ПОВІДОМЛЕННЯ
про застосування остаточних антидемпінгових заходів
щодо імпорту в Україну підшипників кочення роликових радіальних
з короткими циліндричними роликами
походженням з Республіки Казахстан

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) за скаргою приватного акціонерного товариства «Харківський підшипниковий завод» рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) від 14.12.2018 № АД-403/2018/4411-05 порушено антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну підшипників кочення роликових радіальних з короткими циліндричними роликами походженням з Республіки Казахстан (далі — розслідування).

Зазначеним рішенням Комісії об’єктом розслідування встановлено товар, що має такий опис:

підшипник кочення роликовий радіальний з короткими циліндричними роликами (умовне позначення 36-232726Е2М або умовне позначення 30232726Е2М, умовне позначення 36-42726Е2М або умовне позначення 3042726Е2М) (далі — Товар), що класифікується згідно з УКТЗЕД за кодом 8482 50 00 00.

Країною походження Товару є Республіка Казахстан.

Періодом дослідження визначено чотири річні періоди:

1-й річний період: 01.01.2015 — 31.12.2015;

2-й річний період: 01.01.2016 — 31.12.2016;

3-й річний період: 01.01.2017 — 31.12.2017;

4-й річний період: 01.07.2017 — 30.06.2018.

Період розслідування: 01.07.2017 — 30.06.2018.

Відповідно до Закону Комісія розглянула подані Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі — Міністерство) звіт та матеріали про результати розслідування та встановила:

приватне акціонерне товариство «Харківський підшипниковий завод» є належним національним товаровиробником у розумінні положень пункту 16 статті 1 Закону, оскільки його частка в загальному виробництві Товару в Україні становила понад 50 %;

товар, який виробляється національним товаровиробником, у розумінні положень пункту 26 статті 1 Закону є подібним до Товару, що є об’єктом розслідування;

наявність протягом періоду розслідування демпінгового імпорту в Україну Товару походженням з Республіки Казахстан. Зроблено позитивний висновок щодо обґрунтованості методу, на підставі якого було визначено демпінгову маржу. Демпінгова маржа становила:

для АТ «ЄПК Степногорськ» (Республіка Казахстан) — 20,75 %;

для інших виробників/експортерів Товару походженням з Республіки Казахстан — 22,75 %;

обсяги демпінгового імпорту Товару походженням з Республіки Казахстан за період дослідження зросли в абсолютних показниках на 487,5 %, відносно споживання Товару на внутрішньому ринку України — на 288,3 %, відносно загальних обсягів виробництва Товару в Україні — на 448,8 %;

факт заподіяння істотної шкоди національному товаровиробникові. За період дослідження відбулося погіршення ряду фінансово-економічних показників національного товаровиробника, зокрема зменшилися обсяги продажу подібного товару на внутрішній ринок України на 39,1 % та його частка в споживанні в Україні на 55,6 %, зросли залишки на 229,1 %, зайнятість скоротилась на 25,96 %, діяльність національного товаровиробника з продажу товару на внутрішньому ринку України носила збитковий характер, показник ліквідності був нижче одиниці;

наявність у Республіці Казахстан значного експортного потенціалу, що підтверджується суттєвим обсягом невикористаних виробничих потужностей, які перевищують обсяги споживання Товару на внутрішньому ринку України;

демпінговий імпорт в Україну Товару походженням з Республіки Казахстан здійснювався за цінами, що були нижчими як за ціни продажу подібного товару національного товаровиробника на внутрішньому ринку України, так і за його собівартість;

інші фактори не мали визначального впливу на стан національного товаровиробника;

наявність причинно-наслідкового зв’язку між демпінговим імпортом в Україну Товару походженням з Республіки Казахстан та заподіянням істотної шкоди національному товаровиробнику;

національні інтереси України потребують застосування остаточних антидемпінгових заходів.

Основні факти та висновки Міністерства за результатами проведеного розслідування надіслано всім заінтересованим сторонам розслідування.

Коментарі заінтересованих сторін не містили достатньо суттєвих та обґрунтованих аргументів і фактів, що могли б вплинути на зміну висновків, зроблених щодо наявності факту демпінгу, заподіяння істотної шкоди національному товаровиробнику та причинно-наслідкового зв’язку між ними.

Беручи до уваги зазначене та керуючись положеннями статті 16 Закону, Комісія прийняла рішення від 02 грудня 2019 року № АД-431/2019/4411-03 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну підшипників кочення роликових радіальних з короткими циліндричними роликами походженням з Республіки Казахстан», згідно з яким вирішила застосувати остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис:

підшипник кочення роликовий радіальний з короткими циліндричними роликами (умовне позначення 36-232726Е2М або умовне позначення 30232726Е2М, умовне позначення 36-42726Е2М або умовне позначення 3042726Е2М), що класифікується згідно з УКТЗЕД за кодом ex 8482 50 00 00 походженням з Республіки Казахстан.

Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються строком на п’ять років шляхом запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита за ставкою:

для виробника-експортера Акціонерне товариство «ЄПК Степногорськ» (англ. — JSC EPK Stepnogorsk) (Республіка Казахстан, 021500, Акмолинська область, місто Степногорськ, промислова зона 2, будівля № 1/1) — 20,75 %;

для інших виробників та експортерів товару походженням з Республіки Казахстан — 22,75 %.

Остаточне антидемпінгове мито справляється у відсотках до митної вартості товару.

Сплата остаточного антидемпінгового мита здійснюється в готівковій чи безготівковій формі, або шляхом унесення суми мита на депозит, або оформлення відповідного боргового зобов’язання, якщо інше не передбачено законодавством України.

Остаточне антидемпінгове мито стягується органами доходів і зборів (митницями) України незалежно від сплати інших податків і зборів (обов’язкових платежів).

Застосування остаточних антидемпінгових заходів не повинно створювати перешкод для здійснення митного оформлення товару.

Імпорт на митну територію України товару, що є об’єктом застосування антидемпінгових заходів, без сертифіката про походження або інших документів про походження товару, визначених міжнародними угодами про вільну торгівлю, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та в разі неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита за найвищою ставкою.

Рішення Комісії набирає чинності через 30 днів з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі