студентів та аспірантів. Так, на стаціонарному і заочному відділеннях навчаються майже 300 студентів із Туркменістану, Азербайджану, Киргизстану, Узбекистану, Вірменії, Китаю, Сербії. Питання подальшого освітнього співробітництва стали предметом обговорення Надзвичайного і Повноважного посла Туркменістану в Україні та Молдові Нурберди Аманмурадова з адміністрацією університету. Посол ознайомився з освітнім процесом і традиціями педагогічного університету, зустрівся з туркменською молоддю та окреслив перспективи працевлаштування молодих фахівців з українським дипломом на рідній туркменській землі.

Стала традиційною участь студентів УДПУ в літніх школах польської мови для іноземців. Їхня програма передбачає лекції, практичні заняття з фонетики й стилістики польської мови, перегляд фільмів, огляд визначних місць і навіть приготування страв традиційної національної кухні.

З-поміж пріоритетних напрямів реформування галузі освіти  — вивчення й популяризація іноземних мов, особливо англійської. Тому 2016-й оголошено Роком англійської мови в Україні. Успішно працює над розв’язанням проблем академічної мобільності факультет іноземних мов, який є осередком іншомовної освіти міста й регіону, зокрема регіональний центр навчання іноземних мов факультету, декан якого доцент Надія Бріт.

Культурному обміну, підготовці студентів і працівників університету для участі в різних стипендіальних програмах та наукових стажуваннях сприяють Польський куль турно-освітній центр, Українсько-ізраїльський центр освіти, науки і культури, уманський осередок Українського товариства при НАН України з механіки руйнування матеріалів. 

Не тільки ми  до них, а й вони до нас

Закордонні викладачі й студенти тепер часті гості в Умані. Активно розвивається співпраця з польськими партнерами. Скажімо, недавно заклад відвідала делегація Інституту європейської культури Познанського університету імені Адама Міцкевича у місті Гнєзно на чолі з директором інституту професором Лешеком Мрозевичем. Під час зустрічі насамперед обговорили перспективи подальшої співпраці щодо реалізації програми подвійного диплома, яка триває восьмий рік поспіль. Окреслено й ключові аспекти наукового співробітництва, що передбачають спільну реалізацію наукових проектів, стажувань науково-педагогічних працівників. Ознайомившись із роботою творчих лабораторій університету, польська делегація була приємно вражена побаченим. Вона зауважила, що в УДПУ вміло поєднують народні традиції, ремесла, звичаї, історію, музейні реліквії задля виховання патріотів.

Гості з Польщі зустрілися зі студентами УДПУ, ознайомили їх з основними напрямами діяльності Інституту європейської культури Познанського університету імені Адама Міцкевича, його матеріально-технічною базою та умовами навчання за програмою двох дипломів. Тепер у межах програми подвійного диплома студенти уманського університету можуть здобути додаткову спеціальність за напрямом «Європейська комунікація». Два дипломи — це реальний крок до європейської інтеграції.

Співпраця з польськими вищими навчальними закладами розпочалася 2005 року. На сьогодні УДПУ має 10 угод про співробітництво з вишами Польщі. Уже вісім років на факультеті української філології готують фахівців за спеціалізацією «польська мова», чому сприяють польські викладачі.

На базі Польського культурно-освітнього центру функціонує Колегіум міждисциплінарних індивідуальних гуманітарних студій. У межах угод про співробітництво тут часто організовують спільні конференції, симпозіуми, семінари. Один із численних проектів центру — польсько-український молодіжний обмін, який фінансує Національний центр культури у Варшаві. Щороку учасники мають змогу відвідати міста Польщі та України, взяти участь у спортивних змаганнях, ознайомитися з народними ремеслами, відвідати виставки.  Мовну практику отримують і студенти, які вивчають польську мову, а учні уманських шкіл здобувають перші знання з польської мови. За останні сім років у проекті взяли участь понад 200 осіб, з яких 120 з міста Умань.

Практика, як наголосив Олександр Безлюдний, переконує: ефективна міжнародна академічна мобільність у контексті Болонського процесу може бути реальною лише за умови створення продуктивної системи для її забезпечення, зокрема нормативно-правової бази, організаційно-економічного механізму, визначення джерел фінансування та готовності до партнерства суб’єктів процесу академічних обмінів. Розвиток академічної мобільності допоможе пришвидшити інтеграцію країни до європейського освітнього простору, забезпечить вдосконалення освітніх технологій, сприятиме виходу якості української освіти на світовий рівень, інноваційному розвитку університетської науки та її інтеграції у виробництво, а також уможливить надходження додаткових коштів у державний бюджет, які можна інвестувати в розвиток вітчизняної системи освіти, покращить якість трудових ресурсів країни та допоможе працевлаштуватися багатьом українцям.