Родина – найголовніше та найважливіше, що є в нашому житті. Проте бувають випадки, коли люди, які щиро люблять і підтримують одне одного, все ж потрапляють у складні життєві обставини. Особливо це актуально у нинішній час пандемії та непростої економічної ситуації у світі та в державі. Дорослі можуть втратити роботу і просто не в змозі забезпечити собі та дітям гідне життя.

Тоді на допомогу сім’ям, які потрапили в таку ситуацію не через асоціальну поведінку її членів, а через насправді складні життєві обставини, приходить держава. Адже одним з важливих напрямів соціальної політики, яку провадить профільне міністерство, є саме підтримка та захист тих категорій населення, які мають найбільший ризик опинитися у бідності.

Фото з архіву редакції

Що таке державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям і кому її надають?

Передусім варто зазначити, що малозабезпечена сім’я - це родина, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний дохід нижчий, ніж прожитковий мінімум для сім’ї. (Прожитковий мінімум — визначена для кожної сім’ї залежно від її складу сума прожиткових мінімумів, розрахованих та затверджених відповідно до Закону «Про прожитковий мінімум» для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення), повідомляє Мінсоцполітики.

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям — щомісячна допомога, яка надається таким родинам у грошовій формі в розмірі, який залежить від величини середньомісячного сукупного доходу родини.

Родина, яка має намір отримати таку допомогу, повинна відповідати певним критеріям. Отже, така допомога буде призначена, якщо особи протягом періоду, за який враховуються доходи:

♦ сплатили або за них був сплачений єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців;

♦ доглядали за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного в медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку, за дітьми, хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня. Також - за дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органу, потребують паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідності, за особою з інвалідністю І групи, за особою з інвалідністю ІІ групи внаслідок психічного розладу, за дитиною з інвалідністю віком до 18 років, а також за особами, які досягли 80-річного віку; надавали соціальні послуги з догляду відповідно до законодавства.

Фахівці Мінсоцполітики звертають увагу на умови, за якими виплата раніше призначеної соціальної допомоги припиняється, а саме:

♦ якщо сім’єю приховано або навмисно подано недостовірні дані про її доходи та майновий стан, що вплинули на встановлення права на соціальну допомогу і визначення її розміру, внаслідок чого були надміру виплачені кошти, — з місяця, в якому виявлено порушення;

♦ у разі переїзду сім’ї в іншу місцевість та настання обставин, що унеможливлюють виплату соціальної допомоги (зокрема, смерть одинокої особи), — з місяця, що настає за місяцем, в якому відбулися зміни;

♦ за заявою уповноваженого представника сім’ї — з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше необумовлено заявою.

Державна соціальна допомога не буде призначена, якщо:

♦ у складі сім’ї є працездатні особи, які досягли 18-річного віку та не працюють, не проходили військової служби, не провадили підприємницької чи професійної незалежної діяльності, не здобували освіти за денною формою навчання в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні або як такі, що шукають роботу, сумарно більше ніж три місяці протягом періоду, за який враховуються доходи;

♦ особи, які входять до складу малозабезпеченої сім’ї, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням державної соціальної допомоги здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатили (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних згідно із соціальною нормою житла та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування) на суму, яка на дату купівлі, оплати перевищує 50 тисяч гривень;

♦ у власності малозабезпеченої сім’ї є друга квартира (будинок), крім житла, яке розташоване на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і місті Севастополі, у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, або житла, непридатного для проживання, що підтверджено актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири) за формою згідно з додатком до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, зокрема на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 1 жовтня 2014 року № 505.

♦ у власності малозабезпеченої сім’ї є більше ніж один автомобіль, транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з дати випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа).

Куди звертатися для отримання допомоги малозабезпеченим сім’ям? Які потрібні документи та на який термін вона призначається?

Фахівці Мінсоцполітики звертаюсь увагу українців на те, що з 1 березня 2021 року заяви з необхідними документами приймаються посадовими особами виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг виключно з формуванням електронної справи. Заяви з необхідними документами (після формування електронної справи) у паперовому вигляді передаються до відповідного органу соціального захисту населення не рідше, ніж раз на два тижні.

У сільській місцевості заяви з необхідними документами для призначення соціальної допомоги приймаються відповідальною особою з соціальних питань в об’єднаних територіальних громадах, яка здійснює їх передачу відповідним органам соціального захисту населення.

Перелік документів необхідних для отримання допомоги:

♦ заява;

♦ декларація про доходи та майновий стан;

♦довідка встановленої форми про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (за наявності);

♦ довідка про доходи у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в Державній податковій службі, Пенсійному фонді, фондах соціального страхування тощо та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення. У разі неможливості підтвердження таких доходів довідкою, до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру;

• інформація про склад малозабезпеченої сім’ї заявника зазначається в декларації.

Також варто знати про те, що до складу сім’ї, що звертається за призначенням соціальної допомоги, належать:

♦ чоловік, дружина, рідні та усиновлені діти віком до 18 років, а також діти, які навчаються за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти (зокрема у період між завершенням навчання в одному із зазначених закладів освіти і вступом до іншого закладу або в період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем і продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців) до досягнення 23 років і не мають власних сімей;

♦ неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи, які проживають разом з батьками;

♦ непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їхньому утриманні через відсутністю власних доходів; особа, яка проживає разом з одинокою особою з інвалідністю I групи та доглядає за нею;

♦ жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі, але проживають однією сім’єю і мають спільних дітей. При цьому діти, які навчаються за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти до досягнення 23 років і не мають власних сімей, належать до складу сім’ї незалежно від реєстрації місця проживання чи перебування.

До складу сім’ї не належать особи, які перебувають на повному державному утриманні.

На який термін призначається така допомога?

Державна соціальна допомога призначається на шість місяців.

Зауважується, що одиноким особам, визнаним за результатами медико-соціальної експертизи непрацездатними, які не мають інших джерел до існування, державна соціальна допомога може бути призначена на строк визнання особи непрацездатною.

А одиноким особам, які досягли 65-річного віку і не мають інших джерел до існування, державна соціальна допомога може бути призначена довічно.

Для призначення державної соціальної допомоги на наступний строк уповноважений представник малозабезпеченої сім’ї подає нові заяву та декларацію.

Яким є розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім’ї?

Її розмір визначається як різниця між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом.

Законами про Державний бюджет щороку встановлюється рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення державної соціальної допомоги.

Зокрема, у 2021 році він становить:

♦ для працездатних осіб – 35 % прожиткового мінімуму (із січня – 794,50 гривні, із липня – 832,65 гривні, із грудня – 868,35 гривні);

♦ для дітей віком до 6 років – 130 % прожиткового мінімуму (із січня – 2 497,30 гривні, із липня – 2 616,90 гривні, із грудня – 2 730,00 гривень);

♦ для дітей віком від 6 до 18 років – 130 % прожиткового мінімуму (із січня – 3 113,50 гривні, із липня – 3 263,00 гривні, із грудня – 3 403,40 гривні);

♦ для осіб, які втратили працездатність, – 100 % прожиткового мінімуму (із січня – 1 769,00 гривень, із липня – 1 854,00 гривні, із грудня – 1 934,00 гривні).

Приклад розрахунку допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2021 році

Сім’я, що складається з 4 осіб (чоловік перебуває на обліку в центрі зайнятості як безробітний, дружина - у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та двоє дітей віком 10 і 2 роки), звернулася за призначенням допомоги малозабезпеченим сім’ям у березні 2021 року.

Сукупний дохід сім’ї за два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги, складає 11160 гривень (6 тисяч гривень – допомога по безробіттю + 5 160 гривень – допомога при народженні дитини), середньомісячний сукупний дохід складає – 11160 гривень: 6 місяців = 1 860 гривень.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму становить:

♦ для чоловіка -794,50 гривні;

♦ для дружини - 794,50 гривні;

♦ для дитини віком до 6 років - 2 497,30 гривні.

♦ для дитини віком 10 років - 3 113,50 гривні.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму сім’ї становить: 7 199,80 гривень.

Розмір допомоги такій родині становитиме: 7 199,80 гривень – 1860 гривень = 5 339,80 гривні.

Отже, якщо ваша сім’я потрапила у складні життєві обставини, держава допоможе здолати тимчасові труднощі.

Адже будь-яка держава починається саме із родини.

Відділ новин
«
Урядового кур’єра»