Населення

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 липня 2017 р. становила 42 467,0 тис. осіб. Упродовж січня — червня 2017 р. чисельність населення зменшилася на 117,5 тис. осіб.

Порівняно із січнем — червнем 2016 р. обсяг природного скорочення збільшився на 12,2 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні — червні 2017 р. становила 176,8 тис. осіб, померлих  —  298,1 тис. осіб.

Ринок праці

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець липня 2017 р. становила 319,9 тис. осіб, з них допомогу у зв’язку з безробіттям отримували 80,3%.

Понад половину загальної кількості безробітних становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття загалом у країні на кінець липня 2017 р. становив 1,2% населення працездатного віку, у сільській   місцевості  —  1,6%, у міських поселеннях  —  1,0%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу у зв’язку з безробіттям в липні 2017 р., становила 257,2 тис. осіб. Середній розмір допомоги у зв’язку з безробіттям становив 2040 грн, що дорівнює 63,8% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у липні 2017 р. порівняно з червнем зменшилася на 1,3 тис., або a 1,9%, і на кінець місяця становила 65,3 тис.

Доходи населення

У січні — червні 2017 р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працівників 10 осіб і більше) становив 6638 грн і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 37,2%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали галузі професійної, наукової та технічної діяльності, інформації та телекомунікацій, фінансових і страхових установ, авіаційного транспорту, а серед промислових видів діяльності  —  добувна промисловість і розроблення кар’єрів, з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, де заробітна плата перевищила середній показник в економіці в 1,4 — 4,2 раза.

Середній обсяг оплати праці в усіх регіонах був вищим від рівня мінімальної заробітної плати, однак лише у трьох із них заробітна плата перевищила середню в Україні: м. Київ  —  10 429 грн, Донецька область  —  7248 грн та Київська  —  6773 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 79,7% середнього в економіці, спостерігався в Чернігівській, Чернівецькій і Тернопільській областях.

Індекс реальної заробітної плати у січні — червні 2017 р. порівняно з відповідним періодом 2016 р. становив 119,7%.

Соціальний захист

У січні — червні 2017 р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 3667,1 тис. домогосподарств, із них в міських поселеннях — 2495,6 тис., у сільській місцевості — 1171,5 тис.

Загальна сума призначених субсидій у січні — червні становила                2740,3 млн грн, з неї в міських поселеннях  —  1871,8 млн грн, у сільській місцевості  —  868,5 млн грн.

Середній обсяг призначеної субсидії на одне домогосподарство у червні цього року становив 164,9 грн (у травні  —  411,9 грн).

Ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні — липні 2017 р. становив 108,2% (у відповідному періоді попереднього року  —  104,8%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 12,2%. Найбільше (в 1,6 та 1,5 раза) зросли ціни на овочі та фрукти. На 20,4 — 5,0% стали дорожчими м’ясо і м’ясопродукти, сало, хліб, рис, молочні продукти, цукор, масло, макаронні вироби. Водночас відчутно (на 42,5%) знизилися ціни на яйця.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 8,1%, що пов’язано з підвищенням тарифів на утримання будинків і прибудинкових територій на 42,1%, електроенергію на 28,1%, водопостачання на 16,0%, каналізацію на 12,1%.

Ціни у сфері транспорту підвищилися на 7,3% здебільшого через подорожчання транспортних послуг на 16,2%, а також палива та мастил на 4,9%.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні — липні 2017 р. становив 108,0% (у відповідному періоді попереднього року  —  118,8%).

У переробній промисловості ціни зросли на 8,9%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря  —  на 5,7%, добувній промисловості і розробленні кар’єрів  —  на 3,1%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні — червні 2017 р. становив 106,8% (у відповідному періоді попереднього року  —  105,2%).

У будівництві будівель зафіксовано зростання цін на 7,3%, інженерних споруд  —  на 5,6%.

Промисловість

У січні — липні 2017 р. порівняно із січнем — липнем 2016 р. індекс промислової продукції становив 99,3%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції зменшився на 6,5%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 103,5%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів приріст продукції становив 4,6%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 107,3%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції збільшився на 3,5%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки випуск промислової продукції зменшився на 17,6%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 101,4%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції збільшився на 1,2%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 107,2%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, випуск продукції зменшився на 3%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 107,7%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції скоротився на 6,3%.

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції в січні — липні 2017 р. порівняно з відповідним періодом 2016 р. становив 98,0%, зокрема у сільськогосподарських підприємствах  —  97,6%, у господарствах населення  —  98,5%. Індекс продукції рослинництва становив 96,9%, продукції тваринництва  —  99,3%.

За січень — липень цього року реалізовано на забій 1,8 млн т худоби та птиці у живій масі, що на 0,4% більше, ніж за відповідний період 2016 р., вироблено 6,1 млн т молока (на 0,9% менше) та 9,4 млрд шт яєць (на 0,9% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 35, 73 та 50%.

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції в січні — липні 2017 р. порівняно з відповідним періодом 2016 р. збільшився на 28,2%, зокрема продукції рослинництва  —  на 40,8%, тваринництва  —  зменшився на 1,3%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень — липень цього року порівняно з відповідним періодом 2016-го зросли на 9,9%, зокрема продукції рослинництва  —  на 6,1%, тваринництва  —  на 28,6%. У липні порівняно з червнем цього року середні ціни реалізованої аграрної продукції залишилися без змін, зокрема рослинництва скоротилися на 1,4%, тваринництва зросли на 6,5%.

Будівництво

У січні — липні 2017 р. підприємства країни виконали будівельних робіт на суму 44,2 млрд грн. Індекс будівельної продукції в січні — липні 2017 р. порівняно із січнем — липнем 2016-го становив 124,2%.

Будівництво будівель зросло на 20,0%, зокрема житлових та нежитлових  —  на 15,3 та 25,7% відповідно, інженерних споруд  —  на 29,5%.

Нове будівництво, реконструкція і технічне переоcнащення становили 77,8% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти  —  12,3 та 9,9% відповідно.

Підприємствами 7 регіонів країни (м. Києва, Харківської, Дніпропетровської, Одеської, Полтавської, Київської та Львівської областей) виконано 72,0% загального обсягу будівництва.

У січні — червні 2017 р. в країні прийнято в експлуатацію 5139,2 тисячі метрів квадратних загальної площі житла: 63,7% — в будинках із двома й більше квартирами, 35,8%  —  в одноквартирних будинках і 0,5%  —  у гуртожитках.

Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла в січні — червні 2017 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшилася на 56,2%, при цьому без урахування площі, прийнятої в експлуатацію відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію об’єктів, збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт, затвердженого наказом Мінрегіону від 24.04.2015 р. № 79, — на 63,4%.

Зовнішньо­­-економічна діяльність

Обсяг експорту товарів і послуг України у І півріччі 2017 р. становив 24 962,0 млн дол. США, імпорту  —  25 060,6 млн дол. Порівняно з І півріччям 2016 р. експорт збільшився на 20,8%, імпорт  —  на 27,2%. Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 98,6 млн дол. (у І півріччі 2016 р. позитивне  —  950,8 млн дол.).

У І півріччі 2017 р. експорт товарів становив 20 652,0 млн дол. США, імпорт  —  22 533,7 млн дол. Порівняно з І півріччям 2016 р. експорт збільшився на 24,2% (на 4029,6 млн дол.), імпорт  —  на 29,9% (на 5183,8 млн дол.). Негативне сальдо становило 1881,7 млн дол. (у І півріччі 2016 р. також негативне  —  727,5 млн дол.).

Обсяг експорту товарів у країни Європейського Союзу становив 8217,9 млн дол., або 39,8% загального обсягу експорту (у І півріччі 2016 р.  —  6516,6 млн дол., або 39,2%), і збільшився порівняно з І півріччям 2016 р. на 1701,3 млн дол., або на 26,1%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювали до Польщі, Італії, Нідерландів і Німеччини.

Серед інших країн найбільше експортували товари в Російську Федерацію, Туреччину, Індію, Єгипет і Китай.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до США у 2,4 раза, Ісламської Республіки Іран  —  на 61,2%, Нідерландів — на 48,5%, Індії  —  на 45,5%, Білорусі  —  на 40,8%, Ізраїлю  —  на 31,7%, Іспанії — на 30,2%, Італії  —  на 27,3%, Російської Федерації  —  на 26,4%, Чехії  —  на 26,0%, Польщі  —  на 25,9%, Туреччини  —  на 23,9%, Румунії  —  на 13,7%, Угорщини  —  на 11,8%, зменшився до Китаю на 17,7%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 9525,8 млн дол., або 42,3% загального обсягу (у І півріччі 2016 р. — відповідно 7684,3 млн дол. та 44,3%), і збільшився порівняно з відповідним періодом 2016 р. на 1841,5 млн дол., або на 24,0%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів були з Німеччини, Польщі, Франції та Італії.

Серед інших країн найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Білорусі, США та Швейцарії.

Порівняно з І півріччям 2016 р. імпорт товарів збільшився зі Швейцарії у 3,2 раза, США  —  на 59,6%, Російської Федерації  —  на 41,5%, Німеччини  —  на 38,4%, Польщі  —  на 29,3%, Китаю — на 26,3%, Франції — на 24,7% та Білорусі  —  на 14,9%.

Транспорт

У січні — липні 2017 р. вантажообіг підприємств транспорту становив 194,7 млрд ткм, або 108,7% обсягу січня — липня 2016 р. Підприємства транспорту перевезли 359,8 млн т вантажів, що становить 104,5% обсягів  січня — липня 2016 р.

У січні — липні 2017 р. залізничним транспортом перевезено 194,0 млн т вантажів, що на 1,0% більше, ніж за січень — липень 2016 р., зокрема у внутрішньому сполученні та на експорт  —  160,2 млн т.

Підприємства автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень — липень 2017 р. виконали вантажообіг обсягом 22,4 млрд ткм, який зріс на 8,8% порівняно з відповідним періодом 2016 р.

Водним транспортом у січні — липні 2017 р. перевезено вантажів обсягом 3,0 млн т, що на 7,1% менше, ніж у січні — липні 2016 р.

У січні — липні 2017 р. вантажо­обіг авіаційного транспорту становив 133,1 млн ткм, що на 2,1% більше, ніж за січень — липень 2016 р. Авіаційним транспортом перевезено 42,3 тис. т вантажів, що на 2,4% менше, ніж за січень — липень 2016 р.

У січні — липні 2017 р. усіма видами транспорту виконано пасажирообіг обсягом 57,3 млрд пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 2688,8 млн пасажирів, що становить відповідно 109,3 і 100,7% обсягу січня — липня 2016 р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем — липнем 2016 р. збільшилося на 0,3%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 1175,8 млн пасажирів, що на 0,2% більше від обсягів перевезень пасажирів у січні — липні 2016 р. Перевезення пасажирів морським транспортом зменшилися на 8,0% порівняно із січнем — липнем 2016 р. Річковим транспортом перевезено 290,0 тис. пасажирів, що на 41,5% більше, ніж за січень — липень 2016 р.

Авіаційним транспортом перевезено 5,8 млн пасажирів, що на 36,8% більше, ніж у січні — липні 2016 р.

Міським електротранспортом перевезено 1,4 млрд  пасажирів, що на 1,0% більше, ніж за січень — липень 2016 р.

У цьому повідомленні дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.