Населення

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 грудня 2016 р. становила 42 603,9 тис. осіб. Упродовж січня — листопада 2016 р. чисельність населення зменшилася на 156,7 тис. осіб.

Порівняно із січнем — листопадом 2015 р. обсяг природного скорочення зменшився на 1,5 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні — листопаді 2016 р. становила 365,5 тис. осіб, померлих — 529,8 тис. осіб.

Ринок праці

Середньомісячна кількість економічно активного населення віком 15—70 років з питань економічної активності в середньому за 9 місяців 2016 р. становила 18,0 млн осіб, з яких 16,3 млн були зайняті економічною діяльністю, а решта (1,7 млн) — безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості. Рівень зайнятості населення становив: віком 15—70 років — 56,5%, працездатного віку — 64,4%. Рівень безробіття (за методологією МОП) серед економічно активного населення віком 15—70 років становив 9,2%, працездатного віку — 9,6%.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець грудня 2016 р. становила 390,8 тис. осіб, з них допомогу у зв’язку з безробіттям отримували 81,2%.

Більше половини (50,3%) загальної кількості безробітних становили жінки.

Доходи населення

У січні — листопаді 2016 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працівників 10 осіб і більше) становив 5070 грн і порівняно з відповідним періодом 2015 р. збільшився на 23,8%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали авіаційний транспорт, фінансові та страхові установи, сфера інформації та телекомунікацій, професійна, наукова та технічна діяльність, а серед промислових видів діяльності — виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, добування кам’яного та бурого вугілля, де заробітна плата перевищила середній показник в економіці в 1,4—4,8 раза.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вищим від рівня мінімальної заробітної плати, однак лише у трьох з них заробітна плата перевищила середню в Україні: м. Київ — 8436 грн, Донецька область — 5900 грн та Київська — 5129 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 77% середнього в економіці, спостерігався в Кіровоградській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

Індекс реальної заробітної плати у січні — листопаді 2016 р. порівняно з відповідним періодом 2015 р. становив 108,8%.

Соціальний захист

У січні — листопаді 2016 р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 6759,9 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях — 4616,3 тис. домогосподарств, у сільській місцевості — 2143,6 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій у січні — листопаді 2016 стано–вила 4452,9 млн грн (у січні — жовтні — 3214,0 млн грн), з неї у міських поселеннях — 2671,1 млн грн, у сільській місцевості — 1781,8 млн грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у листопаді 2016 р. становив 1104,5 грн (у жовтні — 566,8 грн).

Крім того, 740,2 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях — 151,0 тис. домогосподарств, у сільській місцевості — 589,2 тис. домогосподарств.

Середній розмір призначеної у листопаді 2016 р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2048,5 грн (у жовтні — 2000,3 грн).

Ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) за 2016 р. загалом становив 112,4% (за 2015 р. — 143,3%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 3,3%. Найбільше (на 29,6—19,0%) підвищилися ціни на масло, молоко та молочні продукти. На 9,4—3,1% подорожчали соняшникова олія, продукти переробки зернових, хліб, маргарин, м’ясо та м’ясопродукти, безалкогольні напої, макаронні вироби. Водночас істотно (на 28,6%) знизилися ціни на овочі; на 10,1—1,2% подешевшали сало, яйця, фрукти, рис та цукор.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 47,2%, що пов’язано з підвищенням тарифів на опалення в 1,9 раза, гарячу воду — в 1,8 раза, електроенергію — в 1,6 раза, водопостачання — на 42,1%, природний газ — на 42,0%, каналізацію — на 28,3%.

У галузі охорони здоров’я ціни зросли на 7,8%, зокрема амбулаторні послуги подорожчали на 11,7%, послуги лікарень — на 8,9%, фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання — на 6,4%.

Ціни на транспорт підвищилися на 11,4% головним чином через подорожчання палива та мастил на 19,5%, а також транспортних послуг на 5,0%.

Індекс цін виробників промислової продукції за 2016 р. загалом становив 135,7% (за 2015 р. — 125,4%).

У добувній промисловості й розробленні кар’єрів ціни підвищилися в 1,9 раза, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — в 1,5 раза, переробній промисловості — на 22,6%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні — листопаді 2016 р. становив 108,5% (у відповідний період 2015 р. — 122,4%).

У будівництві інженерних споруд зафіксовано зростання цін на 9,4%, будівель — на 8,1%.

Промисловість

У 2016 р. порівняно з 2015 р. індекс промислової продукції становив 102,4%.

У добувній промисловості й розробленні кар’єрів випуск продукції зменшився на 0,3%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 103,5%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів приріст продукції становив 3,9%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 101,4%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції збільшився на 0,8%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки приріст промислової продукції становив 8,1%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 100,4%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції зріс на 3,9%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 106,5%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, випуск продукції збільшився на 5,9%. У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 101,3%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря  випуск промислової продукції зріс на 2,6%.

Сільське господарство

За попередніми даними, у 2016 р. порівняно з 2015 р. індекс сільськогосподарської продукції становив 106,1%, зокрема у сільськогосподарських підприємствах — 109,8%, у господарствах населення — 101,5%.

Індекс продукції рослинництва порівняно із 2015 р. становив 109,7%, зокрема у сільськогосподарських підприємствах — 113,7%, у господарствах населення — 103,9%. 

У 2016 р. зібрано рекордний урожай зернових і зернобобових культур — 66,0 млн т (у вазі після доробки), що на 9,7% (на 5,9 млн т) більше порівняно з 2015 р. Середня врожайність зерна становила 46,1 ц з 1 га (на 12,2% більше).

Урожай соняшнику (13,6 млн т у вазі після доробки) також був рекордним. Порівняно з 2015 р. обсяг його виробництва збільшився на 21,7% насамперед за рахунок розширення площ збирання (на 17,6%); середня урожайність становила 22,4 ц з 1 га (на 3,7% більше).

Виробництво цукрових буряків для промислової переробки (13,9 млн т) збільшилося на 34,3% за рахунок як розширення площі збирання на 21,5%, так і зростання урожайності на 10,7% (зібрано по 482,4 ц з 1 га).

Індекс продукції тваринництва у 2016 р. порівняно з 2015 р. становив 97,4%, зокрема у сільськогосподарських підприємствах — 97,8%, господарствах населення — 97,1%.

Господарства всіх категорій реалізували на забій 3,3 млн т худоби та птиці (у живій масі), що на 0,7% більше порівняно з 2015 р., виробили 10,4 млн т молока (на 2,1% менше) та 15,1 млрд шт. яєць (на 9,9% менше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва у 2015 р. становила відповідно 38, 74 та 47%.

Будівництво

У 2016 р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 70,9 млрд грн. Індекс будівельної продукції у 2016 р. порівняно з 2015 р. становив 113,1%.

Будівництво будівель зросло на 15,2%, зокрема житлових та нежитлових — на 13,0 та 17,4% відповідно, інженерних споруд — на 11,0%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення становили 80,9% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти — 10,8 та 8,3% відповідно.

Підприємства 7 регіонів країни (м. Києва, Харківської, Дніпропетровської, Одеської, Львівської, Полтавської та Київської областей) виконали більш як дві третини (68,0%) загального обсягу будівництва.

Зовнішня торгівля товарами

За січень — листопад 2016 р. експорт товарів становив 32 734,4 млн дол. США, імпорт — 35 058,7 млн дол. Порівняно із січнем — листопадом 2015 р. експорт скоротився на 5,9% (на 2036,7 млн дол.), імпорт збільшився на 1,8% (на 603,1 млн дол.). Негативне сальдо становило 2324,3 млн дол. (за 11 місяців 2015 р. позитивне — 315,5 млн дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем — листопадом 2015 р. збільшилася частка зернових культур, жирів та олій тваринного або рослинного походження, електричних машин, деревини і виробів з деревини. Натомість зменшилася частка чорних металів, руд, шлаку і золи, механічних машин.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 12 201,9 млн дол., або 37,3% загального обсягу експорту (за 11 місяців 2015 р. — 11 829,6 млн дол., або 34,0%), і збільшився порівняно з 11 місяцями 2015 р. на 372,3 млн дол., або на 3,1%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювали до Польщі, Італії та Німеччини.

Серед інших країн найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Єгипту, Туреччини, Китаю та Індії.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Індії — на 22,1%, Угорщини — на 17,3%, Польщі — на 10,0%, Єгипту — на 9,0%, Нідерландів — на 7,9% та Німеччини — на 5,1%, до решти найбільших країн-партнерів зменшився: Російської Федерації — на 27,4%, Туреччини — на 25,7%, Китаю — на 25,4%, Італії — на 3,5%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 15 330,4 млн дол., або 43,7% загального обсягу (за 11 місяців 2015 р. — відповідно 14 080,5 млн дол. та 40,9%), та збільшився проти січня — листопада 2015 р. на 1249,9 млн дол., або на 8,9%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів були з Німеччини, Польщі та Франції.

Серед інших країн найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Білорусі, США та Туреччини.

Порівняно із січнем — листопадом 2015 р. імпорт товарів збільшився зі Швейцарії на 98,0%, Франції — на 65,1%, Італії — на 40,3%, Туреччини — на 30,1%, Китаю — на 23,0%, Білорусі — на 14,1%, Польщі — на 13,4%, США — на 13,1%, Німеччини — на 4,3%, зменшився з Російської Федерації на 33,7%.

Внутрішня торгівля

Оборот підприємств оптової торгівлі у 2016 р. становив 1486,3 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з 2015 р. збільшився на 4,9%.

Оборот роздрібної торгівлі (містить роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) у 2016 р. становив 1159,3 млрд грн, що  на 4% більше від обсягу 2015 р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 30,8%.

Транспорт

У 2016 р. вантажообіг підприємств транспорту становив 323,5 млрд ткм, або 102,4% обсягу 2015 р. Підприємствами транспорту перевезено 624,5 млн т вантажів, що становить 103,8% обсягу 2015 р.

У 2016 р. залізницями перевезено у внутрішньому сполученні та на експорт 292,4 млн т вантажів, що на 0,6% менше, ніж у 2015 р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за 2016 р. виконано вантажообіг обсягом 37,7 млрд ткм, який зріс на 9,1% порівняно з 2015 р., і перевезено 166,9 млн т вантажів, що на 12,7% більше, ніж за 2015 р.

Водним транспортом за 2016 р. перевезено вантажів обсягом 6,7 млн т, що на 3,5% більше, ніж за 2015 р. Магістральними трубопроводами у

2016 р. транспортовано 106,7 млн т вантажів, що на 9,8% більше, ніж за 2015 р. Перекачування газу зросло на 14,3%. Перекачування нафти скоротилося на 9,1%, аміаку — на 6,7%. Транзит газу збільшився на 22,5%, нафти та аміаку зменшився відповідно на 8,8 та на 7,0%.

У 2016 р. вантажообіг авіаційного транспорту становив 225,9 млн ткм, що на 7,0% більше, ніж у 2015 р.

Авіаційним транспортом перевезено 74,3 тис. т вантажів, що на 7,4% більше, ніж за 2015 р.

У 2016 р. усіма видами транспорту виконано пасажирообіг обсягом 102,2 млрд паскм, послугами пасажирського транспорту скористалися 4854,4 млн пасажирів, що становить відповідно 105,4 та 94,0% обсягу 2015 р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно з 2015 р. зменшилися на 0,1%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 2,0 млрд пасажирів, що на 10,0% менше від обсягів перевезень пасажирів у 2015 р.

Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 20,5%.

Перевезення пасажирів морським транспортом збільшилися на 18,8%. Авіаційним транспортом перевезено 8,3 млн пасажирів, що на 31,3% більше, ніж у 2015 р. Міським електротранспортом перевезено 2,4 млрд пасажирів, що на 3,5% менше, ніж у 2015 р.

Державна служба статистики України 

У цьому повідомленні дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.