Мій син має інвалідність з дитинства по слуху,  навчається в школі за індивідуальним графіком. Чи має він право на таку форму навчання і в 10—11 класах?

З. РОГОЗІНА,
місто Стрий Львівської області

Директор департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти МОН
Олег ЄРЕСЬКО:

— Питання організації індивідуальної форми навчання визначаються Положенням про індивідуальну форму надання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженим наказом МОН України від 20 грудня 2002 р. №732 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 8 січня 2003р. №9/7330 (зі змінами наказ МОН України від 19 травня 2008 р. №432 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 3 червня 2008 р. №499/15190).

Право на індивідуальне навчання мають учні:

♦ які за станом здоров’я не можуть відвідувати навчальний заклад;

♦ яким необхідно пройти лікування у лікувальному закладі більш як місяць;

♦ які мають  високий  навчальний  потенціал  і  можуть  прискорено закінчити школу;

♦ які проживають у селах і селищах (коли кількість учнів у класі становить менш як 5 осіб);

♦ які не встигають протягом двох років навчання в школі І ступеня;

♦ які потребують корекції фізичного та (або) розумового (психічного) розвитку   (у   разі,   якщо   батьки   або   особи,   які   їх замінюють, відмовляються    направляти    дитину   до    відповідної    спеціальної загальноосвітньої школи (школи-інтернату).

Відповідно до пункту 1.6 розділу 1 Положення, підставою для організації індивідуального навчання є: заява батьків або осіб, які їх замінюють; наказ

директора навчального закладу; погодження місцевого органу управління освітою.

Згідно з пунктом 2.1 розділу 2, для організації індивідуального навчання учнів, які за станом здоров’я не можуть відвідувати навчальний заклад, крім документів, визначених у п. 1.6, додається довідка, завірена печаткою лікарсько-консультативної комісії та печаткою лікувального закладу. Здійснюється навчання за індивідуальним навчальним планом, затвердженим директором навчального закладу (у міру потреби протягом навчального року).

У пункті 4.2 положення зазначено, що кількість годин для організації індивідуального навчання відповідно до кількості предметів інваріантної складової навчального плану визначається наказом директора та затверджується відповідним органом управління освітою і становить:

1—4-ті класи — 5 годин на тиждень на кожного учня,

5—9-ті класи — 8 годин на тиждень на кожного учня,

10—12-ті класи — 12 годин на тиждень на кожного учня.