Федір ЯРОШЕНКО, міністр фінансів України

Успішна реалізація Програми економічних реформ на 2010-2014 роки Комітету з економічних реформ при Президентові України суттєво залежить від ефективності системи державних фінансів, можливості протистояти наслідкам світової фінансової кризи, поточним проблемам та викликам.

Aналізуючи поведінку державних фінансів України у докризовий та кризовий періоди, відзначимо фрагментарність та несистемний характер їх побудови, що спричиняли неможливість протистояти глобальним кризовим явищам на фінансових ринках, величезну кількість проблем, що накопичувались роками. Тому перезавантаження системи державних фінансів, яке будується на основі застосування інноваційних механізмів є важливою складовою - фундаментом сталого розвитку України, локомотивом реформ.

Сьогодні міністри фінансів багатьох провідних країн одностайно визнають необхідність перезавантаження систем державних фінансів на інноваційних засадах для забезпечення стійкості фінансового ладу та запобігання системних криз фінансових секторів країн. Висновок одностайний - альтернатив наведенню порядку в державних фінансах на інноваційних засадах немає. Україна сьогодні активно рухається саме в цьому напрямі. Ми особливо наголошуємо на застосуванні інноваційного підходу, що притаманний не тільки оновленому Бюджетному кодексу та новому Податковому кодексу, а й цілісній системі формування технологічної зрілості державних фінансів за рахунок швидкої і якісної підготовки фахівців для практичного застосування нових системних нормативно-правових актів.

Вивчаючи кращий світовий досвід Бразилії, яка уникла негативного впливу світової фінансової кризи, ми відзначили дві важливі деталі антикризової стратегії: це дослідження можливих каналів проникнення глобальної фінансової кризи в країну з одночасним формуванням технологічної зрілості системи державних фінансів на основі проектів (програм) розвитку та блокування каналів переносу кризових явищ в систему державних фінансів. Як результат, Бразилія сьогодні є одним з світових лідерів за динамікою економічного розвитку.

Кращий світовий досвід дає можливість зробити висновок, що ключовим чинником успіху в процесі перезавантаження системи державних фінансів є формування її "технологічної зрілості".

Враховуючи цей досвід, Міністерство фінансів України зосередило свою роботу на створенні оновленої законодавчої бази системи державних фінансів на інноваційних засадах та її запровадженні з формуванням технологічно зрілих бюджетної та податкової систем. Це забезпечить стабільність процесів розвитку, стратегічну довіру суспільства та інших зацікавлених сторін не тільки до системи державних фінансів, а й до системи державного управління, до держави в цілому. Що в свою чергу буде мати позитивний вплив на інвестиційний клімат України.

Прикладом інноваційного підходу до перезавантаження системи державних фінансів є створення та діяльність Віртуального університету Міністерства фінансів України. Новації Бюджетного та Податкового кодексів потребують швидкої реакції на зміни великої кількості фахівців бюджетної сфери (орієнтовно - майже 40 000 осіб). Усі вони мають пройти навчання та перепідготовку за спеціальними програмами у стислі терміни - до кінця 2010 р. Знання оновлених бюджетної та податкової законодавчої бази та вміння їх застосовувати є ключовим фактором успіху перезавантаженої системи державних фінансів. Для забезпечення успіху в межах Віртуального університету Міністерства фінансів розроблена система дистанційного навчання, яка пройшла апробацію у міністерстві, і за кілька днів буде відкрито доступ до неї для усіх зацікавлених сторін. Система розміщена на WEB-сайті Міністерства фінансів для Інтернет-користувачів. Вона також може бути надана зацікавленим особам на CD-диску і налаштована на будь-який комп'ютер за відсутності доступу до Інтернету. Для забезпечення контролю знань оновлених Бюджетного та Податкового кодексів Міністерством фінансів впроваджується система незалежного тестування знань та вмінь їх практичного застосування.

При створенні Віртуального університету Міністерства фінансів ми вивчили та використали кращу практику багатьох країн та провідних університетів світу.

Структура Віртуального університету сприяє ефективному спілкуванню провідних фахівців Міністерства фінансів України, учених, які брали участь в розробці Коментарів до кодексів, та фахівців, які щоденно працюють в бюджетній та податковій сферах системи державних фінансів на основі Інтернет-форуму.

Динаміка реформ системи державних фінансів потребує інновацій у сфері формування професійного середовища. Тому Міністерство фінансів приділяє значну увагу формуванню професійного середовища, орієнтованого на успіх та досягнення стратегічних цілей розвитку, визначених Програмою економічних реформ. Інструменти розвитку професійного середовища опрацьовані разом з провідними японськими фахівцями та адаптовані до української практики.

У межах Віртуального університету ми і надалі практикуємо залучення провідних спеціалістів світу для формування інноваційних механізмів розвитку професійного середовища системи державних фінансів України. Так, у листопаді цього року планується провести цикл майстер- класів професора Хіроші Танака з інноваційних інструментів впровадження реформи системи державних фінансів України.

2011 р. є особливим з огляду формування та прийняття державного бюджету. Бюджет вперше буде сформовано на новій законодавчій основі - новій редакції Бюджетного та Податковому кодексах, де акцент переноситься на регіональний рівень, що веде до активного залучення до бюджетного процесу значної кількості фахівців центральних та місцевих органів виконавчої влади.

Проведені громадські слухання проекту Податкового кодексу продемонстрували велику зацікавленість суспільства до перезавантаження податкової системи. Частково на обговорення впливало політичне забарвлення та небажання почути іншу сторону діалогу. Але ми впевнені, що яким би важким не був цей процес для системи державних фінансів, його треба провести на належному рівні. Наступний рік має віддзеркалити позитивні зміни та чинники, розвитку системи державних фінансів. Це дасть змогу розпочати процес поліпшень, який остаточно закріпить результати проведених реформ.