Населення

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 серпня 2019 р. становила 41 990,3 тис. осіб. Упродовж січня — липня 2019 р. чисельність населення зменшилася на 162,9 тис. осіб.

Порівняно із січнем — липнем  2018 р. обсяг природного скорочення збільшився на 24,3 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні — липні 2019 р. становила 179,3 тис. осіб, померлих — 352,2 тис. осіб.

Ринок праці

За результатами дослідження, середньомісячна кількість робочої сили віком 15 років і старше у І півріччі 2019-го становила 18,1 млн  осіб, з них віком 15—70 років — 18,0 млн осіб, що на 0,7% більше, ніж у відповідному періоді 2018-го.

У складі робочої сили серед осіб віком 15 років і старше 91,6% належали до зайнятих осіб, а решта 8,4%, відповідно до методології Міжнародної організації праці (МОП), класифікувалися як безробітні. Більш як половину робочої сили становили чоловіки та понад третину — молодь віком 15—34 роки.

Кількість зайнятого населення віком 15 років і старше становила  16,6 млн осіб, з них віком 15—70 років — 16,5 млн осіб, що на 202,4 тис. осіб більше порівняно з І півріччям 2018-го.

У І півріччі 2019-го рівень зайнятості населення віком 15 років і старше становив 51,4% населення відповідного віку, а серед осіб віком  15—70 років — 57,9%. В осіб віком 15—70 років цей показник був вищим у чоловіків та жителів міської місцевості.

Кількість безробітного населення віком 15 років і старше та віком  15—70 років, відповідно до методології МОП, становила по 1,5 млн осіб.

Доходи населення

У січні — серпні 2019 р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 10 207 грн і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 19,4%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали авіаційний транспорт, фінансова і страхова діяльність, інформація та телекомунікації, професійна, наукова й технічна діяльність, а серед промислових видів діяльності — підприємства з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, коксу та продуктів нафтопереробки, добування кам’яного й бурого вугілля, де заробітна плата перевищила середній показник в економіці в 1,4—2,7 раза.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вищим від рівня мінімальної заробітної плати, разом з тим лише в чотирьох із них заробітна плата перевищила середню в Україні: м. Київ — 15 378 грн, Донецька область — 11 480 грн, Київська —  10 626 грн та Дніпропетровська —  10 458 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 79,3% середнього в економіці, спостерігався в Чернівецькій, Херсонській, Тернопільській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

Індекс реальної заробітної плати в січні — серпні 2019 р. порівняно з відповідним періодом 2018-го становив 109,5%.

Соціальний захист

У січні — серпні 2019 р. призначено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг 3159,9 тис. домогосподарств, із них у міській місцевості — 2155,5 тис., у сільській — 1004,4 тис.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні — серпні цього року становила 963,8 млн грн: у міській місцевості — 683,9 млн грн, у сільській — 279,9 млн грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в серпні цього року становив 141,8 грн (у липні — 127,5 грн).

Крім того, у січні — серпні 2019 р. 408,2 тис. домогосподарств було призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міській місцевості — 80,1 тис. домогосподарств, у сільській — 328,1 тис.

Середній розмір призначеної в серпні 2019 р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив  3093,1 грн (у липні — 3084,7 грн).

Ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні — серпні 2019 р. становив 102,7% (у відповідному періоді попереднього року — 103,6%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 3,7%. Найбільше (на 23,6%) зросли ціни на фрукти. На 9,9—1,9% стали дорожчими цукор, хліб, продукти переробки зернових, риба і продукти з риби, м’ясо та м’ясопродукти, макаронні вироби, масло, безалкогольні напої, сири і молокопродукти. На 19,3% знизилися ціни на яйця, на 4,6—1,1% — сало, рис, овочі, молоко.

Зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 1,8% відбулося за рахунок зниження цін на природний газ на 23,3%. Разом з тим відбулося підвищення тарифів на гарячу воду, опалення на 13,7%, каналізацію — на 9,1%, водопостачання — на 9,0%, утримання будинків та прибудинкових територій — на 5,7%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 3,3% відбулося переважно за рахунок подорожчання послуг лікарень на 8,2% та амбулаторних послуг на 7,0%.

Ціни на транспорт загалом знизилися на 0,2% передусім через здешевлення палива та мастил на 6,6% та автомобілів на 4,7%. Разом з тим на 28,1% подорожчав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

Індекс цін виробників промислової продукції в січні — серпні 2019 р. становив 101,7% (у відповідному періоді попереднього року — 111,1%).

Промисловість

У січні — серпні 2019 р. порівняно із січнем — серпнем 2018-го індекс промислової продукції становив 100,1%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції зріс на 2,6%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 99,4%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів приріст продукції становив 2,2%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 89,7%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції зменшився на 5,8%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки випуск промислової продукції зменшився на 4,9%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 100,1%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції збільшився на 8,8%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 100,5%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, випуск продукції зріс на 0,5%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 96,1%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції скоротився на 1,4%.

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської про­дукції у січні — серпні 2019 р. порівняно з відповідним періодом 2018-го становив 104,4%, зокрема на підприємствах — 111,8%, у господарствах населення — 97,7%. Індекс продукції рослинництва становив 106,0%, тваринництва — 101,7%.

За січень — серпень цього року реалізовано на забій 2,1 млн т худоби та птиці (у живій масі), що на 6,5% більше порівняно з відповідним періодом 2018-го, вироблено 6,7 млн т молока (на 3,5% менше) та 11,6 млрд шт. яєць (на 5,2% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 30%, 72% та 47%.

Обсяг власно виробленої сільськогосподарської продукції, реалізованої підприємствами, в січні — серпні  2019 р. порівняно з відповідним періодом 2018-го збільшився на 22,0%, зокрема продукції рослинництва — на 26,7%, тваринництва — на 6,5%.

Середні ціни продажу аграрної продукції підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень — серпень 2019 р. порівняно з відповідним періодом 2018-го знизилися на 3,1%, зокрема продукції рослинництва — на 3,4%, тваринництва — на 2,3%. У серпні порівняно з липнем цього року середні ціни реалізованої аграрної продукції знизилися на 5,3%, зокрема продукції рослинництва — на 7,2%, а продукції тваринництва  зросли на 4,3%.

Будівництво

У січні — серпні 2019 р. підприємства країни виробили будівельної продукції на суму 97,0 млрд грн. Індекс будівельної продукції в січні — серпні 2019 р. порівняно із січнем — серпнем 2018 р. становив 120,8%.

Обсяги  зведення  будівель  зросли на 17,6% (житлових — на 2,1%, нежитлових — на 33,8%), інженерних споруд — на 23,9%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення становили 76,4% загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти — 15,4% та 8,2% відповідно.

Підприємства 7 регіонів країни  (м. Києва, Дніпропетровської, Одеської, Харківської, Львівської, Київської та Вінницької областей) виконали 70,7% загального обсягу будівництва.

Зовнішня торгівля товарами

У січні — липні 2019 р. експорт товарів становив 28 748,3 млн дол. США, імпорт — 33 684,4 млн дол. Порівняно із січнем — липнем 2018 р. експорт збільшився на 7,0% (на 1878,0 млн  дол.), імпорт — на 8,5% (на 2649,3 млн дол.). Негативне сальдо становило 4936,1 млн дол. (у січні — липні 2018 р. також негативне — 4164,7 млн дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем — липнем  2018 р. збільшилася частка зернових культур, руд, шлаку і золи, залишків і відходів харчової промисловості. Натомість зменшилася частка чорних металів, жирів та олій тваринного або рослинного походження, електричних та механічних машин, деревини і виробів з деревини.

Обсяг експорту товарів до країн  Європейського Союзу становив  12 189,3 млн дол., або 42,4% загального обсягу експорту (у січні — липні  2018 р. — 11 308,5 млн дол., або 42,1%), та збільшився порівняно  із січнем — липнем 2018 р. на 880,8 млн дол., або на 7,8%.

Найбільші обсяги експорту до країн ЄС становили продукція агропромислового комплексу та харчової промисловості — 32,8% загального обсягу експорту, недорогоцінні метали та вироби з них — 19,2%, мінеральні продукти — 14,2%, механічні та електричні машини — 13,5%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювали до Польщі, Італії, Німеччини та Нідерландів.

Серед інших країн світу найбільше експортували товарів до Російської Федерації, Китаю, Туреччини, Єгипту й Індії.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Китаю на 60,4%, Нідерландів — на 34,0%, Іспанії — на 22,8%, Єгипту — на 20,5%, Білорусі — на 15,5%, Чехії — на 12,4%, Німеччини — на 11,4%, Румунії — на 5,1%, Польщі — на 4,2%, США — на 3,8%, зменшився до Індії на 16,7%, Російської Федерації — на 12,0%, Італії — на 9,9%, Угорщини — на 7,1%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 14 100,1 млн дол., або 41,9% загального обсягу (у січні — липні 2018 р. — відповідно  12 932,9 млн дол. та 41,7%), та збільшився проти відповідного періоду  2018 р. на 1167,2 млн дол., або на 9,0%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювали з Німеччини, Польщі, Італії та Франції.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Російської Федерації, Білорусі, США, Туреччини та Швейцарії.

Порівняно із січнем — липнем  2018 р. імпорт товарів збільшився з Литви на 50,1%, Китаю — на 27,5%, Туреччини — на 26,8%, Чехії — на 16,5%, Франції — на 15,0%, Польщі — на 10,7%, США — на 7,9%, Італії — на 4,4%, Німеччини — на 2,7%, зменшився зі Швейцарії на 8,4%.

Транспорт

У січні — серпні 2019 р. вантажо­оборот підприємств транспорту становив  224,0 млрд ткм, або 102,0% обсягу січня — серпня 2018 р. Підприємства транспорту перевезли  442,9 млн т вантажів, що становить 108,1% обсягів січня — серпня 2018-го.

У січні — серпні 2019 р. залізничним транспортом перевезено 207,6 млн т вантажів, що на 2,5% менше, ніж за січень — серпень 2018 р.

Підприємства автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами — підприємцями) за січень — серпень 2019 р. виконали вантажооборот обсягом 31,9 млрд ткм, який зріс на 15,5% порівняно із січнем — серпнем 2018 р., та перевезли 157,6 млн т вантажів, що на 30,4% більше, ніж у січні — серпні 2018-го.

Водним транспортом за січень — серпень 2019 р. перевезено вантажів обсягом 3,8 млн т, що на 5,7% більше, ніж за січень — серпень 2018-го. У січні — серпні 2019 р. порівняно із січнем — серпнем 2018-го збільшилися обсяги перекачки вантажів трубопровідним транспортом. Так, перекачка аміаку зросла на 8,4%, газу — на 0,3%. Транзит аміаку збільшився на 7,3%, газу — на 2,3%. Разом із цим перекачка і транзит нафти зменшилися відповідно на 5,3% та 7,7%.

У січні — серпні 2019 р. вантажо­оборот авіаційного транспорту становив 199,6 млн ткм, що на 5,1% менше, ніж за січень — серпень 2018-го. Авіаційним транспортом перевезено 61,0 тис. т вантажів, що на 0,7% більше, ніж за січень — серпень 2018-го.

У січні — серпні 2019 р. пасажирооборот підприємств транспорту становив 72,4 млрд пас. км, або 104,5%. Послугами пасажирського транспорту скористалися 2808,9 млн  пасажирів, або 94,1% обсягу січня — серпня 2018 р.

Перевезення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем — серпнем 2018 р. зменшилося на 0,5%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами — підприємцями) скористалися 1203,1 млн  пасажирів, що на 5,3% менше, ніж за січень — серпень 2018 р. Авіаційним транспортом перевезено 9,1 млн  пасажирів, що на 10,9% більше, ніж у січні — серпні 2018-го. Міським електротранспортом перевезено 1490,9 млн  пасажирів, що на 7,7% більше, ніж за січень — серпень 2018 р.

Державна служба статистики України

У цьому повідомленні дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.