Розкажіть, будь ласка, детально, з яких приміщень складається загальна площа квартири. Також хочу дізнатися: що комунальники мають на увазі під опалюваною площею квартири, чи ці площі не тотожні? Яка є  прибудинкова територія, що входить до її складу і  як формуються тарифи на її утримання?

Ю. ПАНИЧ,
м. Львів

Віталій ШАПОВАЛЕНКО,
директор Департаменту житлової політики Мінрегіону:

—  Відповідно до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Держбуду 24.05.2001 року №127 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції 10.?07.2001 року за №582/5773, загальна площа квартири визначається як сума площ усіх приміщень квартири (за винятком вхідних тамбурів в одноквартирних будинках), убудованих шаф і літніх приміщень, підрахованих із такими знижувальними коефіцієнтами:

для балконів і терас — 0,3;

для лоджій — 0,5;

засклених балконів — 0,8;

веранд, засклених лоджій і холодних комор — 1,0.

Відповідно до «Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», затверджених постановою Кабінету Міністрів від 21.07.2005 року №630, опалювана площа (об’єм)  квартири (будинку садибного типу) є загальна площа (об’єм) квартири, а також будинку садибного типу без урахування площі лоджій, балконів, терас.

Під приміщеннями, площа яких не входить до опалюваної площі квартири (будинку) відповідно до п.2 постанови Кабінету Міністрів від 08.06.1996 року №619 «Про затвердження норм споживання природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників» слід розуміти приміщення, які відокремлені від приміщень, що опалюються, стінами або дверними чи віконними прорізами із заповненням, які відповідають вимогам з опору теплопередачі для огороджуючих конструкцій житлових будинків. В іншому разі площа цих приміщень входить до опалюваної площі квартири (будинку). 

Згідно з Правилами утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затвердженими наказом Держжитлокомунгоспу України 17.05.2005 року №76, зареєстрованими в Міністерстві юстиції 25.08.2005 року за №9271/11207, прибудинкова територія — територія навколо багатоквартирного будинку,  визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування багатоквартирного будинку.

Межі прибудинкової території визначаються відповідно до Положення про склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження проекту розподілу території кварталу (мікрорайону), затвердженого наказом Держбуду від 19 березня 2001 р. №59, у генеральному плані населеного пункту, який затверджується рішенням органу місцевого самоврядування. 

Участь у загальних витратах, пов’язаних з утриманням будинку і споруд та прибудинкової території, власники беруть шляхом оплати послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій відповідно до Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій,   затвердженого постановою Кабінету  Міністрів від 01.06.2011 року №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги». Порядком передбачено, що розмір тарифів (нормативних витрат, пов’язаних з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій) визначаються згідно з Типовим переліком послуг та по кожному будинку окремо, залежно від кількісних показників фактичного надання послуг з урахуванням забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій.  

Також повідомляю, що наказом Державного комітету з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2011 року №150 «Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд» затверджено Примірний перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та Послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд.

Наказом Державного комітету з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 року №76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій» затверджено Правила утримання жилих будинків та прибудинкових територій.

Відповідно до статті 19 Закону «Про житлово-комунальні послуги», відносини у сфері житлово-комунальних послуг здійснюються виключно на договірних засадах.

Згідно із ст. 31 Закону «Про житлово-комунальні послуги» виконавець житлово-комунальних послуг здійснює розрахунки економічно об∂рунтованих витрат на виробництво житлово-комунальних послуг і подає їх на затвердження органам    місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку.

Витрати, які несе підприємство (виконавець), мають бути відшкодовані споживачами через тариф (ціну) на відповідні послуги або дотацією з бюджету.

Постановою Кабінету Міністрів від 01.06.2011 року №869 затверджено Порядок формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.  

Згідно із зазначеним Порядком, розмір тарифів (нормативних витрат, пов’язаних з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій) визначається по кожному будинку окремо залежно від кількісних показників фактичного надання послуг з урахуванням забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій згідно з типовим переліком послуг.

Калькуляційною одиницею є 1 кв. метр загальної площі квартир будинку.

Додатково зазначаю, що, відповідно до статті 30 Закону  «Про місцеве самоврядування в Україні», питання управління об’єктами житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їхнього належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню належить до повноважень органів місцевого самоврядування.