Населення

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 серпня 2017 р. становила 42 456,0 тис. осіб. Упродовж січня — липня 2017 р. чисельність населення зменшилася на 128,5 тис. осіб.

Порівняно із січнем — липнем 2016 р. обсяг природного скорочення збільшився на 14,2 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні — липні 2017 р. становила 209,4 тис. осіб, померлих  —  340,7 тис. осіб.

Ринок праці

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець серпня 2017 р. становила 311,9 тис. осіб, із них допомогу у зв’язку з безробіттям отримували 79,6%.

Більше половини загальної кількості безробітних становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття у країні на кінець серпня 2017 р. становив 1,2% населення працездатного віку, у сільській місцевості  —  1,6%, у міських поселеннях  —  1,0%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу у зв’язку з безробіттям у серпні 2017 р., становила 262,1 тис. осіб. Середній розмір допомоги у зв’язку з безробіттям становив 2058 грн, що дорівнює 64,3% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у серпні 2017 р. порівняно з липнем збільшилася на 11,7 тис., або на 18,0%, і на кінець місяця становила 77,0 тис.

Доходи населення

У січні — липні 2017 р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працівників 10 осіб і більше) становив 6738 грн і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 37,1%.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вищим від рівня мінімальної заробітної плати, проте лише у трьох з них заробітна плата перевищила середню в Україні: м. Київ  —  10 568 грн, Донецька область  —  7334 грн та Київська  —  6863 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 79,7% середнього в економіці, спостерігався в Чернігівській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

Індекс реальної заробітної плати у січні — липні 2017 р. порівняно з відповідним періодом 2016 р. становив 119,3%.

Соціальний захист

У січні — липні 2017 р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 5917,6 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях  — 4030,1 тис., у сільській місцевості — 1887,5 тис.

Загальна сума призначених субсидій у січні — липні становила                3068,5 млн грн, із неї в міських поселеннях  —  2150,9 млн грн, у сільській місцевості  —  917,6 млн грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в липні цього року становив 145,9 грн (у червні  —  164,9 грн).

Крім того, у січні — липні 2017 р. 597,3 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях —  122,9 тис., у сільській місцевості —  474,4 тис.

Середній розмір призначеної у липні 2017 р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2872,3 грн (у червні  —  2872,7 грн).

Ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні — серпні 2017 р. становив 108,1% (у відповідному періоді попереднього року  —  104,5%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 11,5%. Найбільше (на 41,9%) зросли ціни на фрукти. На 23,9 — 17,8% стали дорожчими м’ясо та м’ясопродукти, овочі, сало; на 12,0 — 5,3%  —  хліб, рис, молочні продукти, цукор, масло, макаронні вироби. Відчутно знизилися ціни на яйця та крупи гречані (на 32,2% та 11,3% відповідно).

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 8,4%, що пов’язано з підвищенням тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 42,8%, електроенергію на 28,1%, водопостачання на 17,9%, каналізацію на 13,9%.

Зростання цін у галузі охорони здоров’я на 4,3% відбулося за рахунок подорожчання амбулаторних послуг на 10,2% і послуг лікарень на 9,9%.

Ціни у галузі транспорту підвищилися на 8,1% здебільшого через подорожчання транспортних послуг на 17,8%, а також палива та мастил на 5,5%.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні — серпні 2017 р. становив 108,4% (у відповідному періоді попереднього року  —  119,0%).

У переробній промисловості ціни зросли на 10,2%, добувній і розробленні кар’єрів  —  на 7,9%, у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря  —  на 1,8%.

Промисловість

У січні — серпні 2017 р. порівняно із січнем — серпнем 2016 р. індекс промислової продукції становив 99,6%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції зменшився на 6,5%. 

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 103,8%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів приріст продукції становив 4,8%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 107%.

У виготовленні виробів із деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції збільшився на 3,3%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки випуск промислової продукції зменшився на 17,1%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 105,6%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції збільшився на 1,1%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 106,4%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, випуск продукції зменшився на 2,2%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 108,1%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря  випуск промислової продукції скоротився на 5,9%.

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції в січні — серпні 2017 р. порівняно із відповідним періодом 2016 р. становив 100,4%, зокрема у сільськогосподарських підприємствах  —  101,4%, у господарствах населення  —  99,5%. Індекс продукції рослинництва становив 101,0%, продукції тваринництва  —  99,3%.

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції у січні — серпні 2017 р. порівняно з відповідним періодом 2016 р. збільшився на 22,4%, зокрема продукції рослинництва  —  на 30,5%, тваринництва  —  на 0,1%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень — серпень 2017 р. порівняно з відповідним періодом 2016 р. зросли на 9,9%, зокрема продукції рослинництва  —  на 5,7%, тваринництва  —  на 30,2%. У серпні порівняно з липнем цього року середні ціни реалізованої аграрної продукції скоротилися на 3,9%, зокрема рослинництва на 4,9%, тваринництва  —  зросли на 0,6%.

На 1 вересня 2017 р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення культур зернових та зернобобових, було в наявності 23,3 млн т зерна (на 4,5% менше, ніж на 1 вересня 2016 р.), зокрема 16,8 млн т пшениці, 0,2 млн т жита, 1,6 млн т кукурудзи, 3,3 млн т ячменю. Безпосередньо в сільськогосподарських підприємствах зберігалося 14,5 млн т зерна (на 2,7% менше), зокрема 10,2 млн т пшениці, 0,2 млн т жита, 1,0 млн т кукурудзи, 1,9 млн т ячменю. Зернозберігальні та зернопереробні підприємства мали в наявності 8,8 млн т зерна (на 7,3% менше).

Будівництво

У січні — серпні 2017 р. підприємства країни виконали будівельних робіт на суму 53,5 млрд грн. Індекс будівельної продукції в січні — серпні 2017 р. порівняно із січнем — серпнем 2016 р. становив 125,4%.

Будівництво будівель зросло на 21,4%, зокрема житлових та нежитлових  —  на 15,7% та 28,1% відповідно, інженерних споруд  —  на 30,1%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення становили 77,0% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти  —  13,0% та 10,0% відповідно.

Підприємства 7 регіонів країни (м. Києва, Харківської, Одеської, Дніпропетровської, Полтавської, Київської та Львівської областей) виконали 72,2% загального обсягу будівництва.

Зовнішня торгівля товарами

У січні — липні 2017 р. експорт товарів становив 23854,6 млн дол. США, імпорт  —  26563,0 млн дол. Порівняно із січнем — липнем 2016 р. експорт збільшився на 22,1% (на 4313,5 млн дол.), імпорт  —  на 29,4% (на 6041,5 млн дол.). Негативне сальдо становило 2708,4 млн дол. (у січні — липні 2016 р. також негативне  —  980,4 млн дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем — липнем 2016 р. збільшилася частка жирів тваринного або рослинного походження та олій, руд, шлаку і золи. Натомість зменшилася частка чорних металів, механічних машин, деревини і виробів із деревини.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 9535,6 млн дол., або 40,0% загального обсягу експорту (в січні — липні 2016 р.  —  7576,1 млн дол., або 38,8%), і збільшився порівняно із січнем — липнем 2016 р. на 1959,5 млн дол., або на 25,9%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн—членів ЄС здійснювали до Польщі, Італії, Нідерландів та Німеччини.

Серед інших країн найбільше експортували товарів до Російської Федерації, Туреччини, Індії, Єгипту та Китаю.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до США у 2,2 раза, Ісламської Республіки Іран  —  на 57,3%, Нідерландів  —  на 47,1%, Індії  —  на 45,1%, Білорусі  —  на 34,8%, Іспанії  —  на 32,4%, Італії  —  на 26,0%, Польщі  —  на 25,7%, Ізраїлю  —  на 25,6%, Чехії  —  на 24,1%, Російської Федерації  —  на 20,9%, Туреччини  —  на 18,0%, Румунії  —  на 12,3%, Угорщини  —  на 12,2%, зменшився до Китаю на 13,8%, Єгипту  —  на 7,7%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 11299,5 млн дол., або 42,5% загального обсягу (у січні — липні 2016 р. відповідно 8989,3 млн дол. та 43,8%), і збільшився порівняно з відповідним періодом 2016 р. на 2310,2 млн дол., або на 25,7%.

Найвагоміші обсяги імпорту товарів із країн ЄС становили: електричні та механічні машини  —  21,5%, продукція хімічної й пов’язаних з нею галузей промисловості  —  17,8%, мінеральні продукти  —  14,7%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби  —  11,3%, товари агропромислового комплексу і харчової промисловості  —  9,4%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів були з Німеччини, Польщі, Франції та Італії.

Серед інших країн найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Білорусі, США та Швейцарії.

Внутрішня торгівля

Оптовий товарообіг підприємств (юридичних осіб) у січні — серпні 2017 р. становив 1206,4 млрд грн. Порівняно із січнем — серпнем 2016 р. його фізичний обсяг збільшився на 1,4%.

Оборот роздрібної торгівлі становив 507,9 млрд грн, що у порівнянних цінах на 8,7% більше від обсягу січня — серпня 2016 р.

Оборот роздрібної торгівлі в серпні цього року порівняно із серпнем 2016 р. збільшився на 9,8%.

Роздрібний товарообіг підприємств (юридичних осіб), основний вид економічної діяльності яких — роздрібна торгівля, у січні — серпні 2017 р. становив 365,5 млрд грн, що в порівнянних цінах на 8,5% більше від обсягу січня — серпня 2016 р.

Транспорт

У січні — серпні 2017 р. вантажообіг підприємств транспорту становив 225,0 млрд т·км, або 108,5% обсягу січня — серпня 2016 р. Підприємства транспорту перевезли 414,1 млн т вантажів, що становить 103,6% обсягів  січня — серпня 2016 р.

У січні — серпні 2017 р. залізничним транспортом перевезено 223,0 млн т вантажів, що на 0,1% більше, ніж за січень — серпень 2016 р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень — серпень 2017 р. виконано вантажообіг обсягом 26,1 млрд т·км, який зріс на 8,5% порівняно з відповідним періодом 2016 р., і перевезено 112,3 млн т вантажів, що на 5,0% більше, ніж у   січні — серпні 2016 р.

Водним транспортом у січні — серпні 2017 р. перевезено вантажів обсягом 3,6 млн т, що на 11,4% менше, ніж у січні — серпні 2016 р.

У січні — серпні 2017р. вантажообіг авіаційного транспорту становив        157,6 млн ткм, що на 8,0% більше, ніж за січень — серпень 2016 р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем — серпнем 2016 р. зменшилося на 0,6%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 1338,6 млн пасажирів, що на 0,1% більше від обсягів перевезень пасажирів у січні — серпні 2016 р.

Перевезення пасажирів морським транспортом зменшилися на 2,9% порівняно із січнем — серпнем 2016 р.

Річковим транспортом перевезено 407,2 тис. пасажирів, що на 43,8% більше, ніж за січень — серпень 2016 р.

Авіаційним транспортом перевезено 7,1 млн пасажирів, що на 33,7% більше, ніж у січні — серпні 2016 р.

Міським електротранспортом перевезено 1,6 млрд пасажирів, що на 0,7% більше, ніж за січень — серпень 2016 р.

Державна служба статистики України 

(У цьому повідомленні дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.)