Державна регуляторна служба України повідомляє:

Державною регуляторною службою України було прийнято рішення від 02.08.2017 № 10 «Про необхідність усунення Міністерством охорони здоров’я України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», яким запропоновано Міністерству охорони здоров’я України внести зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28.11.1997 № 339 «Про вдосконалення системи профілактичних протиалкогольних та протинаркотичних заходів та обов’язкових профілактичних наркологічних оглядів», шляхом виключення з його редакції положень підпункту 2.1 пункту 2 Наказу № 339 та внести зміни до пункту 2 Інструкції про профілактичний наркологічний огляд та його обов’язкові обсяги, в частині виключення переліків закладів, що мають право на проведення обов’язкових профілактичних наркологічних оглядів та усунення обмеження щодо здійснення відповідних оглядів іншими суб’єктами господарювання.

Відповідно до вимог статті 28 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішення уповноваженого органу про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики підлягає виконанню органом виконавчої влади, щодо регуляторного акта якого було прийнято це рішення, у двомісячний строк з дня прийняття такого рішення.

Виконання органами виконавчої влади рішень уповноваженого органу передбачає підготовку проекту акта про внесення змін до регуляторного акта, щодо якого було прийнято рішення, або про визнання цього регуляторного акта таким, що втратив чинність.

У разі підготовки проекту акта про внесення змін до регуляторного акта, щодо якого було прийнято відповідне рішення, цей проект подається у встановленому цим Законом порядку на погодження до уповноваженого органу не пізніш як за п’ять робочих днів до закінчення строку виконання відповідного рішення уповноваженого органу. У разі прийняття уповноваженим органом рішення про погодження проекту змін рішення уповноваженого органу про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики вважається виконаним.

Ураховуючи невиконання Міністерством охорони здоров’я України рішення Державної регуляторної служби України у встановлений строк і неоскарження цього рішення відповідним органом виконавчої влади та виходячи зі змісту повноважень Державної регуляторної служби України, регламентованих частиною сьомою статті 28 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», повідомляємо, що дію положень підпункту 2.1 пункту 2 Наказу № 339 та другого, третього і четвертого речень пункту 2 Інструкції про профілактичний наркологічний огляд та його обов’язкові обсяги, затвердженої цим наказом, зупинено з 03 жовтня 2017 року.