Населення

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 квітня  2019 р. становила 42 079,5 тис. осіб. Упродовж січня — березня 2019 р. чисельність населення зменшилася на 73,7 тис. осіб.

Порівняно із січнем — березнем 2018 р. обсяг природного скорочення збільшився на 12,8 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні — березні 2019 р. становила 76,1 тис. осіб, померлих  —  159,3 тис. осіб.

Доходи населення

У січні — квітні 2019 р. розмір середньомісячної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю працівників 10 і більше) становив 9788 грн і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 20,8%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали авіаційний транспорт, фінансова та страхова діяльність, інформація та телекомунікації, професійна, наукова і технічна діяльність, а серед промислових видів —  виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, добувна промисловість і розроблення кар’єрів, виробництво коксу та продуктів нафтопереробки, де заробітна плата перевищила середній показник в економіці в 1,4—2,7 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався на підприємствах поштової та кур’єрської діяльності; тимчасового розміщування й організації харчування; в установах охорони здоров’я; бібліотеках, архівах, музеях та інших закладах культури і освіти, а також на підприємствах текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів. У цих видах економічної діяльності заробітна плата не перевищила 76% середнього рівня в економіці.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вищим від рівня мінімальної заробітної плати, однак лише у п’ятьох із них заробітна плата перевищила середню в Україні: м. Київ  —  15 075 грн, Донецька область  —  11 012 грн, Київська  —  10 144 грн, Дніпропетровська  —  9991 грн та Запорізька  —  9837 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 78% середнього в економіці, спостерігався в Чернівецькій,  Херсонській,  Тернопільській та Чернігівській областях.

Індекс реальної заробітної плати в січні — квітні 2019 р. порівняно з відповідним періодом 2018 р. становив 111,0%.

Соціальний захист

У січні — квітні 2019 р. призначено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг 946,9 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях  —  536,2 тис., у сільській місцевості  —  410,7 тис.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні — квітні цього року становила 730,7 млн грн, з неї в міських поселеннях  —  467,4 млн грн, у сільській місцевості  —  263,3 млн грн.

Середній розмір призначеної у квітні 2019 р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 409,8 грн (у березні  —  660,4 грн).

Крім того, у січні — квітні 2019 р. 268,5 тис. домогосподарств було призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях  —  59,2 тис., у сільській місцевості  —  209,3 тис.

Середній розмір призначеної у квітні 2019 р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 3111,1 грн (у березні  —  3166,7 грн).

У січні — квітні 2019 р. сума субсидій, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 452,0 млн грн.

У квітні цього року населення країни сплатило за житлово-комунальні послуги 14,6 млрд грн, що становило 159,9% (за рахунок погашення боргу попередніх періодів) нарахованих за цей період сум, за постачання електричної енергії  —  відповідно 3,3 млрд грн і 120,6% (за рахунок погашення боргу попередніх періодів).

Ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні — квітні 2019 р. становив 103,4% (у відповідному періоді попереднього року  —  104,4%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 4,9%. Найбільше (на 43,3%) зросли ціни на овочі. На 9,2 — 1,6% стали дорожчими фрукти, продукти переробки зернових, хліб, риба та продукти з риби, макаронні вироби, масло, молочні продукти, безалкогольні напої. Водночас на 19,0% знизилися ціни на яйця, на 2,5 — 0,3%  —  на рис, сало, соняшникову олію.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 3,6%, що пов’язано з підвищенням тарифів на гарячу воду, опалення  —  на 13,7%, каналізацію  —  на 6,8%, водопостачання  —  на 5,9%, утримання будинків та прибудинкових територій  —  на 2,9%.

Зростання цін у галузі охорони здоров’я на 2,5% відбулося за рахунок подорожчання амбулаторних послуг на 5,2% та послуг лікарень на 5,0%.

Зниження цін на транспорт загалом на 0,3% насамперед зумовлено здешевленням палива та мастил на 5,5%. Однак на 17,8% подорожчав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

Індекс цін виробників промислової продукції в січні — квітні 2019 р. становив 99,5% (у відповідному періоді попереднього року  —  105,9%).

Промисловість

У січні — квітні 2019 р. порівняно із січнем — квітнем 2018 р. індекс промислової продукції становив 100,6%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції зріс на 1,3%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 101,2%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів приріст продукції становив 3,5%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 89,2%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції зменшився на 4,6%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки випуск промислової продукції зменшився на 3,8%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 97%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції збільшився на 15%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 105,1%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, випуск продукції зріс на 2,6%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 98,2%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря  випуск промислової продукції скоротився на 2,9%.

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції в січні — квітні 2019 р. порівняно з відповідним періодом 2018 р. становив 102,3%, зокрема на підприємствах  —  106,3%, у господарствах населення  —  98,2%.   

За січень — квітень цього року реалізовано на забій 1,1 млн т худоби та птиці  (у живій масі), що на 5,0% більше порівняно з відповідним періодом 2018 р., вироблено 2,8 млн т молока (на 2,3% менше) та 5,3 млрд шт. яєць (на 7,3% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 36, 67  та 41%.

Середні ціни продажу аграрної продукції підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень — квітень 2019 р. порівняно з відповідним періодом 2018 р. знизилися на 0,5%, зокрема продукції тваринництва  —  на 3,4%, рослинництва  —  зросли на 0,1%. У квітні порівняно з березнем цього року середні ціни реалізованої аграрної продукції зросли на 0,5%, зокрема рослинництва  —  на 1,2%, тваринництва  —  знизилися на 2,8%.

Будівництво

У січні — квітні 2019 р. підприємства країни виробили будівельної продукції на суму 38,6 млрд грн. Індекс будівельної продукції в січні — квітні 2019 р. порівняно із січнем — квітнем 2018 р. становив 128,1%.

Обсяги  будівництва  зросли  на 28,1%,  зокрема з  будівництва  будівель  —  на 14,4% (нежитлових  —  на 36,8%), інженерних споруд  —  на 46,5%. Обсяги будівництва житлових будівель зменшилися на 3,4%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення становили 79,3% загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти  —  12,1% та 8,6% відповідно.

Підприємства семи регіонів країни (м. Києва, Дніпропетровської, Харківської, Одеської, Львівської, Полтавської та Київської областей) виконали 72,2% загального обсягу будівництва.

У січні — березні 2019 р. в Україні прийнято в експлуатацію 2453,8 тис.м² загальної площі житлових будівель (нове будівництво).

Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла в січні — березні 2019 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшилась на 32,3%, без урахування площі, прийнятої в експлуатацію відповідно до порядку, зменшилася на 9,1%.

У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 1393,8 тис.м²  загальної площі  житла (56,8% загального обсягу), у сільській місцевості  —  1060,0 тис.м2 (43,2%). Обсяги прийнятого в експлуатацію житла в міських поселеннях порівняно із січнем — березнем 2018 р.  зросли на 14,4%, у сільській місцевості — на 66,6%.

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг експорту товарів та послуг України в І кварталі 2019 р. становив 14 726,2 млн дол. США, імпорту  —  15 116,7 млн дол. Порівняно з І кварталом 2018 р. експорт збільшився на 8,3%, імпорт  —  на 9,4%. Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 390,5 млн дол. (у І кварталі 2018 р. також негативне  —  222,6 млн дол.).

У І кварталі 2019 р. експорт товарів становив 12 273,2 млн дол. США, імпорт  —  13 729,6 млн дол. Порівняно з І кварталом 2018 р. експорт збільшився на 7,4% (на 843,7 млн дол.), імпорт  —  на 7,9% (на 1011,1 млн дол.). Негативне сальдо становило 1456,4 млн дол. (у І кварталі 2018 р. також негативне  —  1289,0 млн дол.).

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 5241,1 млн дол., або 42,7% загального обсягу експорту (у І кварталі 2018 р.   —  5070,7 млн дол., або 44,4%), та збільшився порівняно із І кварталом  2018 р. на 170,4 млн дол., або на 3,4%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювали до Польщі, Італії, Німеччини та Нідерландів.

Серед інших країн найбільше експортували товари до Російської Федерації, Єгипту, Китаю, Туреччини та Індії.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Китаю на 65,3%, Єгипту  —  на 26,8%, США  —  на 26,5%, Нідерландів  —  на 25,2%, Німеччини  —  на 14,5%, Чехії  —  на 10,7%, Іспанії  —  на 8,0%, Білорусі  —  на 5,5%, Індії  —  на 5,4%, зменшився до Італії на 13,2%, Російської Федерації  —  на 10,9%, Туреччини  —  на 9,1% та Угорщини  —  на 7,2%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 5776,1 млн дол., або 42,1% загального обсягу (у І кварталі 2018 р.  —  відповідно 5226,1 млн дол. та 41,1%), та збільшився порівняно з відповідним періодом 2018 р. на 550,0 млн дол., або на 10,5%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів були з Німеччини, Польщі, Франції та Італії.

Серед інших країн найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Російської Федерації, Білорусі, США, Туреччини та Швейцарії.

Порівняно з І кварталом 2018 р. імпорт товарів збільшився з Литви на 87,2%, Китаю  —  на 27,6%, Туреччини  —  на 21,6%, Чехії  —  на 16,5%, Польщі  —  на 13,1%, Франції  —  на 11,0%, Італії  —  на 10,3%, США  —  на 8,0%, Білорусі  —  на 6,9%, зменшився із Швейцарії на 16,5%, Російської Федерації — на 6,4%, Угорщини  —  на 4,6%.

Внутрішня торгівля

Оптовий товарообіг підприємств оптової торгівлі (юридичних осіб) у січні — квітні 2019 р. становив 680,9 млрд грн. Порівняно із січнем — квітнем 2018 р. його фізичний обсяг знизився на 5,3%.

Оборот роздрібної торгівлі, в який входять дані про роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основний вид економічної діяльності яких — роздрібна торгівля, в січні — квітні 2019 р. становив 319,9 млрд грн, що в порівнянних цінах на 7,9% більше від обсягу січня — квітня 2018 р. У квітні цього року порівняно із квітнем 2018 р. обіг зріс на 9,1%, із березнем 2019 р.  —  знизився на 2,2%.

Транспорт

У січні — квітні 2019 р. вантажо­обіг підприємств транспорту становив  110,2 млрд ткм, або 102,8% обсягу січня — квітня 2018 р. Підприємства транспорту перевезли 218,7 млн т вантажів, що становить 109,1% обсягів січня — квітня 2018 р.

У січні — квітні 2019 р. залізничним транспортом перевезено 104,6 млн т вантажів, що на 1,3% менше, ніж за січень — квітень 2018 р.

Підприємства автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень — квітень 2019 р. виконали вантажооборот в обсязі 15,0 млрд ткм, який зріс на 13,9% порівняно із січнем — квітнем 2018 р.

Водним транспортом за січень — квітень 2019 р. перевезено вантажів обсягом 1,3 млн т, що на 28,7% більше, ніж за січень — квітень 2018 р.

У січні — квітні 2019 р. вантажообіг авіаційного транспорту становив 99,4 млн ткм, що на 11,9% більше, ніж за січень — квітень  2018 р. Авіаційним транспортом перевезено 27,7 тис. т вантажів, що на 8,4% більше, ніж за січень — квітень 2018 р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем — квітнем 2018 р. збільшилося на 1,5%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 607,4 млн пасажирів, що на 5,7% менше, ніж за січень — квітень 2018 р.

Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 2,6%.

Авіаційним транспортом перевезено 3,4 млн пасажирів, що на 11,5% більше, ніж у січні — квітні 2018 р.

Міським електротранспортом перевезено 764,5 млн пасажирів, що на 6,2% менше, ніж за січень — квітень 2018 р.

Державна служба статистики України 

У цьому повідомленні дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях