ЮСТИЦІЯ

Президент вимагає від правоохоронців практичного втілення норм нового Кримінального процесуального кодексу

На цьому Віктор Янукович акцентував у виступі під час Всеукраїнської наради працівників прокуратури. «Органи внутрішніх справ не до кінця активізували свої зусилля у цьому напрямку. Сподіваюся, що це не пов’язано зі свідомим бойкотуванням нових норм, а викликано об’єктивними труднощами перехідного етапу. Вимагаю від органів внутрішніх справ діяти більш ініціативно та відповідально, забезпечивши неухильне виконання та додержання всіх законодавчих вимог», — наголосив він. А окремо додав, що за 5 місяців чинності нового КПК громадяни внесли як застави понад 65 мільйонів гривень, а за весь 2012 рік така сума становила 44 мільйони.

Однак позитив він побачив у застосуванні запобіжних заходів, декриміналізації відповідальності за злочини у сфері господарської діяльності: на 35% зменшилася кількість осіб, яких утримують під вартою, а кількість дозволів на проведення обшуків після набрання чинності новим КПК зменшилася майже наполовину.

Глава держави також сказав, що прийняття нового КПК було одним із зобов’язань України перед Радою Європи. Тож радикальні й системні зміни, які ∂рунтуються на міжнародному досвіді та європейських стандартах, можуть забезпечити перехід від обвинувальної до змагальної моделі кримінального судочинства.

«Завдяки істотному обмеженню застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та розширенню переліку їх альтернативних видів нам вдалося змінити структуру цих заходів. Пріоритетну роль стали займати заходи, не пов’язані з триманням під вартою», — сказав Віктор Янукович, додавши, що новий для українського суспільства запобіжний захід у вигляді домашнього арешту нині займає понад 7% у їх загальній структурі.

Іще один позитив, на думку Віктора Януковича, — зниження загальної кількості всіх негласних слідчих дій, які здійснюються в рамках кримінального судочинства. «Вважаю, що все це переконливо свідчить про правильність обраного шляху. Нам вдалося створити законодавчу основу сучасного кримінального судочинства європейського зразка, — резюмував він та водночас попередив присутніх, що гальмування курсу на гуманізацію кримінального процесу, який розпочато з прийняттям КПК, не припустиме. — Норми Кримінального процесуального кодексу — це не красиві декларації, а реально діючі норми права, і вони мають неухильно виконуватися».

Тому керівники прокуратури та правоохоронних органів повинні запровадити постійний контроль виконавчої дисципліни, моніторинг практичного втілення норм нового кодексу.

«Наші співвітчизники повинні відчути, що прийняття цього кодексу здійснювалося виключно в їхніх інтересах, з метою забезпечення законності, зміцнення правопорядку та підвищення рівня захищеності основоположних прав і свобод громадян», — передає слова Президента його прес-служба.

Окрім цього, робота щодо реформування прокуратури України має здійснюватися у співпраці з міжнародними експертами. Глава держави підкреслив, що результатом цієї роботи має стати побудова в Україні сучасного та ефективного органу, наділеного обсягом повноважень та інструментами для їх реалізації, які відповідатимуть вимогам європейських стандартів.

«Розпочаті зміни у сфері кримінальної юстиції вимагають не зупинятися на досягнутому. Першочерговим завданням залишається підготовка законодавчих пропозицій щодо реформування прокуратури», — наголосив Президент.

У цьому контексті Віктор Янукович висловив переконання, що підхід до виконання цього завдання повинен бути виваженим, з вивченням досвіду інших країн та аналізом можливих наслідків. «В основі нашої подальшої діяльності має лежати об’єктивний аналіз проблем, які залишаються, реалістична постановка цілей та визначення необхідних ресурсів для їх практичного втілення», — пояснив глава держави.

Не менш пріоритетним, за його словами, є й завершення роботи над інститутом кримінальних проступків, впровадження якого дасть змогу ввести в дію відповідні положення Кримінального процесуального кодексу України та сформувати цілісну концепцію кримінальних правопорушень. 

Відділ новин
«Урядового кур’єра»