На новому етапі розвитку підприємництва, що забезпечує насиченість ринку товарами і послугами та сприяє здоровій конкуренції, почав створюватися новий соціальний прошарок — підприємець-власник. Як зазначають у Миколаївській облдержадміністрації, великою мірою роль малого підприємництва полягає у вирішенні питання зайнятості, що виявляється насамперед у здатності малого та середнього бізнесу створювати нові робочі місця і поглинати надлишкову робочу силу. Особливо це стосується нинішнього стану справ як в Україні, так і в регіоні зокрема. Адже тоді, коли скорочують робочі місця на великих підприємствах, малі фірми не тільки зберігають, а й створюють нові робочі місця.

Розвиток малого та середнього підприємництва як один з важливих економічних чинників потребує ефективної державної підтримки, і певні кроки на цьому шляху вже зроблено. У Миколаївській області на цей час зареєстровано 88,8 тисячі суб’єктів малого і середнього підприємництва. Майже 55% з них працюють в обласному центрі, інші — в районах та містах обласного значення.

На десять тисяч  населення у Миколаївській області припадає 406 суб’єктів малого підприємництва. За цим показником область посідає шосте місце в Україні після Києва, Севастополя, Київської, Одеської та Харківської областей. 

Зростання чисельності підприємців сприяє зайнятості населення області. Фото Oлександра ЛЕПЕТУХИ

За структурною ознакою 28,3% підприємців Миколаївської області становлять юридичні особи, 71,7% — фізичні особи. Серед видів економічної діяльності малий бізнес обирає переважно торгівлю та сферу послуг, його частка тут — 64%. Частка промисловості, сільського господарства та будівництва становить відповідно 9,7%;  8,8% та 7%. Надання послуг з транспортних перевезень — 4,7%,  операції з нерухомим майном — 4%. Частка кожної з інших галузей не перевищує 1%.

На малих та мікропідприємствах працюють близько 50 тисяч осіб, або 35% загальної кількості зайнятих працівників області; майже 60 тисяч осіб працюють на середніх підприємствах. Усього на малих та середніх підприємствах трудяться 77% зайнятих працівників області.