Промисловість

У липні 2010 р. порівняно з відповідним місяцем попереднього року приріст промислового виробництва становив 6,4%, за підсумками січня-липня 2010 р. - 11,1%. Зростання випуску продукції спостерігалось за всіма основними видами промислової діяльності.

У добувній промисловості обсяг виробництва продукції порівняно з січнем-липнем 2009 р. збільшився на 5,1%, у тому числі на підприємствах із добування металевих руд - на 23,8%.

У переробній промисловості приріст виробництва продукції за січень-липень 2010 р. становив 13%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск продукції збільшився на 1,4%.

У легкій промисловості приріст виробництва продукції становив 5,9%.

В обробленні деревини та виробництві виробів із деревини випуск продукції збільшився на 12,3%, у целюлозно-паперовому виробництві та поліграфічній діяльності - на 1,6%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення приріст продукції становив 2,4%.

У хімічній та нафтохімічній промисловості обсяг продукції за підсумками січня-липня 2010 р. збільшився на 20,8%.

На підприємствах із виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції випуск промислової продукції збільшився на 5,4%.

У металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів приріст продукції становив 14,8%.

На підприємствах машинобудування обсяги виробництва продукції збільшились на 31,3%.

У виробництві та розподіленні електроенергії випуск продукції за січень-липень 2010 р. збільшився на 11,3%. За 7 місяців 2010 р. було вироблено 108 млрд кВт.год електроенергії, у тому числі атомними електростанціями - 50,8 млрд кВт.год, тепловими - 47,4 млрд кВт.год.

Сільське  господарство

Загальний обсяг виробництва продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств за січень-липень 2010 р. порівняно з відповідним періодом 2009 р. скоротився на 0,6%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах - на 4,7%, у господарствах населення - зріс на 3,6%.

Обсяг виробництва продукції рослинництва порівняно з січнем-липнем 2009 р. був меншим на 5,7%, у тому числі в аграрних підприємствах - на 16,7%, а в господарствах населення -збільшився на 12,5%.

У січні-липні 2010 р. обсяг виробництва продукції тваринництва порівняно з відповідним періодом 2009 р. зріс на 3,3%, у тому числі в аграрних підприємствах - на 9,0%, у господарствах населення - скоротився на 0,8%.

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень-липень 2010 р. порівняно з відповідним періодом 2009 р. зменшився на 9%, у тому числі продукції рослинництва - на 23%, а тваринництва -збільшився на 10%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень-липень 2010 р. порівняно з відповідним періодом 2009 р. зросли на 22%, у тому числі продукції рослинництва - на 34%, тваринництва - на 12%.

Капітальні інвестиції

За І півріччя 2010 р. у розвиток економіки держави підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 60,6 млрд грн капітальних інвестицій (без податку на додану вартість, урахованого в ціні придбання активів).

Обсяг інвестицій в основний капітал, освоєних підприємствами та організаціями України, за січень-червень 2010 р. у порівнянних цінах становив 92,6% від капіталовкладень за відповідний період 2009 р.

Будівельна діяльність

У січні-липні 2010 р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 18,1 млрд грн, що у порівнянних цінах становить 83,3% проти січня-липня попереднього року.

Разом з тим проти січня-липня попереднього року обсяги виконаних робіт зросли (на 2,1-8,9%) у Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях, залишились на рівні минулорічних - у Миколаївській області. Значну частину загального обсягу будівництва виконано підприємствами 4 регіонів країни (Донецької, Харківської, Дніпропетровської областей та м. Києва), зокрема 25,3% - будівельниками столиці.

У січні-червні 2010 р. введено в експлуатацію 3247,3 тис. м2 загальної площі житла, що на 43,2% більше, ніж за відповідний період попереднього року.

Транспорт

За січень-липень 2010 р. підприємствами транспорту перевезено 421,1 млн т вантажів, що на 12,5% більше, ніж за січень-липень 2009 р. Вантажооборот зріс на 10,9% і становив 224,4 млрд ткм.

Перевезення вантажів залізницями порівняно з січнем-липнем 2009 р. зросло на 14,5%, у тому числі відправлення вантажів - на 14,1%. Вітчизняний морський та річковий торговельний флот виконав перевезення вантажів у обсязі 5,5 млн т, що на 17,2% більше, ніж за січень-липень 2009 р. Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень-липень 2010 р. перевезено 83,0 млн т вантажів, що на 11,5% більше, ніж за січень-липень 2009 р., та виконано вантажооборот у обсязі 21,2 млрд ткм, який зріс на 16,6%. За 7 місяців 2010 р. авіаційним транспортом перевезено 47,1 тис. т вантажів, що на 1,6% більше, ніж за січень-липень 2009 р. Вантажооборот авіаційного транспорту становив 209,1 млн ткм, що на 11,0% більше порівняно з січнем-липнем 2009 р.

Магістральними трубопроводами у січні-липні 2010 р. транспортовано 89,9 млн т вантажів, що на 8,0% більше, ніж у січні-липні 2009 р. Перекачка газу зросла на 19,7%, аміаку - на 42,4%. Перекачка нафти скоротилася на 23,9%. Транзит газу зріс на 20,7%, аміаку - на 16,1%. Транзит нафти зменшився на 33,2%.

За січень-липень 2010 р. послугами пасажирського транспорту скористалися 3,9 млрд пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 76,2 млрд пас. км, що становить відповідно 92,3% та 98,5% від обсягів січня-липня 2009 р.

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг експорту товарів та послуг України за І півріччя 2010 р. становив 28355,9 млн дол. США, імпорту - 27955,4 млн дол. Порівняно з відповідним періодом попереднього року експорт збільшився на 30,9%, а імпорт - на 26,3%. Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 400,5 млн дол. (за І півріччя 2009 р. від'ємне - 479,1 млн дол.).

У І півріччі 2010 р. експорт товарів становив 23098,2 млн дол. США, імпорт - 25613,1 млн дол. Порівняно з І півріччям 2009 р. експорт збільшився на 33,5%, імпорт - на 29,6%. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 2514,9 млн дол. (за І півріччя 2009 р. також негативне -2466,4 млн дол.).

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі послугами України у І півріччі 2010 р. становив 5257,7 млн дол. США і збільшився порівняно з І півріччям 2009 р. на 20,5%, обсяг імпорту становив 2342,3 млн дол. і по відношенню до відповідного періоду минулого року склав 98,5%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило 2915,4 млн дол. (у І півріччі 2009 р. - 1987,3 млн дол.). До країн СНД експорт послуг становив 50,6% від загального обсягу експорту, до країн ЄС - 25,8% (у І півріччі 2009 р. - відповідно 36,9% та 33%). Із країн СНД отримано 16,4% усіх послуг, із країн ЄС - 53,2% (у І півріччі 2009р. - відповідно 14,9% та 60%).

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, унесених в Україну, на 1 липня 2010 р. становив 40,4 млрд дол. США, що на 1,2% більше обсягів інвестицій на початок 2010 р., та в розрахунку на одну особу становив 880,7 дол.

Оптова й роздрібна торгівля, ресторанне господарство

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень-липень 2010р. становив 514,9 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з січнем-липнем 2009 р. збільшився на 4,3%.

Оборот роздрібної торгівлі (включаючи роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень-липень 2010 р. становив 281 млрд грн, що на 4% більше обсягу січня-липня 2009 р.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень-липень 2010 р. проти січня-липня попереднього року збільшився на 1,6% і становив 9,6 млрд грн.

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні-липні 2010 р. становив 103,1% (у січні-липні 2009 р. - 108,5%).

Індекс цін виробників промислової продукції у січні-липні 2010 р. становив 114,1% (у січні-липні 2009 р. - 104,9%).

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні-червні 2010 р. становив 108,7% (у січні-червні 2009 р. - 100,9%).

Доходи населення

У І півріччі 2010 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 2108 грн і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 18,7%.

Індекс реальної заробітної плати у січні-червні 2010 р. порівняно з відповідним періодом 2009 р. становив 108,6%, а у червні 2010 р. відносно травня 2010 р. - 108,1%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 липня становила 1,8 млрд грн, що дорівнює 6,9% фонду оплати праці, нарахованого за червень 2010 р., при цьому у червні позначилася тенденція до скорочення боргу. Зокрема, обсяг невиплаченої заробітної плати за цей місяць зменшився на 5%, або на 95,1 млн грн.

На 1 липня заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств становила 1193,4 млн грн.

За даними міністерств та інших органів виконавчої влади, по закладах освіти, що знаходяться в їхньому підпорядкуванні, заборгованість із виплат стипендій та грошового забезпечення студентів, курсантів та учнів на 1 серпня 2010 р. становила 47,2 тис. грн.

У січні-червні 2010 р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 327,0 тис. сімей, що становило 86,2% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями. Загальна сума призначених субсидій у січні-червні 2010 р. становила 31,9 млн грн, з неї у міських поселеннях - 28,9 млн грн, у сільській місцевості - 3,0 млн грн. Середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю в червні 2010 р. становив 60,8 грн.

Крім того, 91,1 тис. сімей (66,2% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях - 28,9 тис. сімей, у сільській місцевості - 62,2 тис. сімей. Середній розмір призначеної у червні 2010р. субсидії цього виду на одну сім'ю становив 316,7 грн.

У січні-червні 2010 р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 16,2 млрд грн (99,7% нарахованих за цей період сум).

Ринок праці

Кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, на 1 серпня 2010 р. становила 413,0 тис. осіб. За допомогою в працевлаштуванні до цієї установи упродовж липня 2010 р. звернулося 103,5 тис. незайнятих громадян проти 94,9 тис. у червні (у липні 2009 р. - 101,0 тис. осіб).

Кількість зареєстрованих безробітних на 1 серпня 2010р. становила 396,8 тис. осіб, або 20,0% всіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні за липень 2010 р. не змінився і на 1 серпня 2010 р. становив 1,4% населення працездатного віку. Найвищий рівень зареєстрованого безробіття спостерігався в Житомирській області (2,6%), а найнижчий - у м. Києві (0,3%).

Скорочення обсягів зареєстрованого безробіття (на 0,1-5,9%) у липні 2010 р. спостерігалося в 17 регіонах країни. У решті регіонів цей показник зріс, а найбільше - в Чернігівській (на 3,6%) та Івано-Франківській (на 2,2%) областях.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених підприємствами, установами й організаціями до служби зайнятості, у липні 2010 р. збільшилася на 1,5 тис., або на 1,9%, і на кінець місяця становила 81,2 тис. (у липні 2009 р. - 72,3 тис.). За сприяння державної служби зайнятості у липні 2010 р. було працевлаштовано 66,0 тис. осіб проти 78,4 тис. у червні (у липні 2009 р. - 59,9 тис. осіб).

Із Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття у липні 2010 р. на допомогу по безробіттю було витрачено 221,6 млн грн. Середньооблікова кількість безробітних, які її отримували впродовж зазначеного місяця, становила 301,2 тис. осіб.

Демографічна ситуація

На 1 липня 2010 р. в Україні, за оцінкою, проживало 45859,8 тис. осіб. Упродовж січня-червня 2010 р. чисельність населення зменшилася на 103,1 тис. осіб, або на 4,5 особи у розрахунку на 1000 жителів. Чисельність населення зменшилася виключно за рахунок природного скорочення (111,8 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (8,7 тис. осіб).

Державний комітет статистики