Населення

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 травня 2019 р. становила 42055,9 тис. осіб. Упродовж січня — квітня 2019 р. чисельність населення зменшилася на 97,3 тис. осіб.

Порівняно із січнем — квітнем 2018 р. обсяг природного скорочення збільшився на 14,4 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні — квітні 2019 р. становила 99,1 тис. осіб, померлих — 207,1 тис. осіб.

Доходи населення

У січні — травні 2019 р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 9 878 грн і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 20,1%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали авіаційний транспорт, фінансова та страхова діяльність, інформація і телекомунікації, професійна, наукова і технічна діяльність, а серед промислових видів діяльності — підприємства з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, добування кам’яного та бурого вугілля, де заробітна плата перевищила середній показник в економіці в 1,4—2,7 раза.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вищим за рівень мінімальної заробітної плати, разом з тим лише в п’яти з них заробітна плата перевищила середню в Україні: м. Київ — 15 091 грн, Донецька область — 11 087 грн, Київська — 10 269 грн, Дніпропетровська — 10 105 грн та Запорізька — 9 923 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 79% середнього в економіці, спостерігався в Чернівецькій, Херсонській, Тернопільській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

Індекс реальної заробітної плати в січні — травні 2019 р. порівняно з відповідним періодом 2018-го становив 110,1%.

Ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні — травні 2019 р. становив 104,2% (у відповідному періоді попереднього року — 104,4%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 5,9%. Найбільше (на 44,7% та 22,2%) зросли ціни на овочі та фрукти. На 6,1—2,1% стали дорожчими продукти переробки зернових, хліб, риба та продукти з риби, макаронні вироби, масло, молочні продукти, м’ясо та м’ясопродукти, безалкогольні напої, цукор. На 31,4% знизилися ціни на яйця, на 3,5—0,3% — рис, сало, соняшникову олію, молоко.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 2,9%, що пов’язано з підвищенням тарифів на гарячу воду, опалення на 13,7%, каналізацію — на 7,6%, водопостачання — на 6,8%, утримання будинків та прибудинкових територій — на 3,7%. Водночас на 4,2% подешевшав природний газ.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 2,8% відбулося здебільшого за рахунок подорожчання послуг лікарень на 6,1% та амбулаторних послуг на 5,6%.

Ціни на транспорт загалом зросли на 1,2% передусім через подорожчання проїзду в залізничному та автодорожньому пасажирському транспорті на 17,7% та 4,8% відповідно. Разом з тим на 1,6% знизилися ціни на паливо та мастила.

Індекс цін виробників промислової продукції в січні — травні 2019 р. становив 101,5% (у відповідному періоді попереднього року — 106,8%).

Промисловість

У січні — травні 2019 р. порівняно із січнем — травнем 2018-го індекс промислової продукції становив 100,9%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції зріс на 2,3%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 101,1%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів приріст продукції становив 3,5%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 90%, зокрема в текстильному виробництві — 93,5%, виробництві одягу — 91,2%, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів — 80,8%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції зменшився на 4,7%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки випуск промислової продукції зменшився на 2,5%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 99%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції збільшився на 12,5%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 102,6%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, випуск продукції зріс на 3,4%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин та устаткування, індекс промислової продукції становив 97,6%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції скоротився на 2,5%.

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції в січні — травні 2019 р. порівняно з відповідним періодом 2018-го становив 102,0%, зокрема на підприємствах — 106,3%, у господарствах населення — 97,8%.

За січень — травень цього року реалізовано на забій 1,4 млн т худоби та птиці (у живій масі), що на 5,2% більше порівняно з відповідним періодом 2018-го, вироблено 3,8 млн т молока (на 2,8% менше) та 7,0 млрд шт. яєць (на 6,7% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 34%, 69% та 44%.

За розрахунками, на 1 червня 2019 р. загальна кількість великої рогатої худоби становила   3,7 млн голів (на 3,9% менше, ніж на 1 червня 2018 р.), зокрема корів — 1,9 млн (на 4,3% менше), свиней — 6,3 млн (як і торік), овець і кіз — 1,6 млн (на 2,5% менше), птиці всіх видів — 234,6 млн голів (на 4,8% більше). У господарствах населення утримували 69,9% загальної кількості великої рогатої худоби, зокрема корів — 76,3%, свиней — 44,3%, овець і кіз — 87,5%, птиці всіх видів — 47,6%.

Обсяг власно виробленої сільськогосподарської продукції, реалізованої підприємствами, в січні — травні 2019 р. порівняно із відповідним періодом 2018 р. збільшився на 21,9%, зокрема продукції рослинництва — на 26,0%, тваринництва — на 9,3%.

Середні ціни продажу аграрної продукції підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень — травень 2019 р. порівняно з відповідним періодом 2018-го знизилися на 1,5%, зокрема продукції рослинництва — на 1,1%, тваринництва —  на 3,4%. У травні порівняно з квітнем цього року середні ціни реалізованої аграрної продукції знизилися на 2,9%, зокрема рослинництва — на 2,8%, тваринництва — на 4,1%.

Будівництво

У січні — травні 2019 р. підприємства країни виробили будівельної продукції на суму 51,8 млрд грн.

Обсяги зведення  будівель зросли на 14,8% (нежитлових — на 36,2%), інженерних споруд — на 40,6%. Водночас обсяги будівництва житлових будівель зменшилися на 2,7%.

Нове будівництво, реконструкція й технічне переоcнащення становили 78,8% загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти — 12,8% та 8,4% відповідно.

Підприємства 6 регіонів країни (м. Києва, Дніпропетровської, Харківської, Одеської, Львівської та Він­ницької областей) виконали 66,2% загального обсягу будівництва.

Зовнішня торгівля товарами

У січні — квітні 2019 р. експорт товарів становив 16 363,8 млн дол. США, імпорт — 18 456,9 млн дол. Порівняно із січнем — квітнем 2018 р.  експорт збільшився на 6,0%  (на 920,9 млн дол.), імпорт — на 9,3% (на 1572,5 млн дол.). Негативне сальдо становило 2093,1 млн дол. (у січні — квітні 2018 р. також негативне — 1441,4 млн дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем — квітнем 2018 р. збільшилася частка зернових культур, руд, шлаку і золи, залишків і відходів харчової промисловості. Натомість зменшилася частка чорних металів, жирів та олій тваринного або рослинного походження, електричних машин, механічних машин, насіння і плодів олійних рослин, деревини і виробів з неї.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив  6941,9 млн дол., або 42,4% загального обсягу експорту (у січні — квітні 2018 р. — 6625,9 млн дол., або 42,9%), та збільшився порівняно із січнем — квітнем 2018-го на 316,0 млн дол., або на 4,8%.

Найбільші обсяги експорту до країн ЄС становили продукція агропромислового комплексу та харчової промисловості — 33,7% загального обсягу експорту, недорогоцінні метали та вироби з них — 18,8%, механічні та електричні машини — 14,0%, мінеральні продукти — 13,9%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювали до Польщі, Італії, Німеччини та Нідерландів.

Серед інших країн найбільше експортували товарів до Російської Федерації, Китаю, Єгипту, Туреччини й Індії.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Китаю на 41,1%, Єгипту — на 32,3%, Нідерландів — на 19,8%, США — на 16,3%, Німеччини — на 14,6%, Білорусі — на 11,1%, Іспанії — на 10,5%, Чехії — на 9,8%, Румунії — на 6,7%, зменшився до Індії на 14,9%, Російської Федерації — на 13,0%, Італії — на 10,7%, Туреччини — на 9,6% та Угорщини — на 6,1%.

Внутрішня торгівля

Оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі (юридичних осіб) у січні — травні 2019 р. становив 925,1 млрд грн. Порівняно із січнем — травнем 2018-го його фізичний обсяг знизився на 4,1%.

Оборот роздрібної торгівлі, який містить дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні—травні 2019 р. становив 412,7 млрд грн, що в порівнянних цінах на 9,6% більше від обсягу січня — травня 2018-го. У травні цього року порівняно з травнем 2018-го оборот зріс на 8,2%, проти квітня 2019 р. — на 1,1%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні — травні 2019 р. становив 299,2 млрд грн, що в порівнянних цінах на 10,6% більше від обсягу січня — травня 2018 р. У травні цього року роздрібний товарооборот становив 62,5 млрд грн і в порівнянних цінах проти травня 2018-го зріс на 9,1%, проти квітня 2019-го — на 1,1%.

Транспорт

У січні — травні 2019 р. вантажооборот підприємств транспорту становив  140,1 млрд ткм, або 103,7% обсягу січня — травня  2018-го. Підприємства транспорту перевезли 275,0 млн т вантажів, що становить 109,0% обсягів січня — травня 2018 р.

 У січні — травні 2019 р. залізничним транспортом перевезено 132,2 млн т вантажів, що на 0,8% менше, ніж за січень — травень 2018-го.

Підприємства автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень — травень 2019 р. виконали вантажооборот обсягом 19,2 млрд ткм, який зріс на 14,5% порівняно із січнем — травнем 2018-го, та перевезли 92,2 млн т вантажів, що на 30,8% більше, ніж у січні — травні 2018-го.

Водним транспортом за січень — травень 2019 р. перевезено вантажів обсягом 1,9 млн т, що на 24,1% більше, ніж за січень — травень 2018-го. У загальних обсягах перевезень вантажів водним транспортом закордонні становили 51,1%. Порівняно із січнем — травнем 2018 р. обсяги закордонних перевезень вантажів зменшилися на 1,4%.

У січні — травні 2019 р. вантажооборот авіаційного транспорту становив 122,6 млн ткм, що на 4,4% більше, ніж за січень — травень 2018-го. Авіаційним транспортом перевезено 36,2 тис. т вантажів, що на 6,2% більше, ніж за січень — травень 2018-го.

У січні — травні 2019 р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот обсягом 42,0 млрд пас. км, послугами пасажирського транспорту скористалися 1796,4 млн пасажирів, що становить відповідно 104,3% та 94,1% обсягу січня — травня 2018-го.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем—травнем 2018 р. зменшилися на 0,1%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 761,8 млн пасажирів, що на 5,6% менше, ніж за січень — травень 2018 р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 2,6%. Авіаційним транспортом перевезено 4,6 млн пасажирів, що на 10,6% більше, ніж у січні — травні 2018 р. Міським електротранспортом перевезено 966,9 млн пасажирів, що на 6,6% менше, ніж за січень — травень 2018 р.

Державна служба статистики України

У цьому повідомленні дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.