Населення

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 травня 2017 р. становила 42501,8 тис. осіб. Упродовж січня — квітня 2017 р. його чисельність зменшилася на 82,8 тис. осіб.

Порівняно із січнем — квітнем  2016 р. обсяг природного скорочення збільшився на 11,0 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні — квітні 2017 р. становила 116,9 тис. осіб, померлих  —  202,3 тис. осіб.

Ринок праці

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець травня 2017 р. становила 352,6 тис. осіб, із них допомогу у зв’язку з безробіттям отримували 80,1%.

Більш як половина загальної кількості безробітних становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття загалом у країні на кінець травня  2017 р. становив 1,3% населення працездатного віку, у сільській   місцевості  —  1,9%, у міських поселеннях  —  1,1%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу у зв’язку з безробіттям у травні  2017 р., становила 299,2 тис. осіб. Середній розмір допомоги у зв’язку з безробіттям становив 1966 грн, що дорівнює 61,4% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Доходи населення

У січні — квітні 2017 р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю 10 осіб і більше) становив 6407 грн і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 36,7%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали авіаційний транспорт, фінансові та страхові установи, галузі інформації та телекомунікацій, професійної, наукової та технічної діяльності, а серед промислових видів діяльності  —  підприємств з виробництва основних фармацевтичних продуктів і препаратів, добувної промисловості й розроблення кар’єрів, де заробітна плата перевищила середній показник в економіці в 1,3 — 4,2 раза.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вищим від рівня мінімальної заробітної плати, проте лише у трьох із них заробітна плата перевищила середню в Україні: м. Київ  —  10 233 грн, Донецька область  —  6922 грн та Київська  —  6525 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 79,2% середнього в економіці, спостерігався в Чернігівській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

Індекс реальної заробітної плати у січні — квітні 2017 р. порівняно з відповідним періодом 2016 р. становив 119,7%.

Соціальний захист

У січні — квітні 2017 р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 1813,4 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях — 1195,7 тис., у сільській місцевості — 617,7 тис.

Загальна сума призначених субсидій у січні — квітні становила                2382,2 млн грн, з неї в міських поселеннях  —  1575,5 млн грн, у сільській місцевості  —  806,7 млн грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство  у квітні становив 756,0 грн (у березні  —  1265,9 грн).

Ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні — травні 2017 р. становив 106,2% (у відповідний період попереднього року  —  105,2%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 8,3%. Найбільше (на 47,2% та 34,5%) зросли ціни на овочі та фрукти. На 10,1 — 3,1% стали дорожчими м’ясо і м’ясопродукти, цукор, молочні продукти й молоко, хліб, масло, маргарин, рис, макаронні вироби, безалкогольні напої, риба та продукти з риби. Відчутно (на 46,6%) знизилися ціни на яйця.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 6,9%, що передовсім пов’язано з підвищенням тарифів на електроенергію на 28,1%, утримання будинків та прибудинкових територій — на 20,2%, водопостачання на 11,8% і каналізацію — на 8,8%.

Ціни у галузі транспорту підвищилися на 7,5% переважно через подорожчання транспортних послуг на 13,0%, а також палива та мастил на 7,2%.

Підвищення цін у галузі зв’язку на 6,3% зумовлено подорожчанням поштових послуг на 66,8% і мобільного зв’язку на 9,0%.

Послуги освіти стали дорожчими на 1,8% здебільшого через підвищення плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 10,7%.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні — травні 2017 р. становив 106,7% (у відповідний період попереднього року  —  113,9%).

Промисловість

У січні — травні 2017 р. порівняно із січнем — травнем 2016 р. індекспромислової продукції становив 98,7%.

У добувній промисловості й розробленні кар’єрів випуск продукції зменшився на 7,4%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 102,6%.

На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів приріст продукції становив 5,2%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 107,4%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції збільшився на 2,8%. 

На підприємствах з виробництва коксу та продуктів нафтопереробки випуск промислової продукції зменшився на 21%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 95,9%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції скоротився на 3,5%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 107,4%, зокрема у виробництві гумових і пластмасових виробів  —  111,8%, іншої неметалевої мінеральної продукції  —  105,2%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, випуск продукції зменшився на 3,6%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 105,6%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції зменшився на 5%.

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції в січні — травні 2017 р.  порівняно із відповідним періодом  2016 р. становив 99,1%, зокрема на сільськогосподарських підприємствах  —  99,0%, у господарствах населення  —  99,2%.

За січень — травень цього року реалізовано на забій 1,3 млн т худоби та птиці у живій масі (на 0,5% більше), вироблено 4,0 млн т молока (на 1,0% менше) та 6,4 млрд шт яєць (на 0,4% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно  38, 71 та 48%.

За розрахунками, на 1 червня  2017 р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 4,3 млн голів (на 1,0% менше, ніж на 1 червня  2016 р.), зокрема корів  —  2,1 млн  (на 2,4% менше), свиней  —  6,8 млн  (на 8,3% менше), овець і кіз  —  1,7 млн (на 0,4% більше), птиці всіх видів  —  220,1 млн. голів (на 1,4% більше). У господарствах населення утримувало 71,1% загальної кількості великої рогатої худоби, зокрема корів  —  77,3%, свиней  —  49,3%, овець і кіз  —  88,1%, птиці всіх видів  —  50,3%.

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції в січні — травні 2017 р. порівняно з відповідним періодом 2016 р. збільшився на 37,7%, зокрема продукції рослинництва  —  на 56,9%, тваринництва  —  зменшився на 1,8%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень — травень 2017 р.  порівняно з відповідним періодом  2016 р. зросли на 10,2%, зокрема продукції рослинництва  —  на 7,6%, тваринництва  —  на 23,7%. У травні  порівняно з квітнем цього року середні ціни реалізації аграрної продукції скоротилися на 2,0%, зокрема рослинництва  —  на 2,5%, тваринництва  —  зросли на 0,4%.

Будівництво

У січні — травні 2017 р. підприємства країни виконали будівельних робіт на суму 27,4 млрд грн. Індекс будівельної продукції в січні — травні 2017 р. порівняно із січнем — травнем 2016 р. становив 120,8%.

Будівництво будівель зросло на 19,6%, зокрема житлових та нежитлових  —  на 14,4% та 26,6% відповідно, інженерних споруд  —  на 22,4%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення становили 80,3% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти  —  10,8% та 8,9% відповідно.

Підприємства 7 регіонів країни  (м. Києва, Харківської, Дніпропетровської, Одеської, Полтавської, Київської та Львівської областей) виконали 72,5% загального обсягу будівництва.

Зовнішня торгівля товарами

У січні — квітні 2017 р. експорт товарів становив 13709,1 млн дол. США, імпорт  —  14597,0 млн дол. Порівняно із січнем — квітнем 2016 р. експорт збільшився на 26,8% (на 2896,9 млн дол.), імпорт  —  на 24,3% (на 2855,2 млн дол.). Негативне сальдо становило 887,9 млн дол. (у січні — квітні  2016 р. також негативне  —  929,6 млн дол.).

Обсяг експорту товарів у країни Європейського Союзу становив 5236,5 млн дол., або 38,2% загального обсягу експорту (у січні — квітні  —  4314,4 млн дол., або 39,9%) і збільшився порівняно із січнем — квітнем 2016 р. на 922,1 млн дол., або на 21,4%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн—членів ЄС здійснювали до Польщі, Італії, Німеччини та Іспанії.

Серед інших країн найбільше експортували товари до Російської Федерації, Індії, Єгипту, Туреччини та Китаю.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до США у 2,3 раза, Ірану  —  у 2,0 раза, Індії  —  на 76,7%, Ізраїлю  —  на 63,3%, Білорусі  —  на 46,7%, Російської Федерації  —  на 38,5%, Туреччини та Італії  —  на 30,3%, Польщі  —  на 26,9%, Нідерландів — на 23,8%, Єгипту — на 19,0%, Іспанії — на 12,8%, Угорщини  —  на 10,4%, зменшився до Китаю на 38,8%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 6100,9 млн дол., або 41,8% загального обсягу (у січні — квітні 2016 р. — відповідно 5251,8 млн дол. та 44,7%) і збільшився проти відповідного періоду 2016 р. на 849,1 млн дол., або на 16,2%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювали з Німеччини, Польщі та Франції.

Серед інших країн найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Білорусі, США, Швейцарії.

Внутрішня торгівля

Оптовий товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні — травні 2017 р. становив 719,2 млрд грн. Порівняно із січнем — травнем 2016 р. його фізичний обсяг збільшився на 1,2%.

Оборот роздрібної торгівлі, куди входять дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні — травні 2017 р. становив 298,0 млрд грн, що у порівнянних цінах на 7,1% більше від обсягу січня — травня 2016 р.

Транспорт

У січні — травні 2017 р. вантажо­обіг підприємств транспорту становив 139,3 млрд т•км, або 110,0% обсягу січня — травня 2016 р. Підприємства транспорту перевезли 258,0 млн т вантажів, що становить 106,7% обсягів  січня — травня 2016 р.

У січні — травні 2017 р. залізничним транспортом перевезено 139,2 млн т вантажів, що на 2,8% більше, ніж за січень — травень 2016 р.

Підприємства автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень — травень 2017 р. виконали вантажообіг обсягом 15,5 млрд т•км, який зріс на 9,8% порівняно з відповідним періодом 2016 р., і перевезли 67,8 млн т вантажів, що на 11,4% більше, ніж у січні — травні 2016 р.

Водним транспортом у січні — травні 2017 р. перевезено вантажів обсягом1,7 млн т, що на 8,2% менше, ніж у січні — травні 2016 р.

У січні — травні 2017 р. вантажо­обіг авіаційного транспорту становив 97,4 млн ткм, що на 3,2% більше, ніж за січень — травень 2016 р. Авіаційним транспортом перевезено 29,2 тис. т вантажів, що на 9,5% менше, ніж за січень — травень 2016 р.

У січні — травні 2017 р. усіма видами транспорту виконано пасажирообіг обсягом 38,2 млрд пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 1940,4 млн пасажирів, що становить відповідно 109,7% та 100,7% обсягу січня — травня 2016 р. Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем — травнем 2016 р. збільшилося на 0,7%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 847,8 млн пасажирів, що на 0,3% більше від обсягів перевезень пасажирів у січні — травні 2016 р. Перевезення пасажирів морським транспортом зменшилися на 36,2% порівняно із січнем — травнем 2016 р.

Річковим транспортом перевезено 81,3 тис. пасажирів, що на 8,7% більше, ніж за січень — травень 2016 р.

Авіаційним транспортом перевезено 3,5 млн пасажирів, що на 42,5% більше, ніж у січні — травні 2016 р.

Міським електротранспортом перевезено 1,0 млрд пасажирів, що на 1,0% більше, ніж за січень — травень 2016 р.

Державна служба статистики України

У цьому повідомленні дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.