Населення

Кількість наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 березня 2016 р. становила 42 722,0 тис. осіб, упродовж січня — лютого 2016-го зменшилася на 38,6 тис. осіб.

Чисельність населення зменшилася за рахунок природного скорочення (42,7 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (4,1 тис. осіб).

Кількість живонароджених у січні—лютому 2016 р. становила 62,3 тис. осіб, померлих — 105,0 тис. осіб.

Ринок праці

Середньомісячна кількість економічно активного населення віком 15—70 років становила 18,1 млн осіб, з яких 16,4 млн були зайняті економічною діяльністю, а решта (1,7 млн) — безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою Державної служби зайнятості. Рівень зайнятості населення становив: віком 15—70 років — 56,7%, а працездатного віку — 64,7%. Рівень безробіття (за методологією МОП) серед економічно активного населення віком 15—70 років становив 9,1%, а працездатного віку — 9,5%.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець березня 2016 р. становила 467,5 тис. осіб, або більш ніж чверть усіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Допомогу по безробіттю отримували 80,6% осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних понад половина — жінки.

Доходи населення

У січні — лютому 2016 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 4467 грн і порівняно з відповідним періодом 2015 р. збільшився на 26,3%.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вищим за рівень мінімальної заробітної плати, проте лише в чотирьох із них заробітна плата перевищила середню по країні: м. Київ — 7491 грн, Донецька область — 5173 грн, Київська — 4554 грн та Дніпропетровська — 4503 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 75% середнього в економіці, спостерігався в Житомирській, Кіровоградській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

Індекс реальної заробітної плати у січні — лютому 2016 р. порівняно з відповідним періодом 2015 р. становив 89,2%.

Соціальний захист

У січні — лютому 2016 р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 1051,8 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях — 673,0 тис. домогосподарств, у сільській місцевості — 378,8 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій у січні—лютому 2016 р. становила 1406,5 млн грн, з неї у міських поселеннях — 735,5 млн грн, у сільській місцевості — 671,0 млн грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у лютому 2016 р. становив 1356,0 грн.

Крім того, 48,3 тис. домогосподарств призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях — 8,7 тис. домогосподарств, у сільській місцевості — 39,6 тис. домогосподарств.

Ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні — березні 2016 р. становив 101,5% (у відповідному періоді попереднього року — 120,3%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 0,8%. Найбільше (на 8,0% та 7,4%) зросли ціни на фрукти й продукти перероблення зернових. На 6,6—1,7% стали дорожчими масло, молоко та молочні продукти, овочі, соняшникова олія, риба та продукти з риби, хліб. Істотно (на 39,6%) знизилися ціни на яйця; на 5,7—1,9% подешевшали сало, рис, м’ясо та м’ясопродукти.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 3,9%, що спричинено переважно підвищенням тарифів на електроенергію на 25,2%, водопостачання на 15,0%, каналізацію на 6,5%.

Ціни на транспорт загалом підвищилися на 0,6% насамперед через подорожчання автомобілів на 4,4% та перевезень залізничним транспортом на 4,2%. Проте відбулося зниження цін на паливо та мастила на 0,7%.

Послуги освіти стали дорожчими на 4,5% здебільшого через підвищення плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 15,1%.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні — березні 2016 р. становив 104,4% (у відповідному періоді попереднього року — 118,5%).

Промисловість

У січні — березні 2016 р. порівняно із січнем — березнем 2015 р. індекс промислової продукції становив 103,7%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції збільшився на 4,2%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 104,4%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів приріст продукції становив 0,7%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 103,3%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції зменшився на 3,2%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки приріст промислової продукції становив 22,5%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 93,2%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції зріс на 7,9%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 103,9%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, випуск продукції збільшився на 10,1%. У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 104%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря  випуск промислової продукції зріс на 0,6%.

Сільське господарство

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні — березні  2016 р. порівняно з відповідним періодом 2015-го становив 98,3%, зокрема в сільськогосподарських підприємствах — 98,6%, господарствах населення — 98,1%.   

За січень — березень  цього року реалізовано на забій 794 тис. т худоби та птиці (у живій масі), що на 0,8% більше порівняно з відповідним періодом 2015-го, вироблено 2,0 млн т молока (на 1,0% менше) та 3,4 млрд шт. яєць (на 18,5% менше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва — відповідно 38%, 67% та 39%.

За розрахунками, на 1 квітня 2016 р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 4,2 млн голів (на 3,2% менше, ніж на 1 квітня 2015 р.), зокрема корів — 2,2 млн (на 3,9% менше), свиней — 7,3 млн (на 2,6% менше), овець і кіз — 1,6 млн (на 4,5% менше), птиці всіх видів — 186,3 млн голів (на 4,2% менше). У господарствах населення утримувалось 68,8% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів — 76,8%; свиней — 47,7%, овець і кіз — 86,6%, птиці всіх видів — 42,9%.

Загальний обсяг реалізованої сільськогосподарськими підприємствами власно виробленої продукції у січні — березні 2016 р. порівняно з відповідним періодом 2015-го зменшився на 26,5%, зокрема продукції рослинництва — на 42%, продукції тваринництва збільшився на 5,5%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень—березень 2016 р. порівняно з відповідним періодом 2015-го зросли на 13,2%, у т.ч. продукції рослинництва — на 13,5%, тваринництва — на 13,0%. У березні порівняно з лютим 2016 р. середні ціни реалізації аграрної продукції збільшилися на 2,1%, зокрема рослинництва — на 1,0%, тваринництва — на 7,5%.

Будівництво

У січні — березні 2016 р. підприємства країни виконали будівельних робіт на суму 10,0 млрд грн. Індекс будівельної продукції у січні—березні 2016 р. порівняно з відповідним періодом 2015-го становив 101,9%.

Будівництво інженерних споруд зросло на 4,9%, а також нежитлових будівель — на 4,1%. Водночас будівництво будівель скоротилося на 0,4%, зокрема житлових — на 3,4%.

Нове будівництво, реконструкція і технічне переозброєння становили 85,0% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти — 6,5% та 8,5% відповідно.

Підприємства 6 регіонів країни (м. Києва, Харківської, Дніпропетровської, Львівської, Полтавської та Одеської областей) виконали 64,4% загального обсягу будівництва.

Зовнішня торгівля товарами

У січні—лютому 2016 р. експорт товарів становив 4722,0 млн дол., імпорт — 5453,0 млн дол. Порівняно із січнем—лютим 2015 р. експорт скоротився на 21,3% (на 1274,6 млн дол.), імпорт — на 12,8% (на 798,5 млн дол.). Негативне сальдо становило 731,0 млн дол. (у січні—лютому 2015-го також негативне — 254,9 млн дол.).

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 2097,6 млн дол., або 44,4% загального обсягу експорту (у січні—лютому 2015 р. — 2143,0 млн дол., або 35,7%), та зменшився порівняно із січнем—лютим 2015 р. на 45,4 млн дол., або на 2,1%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювали до Польщі, Італії та Німеччини.

Серед інших країн світу найбільше експортували товарів до Російської Федерації, Китаю, Туреччини, Єгипту та Індії.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 2454,0 млн дол., або 45,0% загального обсягу (у січні—лютому 2015 р. — відповідно 2501,7 млн дол. та 40,0%), та зменшився проти січня—лютого 2015 р. на 47,7 млн дол., або на 1,9%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів були з Німеччини, Польщі та Франції.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Російської Федерації, Білорусі та США.

Внутрішня торгівля

Оборот підприємств оптової торгівлі у січні — березні 2016 р. становив 280,2 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно із січнем — березнем 2015 р. — 98,8%.

Оборот роздрібної торгівлі  у січні — березні 2016 р. становив 255,1 млрд грн, що на 1,6% більше від обсягу січня — березня 2015 р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 30,8%.

Транспорт

У січні — березні 2016 р. вантажообіг підприємств транспорту становив 72,6 млрд ткм, або 104,2% обсягу січня — березня 2015 р. Підприємства транспорту перевезли 140,8 млн т вантажів, що становить 104,1% обсягу січня — березня 2015-го.

У січні — березні 2016 р. залізницями перевезено у внутрішньому сполученні та на експорт 65,4 млн т вантажів, що на 4,0% більше, ніж у січні — березні 2015 р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень — березень 2016 р. виконано вантажообіг обсягом 7,8 млрд ткм, який зріс на 1,0% порівняно з відповідним періодом минулого року, та перевезено 32,1 млн т вантажів, що на 2,7% більше, ніж за січень — березень 2015 р.

Водним транспортом за січень — березень 2016 р. перевезено вантажів обсягом 1,0 млн т, що на 7,5% більше, ніж за січень — березень 2015 р.

У січні — березні 2016 р. вантажообіг авіаційного транспорту становив 51,4 млн ткм, що на 5,7% менше, ніж за січень — березень 2015 р.

Авіаційним транспортом перевезено 16,6 тис. т вантажів, що на 1,7% менше, ніж за січень — березень 2015-го.

У січні — березні 2016 р. усіма видами транспорту виконано пасажирообіг  обсягом 22,1 млрд пас. км, послугами пасажирського транспорту скористалися 1189,8 млн пасажирів, що становить відповідно 101,4% та 93,9% обсягу січня—березня 2015 р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем — березнем 2015 р. збільшилися на 0,9%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 505,6 млн  пасажирів, що на 12,5% менше від обсягів перевезень пасажирів у січні—березні 2015-го. Перевезення пасажирів морським транспортом збільшилися на 5,4%. Авіаційним транспортом перевезено 1,3 млн пасажирів, що на 10,7% більше, ніж за січень — березень 2015 р.

Міським електротранспортом перевезено 592,3 млн пасажирів, що на 0,9% менше, ніж за січень — березень 2015 р.

Державна служба  статистики України

(Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим,  м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції)