Населення

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 вересня 2017 р. становила 42 444,9 тис. осіб. Упродовж січня — серпня 2017 р. чисельність населення зменшилася на 139,6 тис. осіб.

Порівняно із січнем — серпнем 2016 р. обсяг природного скорочення збільшився на 17,6 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні — серпні 2017 р. становила 243,9 тис. осіб, померлих — 386,5 тис. осіб.

Ринок праці

Середньомісячна кількість економічно активного населення віком 15—70 років (дані наведено за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності в середньому за І півріччя 2017 р.) становила 17,8 млн осіб, з яких 16,1 млн були зайняті економічною діяльністю, а решта (1,7 млн) — безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали самостійно і за допомогою державної служби зайнятості. Рівень зайнятості населення становив: віком 15—70 років — 56,0%, працездатного віку — 64,2%. Рівень безробіття (за методологією МОП) серед економічно активного населення віком 15—70 років становив 9,6%, працездатного віку — 10,0%.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець вересня 2017 р. становила 303,0 тис. осіб, з них допомогу у зв’язку з безробіттям отримували 78,5%.

Понад половину загальної кількості безробітних становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття загалом у країні на кінець вересня 2017 р. становив 1,2% населення працездатного віку, у сільській місцевості — 1,5%, у міських поселеннях — 1,0%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу у зв’язку з безробіттям у вересні 2017 р., становила 247,6 тис. осіб. Середній розмір допомоги становив 2033 грн, що дорівнює 63,5% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Доходи населення

У січні — серпні 2017 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю 10 осіб і більше) становив 6784 грн і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 37,2%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали професійна, наукова й технічна, галузі інформації та телекомунікацій, фінансових і страхових установ, авіаційного транспорту, а серед промислових видів діяльності — підприємств добувної промисловості і розроблення кар’єрів, з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, де заробітна плата перевищила середній показник в економіці в 1,4—4,4 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався на підприємствах поштової та кур’єрської діяльності, охорони здоров’я, тимчасового розміщення й організації харчування, водопостачання; каналізації, поводження з відходами, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів і не перевищував 75,8% середнього рівня в економіці.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вищим від рівня мінімальної заробітної плати, проте лише у трьох з них заробітна плата перевищила середню в Україні: м. Київ — 10 631 грн, Донецька область — 7384 грн та Київська — 6908 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 80% середнього в економіці, спостерігався в Чернігівській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

Індекс реальної заробітної плати у січні — серпні 2017 р. порівняно з відповідним періодом 2016 р. становив 119,0%.

Соціальний захист

У січні — серпні 2017 р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 7029,1 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях — 4814,2 тис., у сільській місцевості — 2214,9 тис.

Загальна сума призначених субсидій у січні — серпні становила 3239,6 млн грн, з неї у міських поселеннях — 2296,8 млн грн, у сільській місцевості — 942,8 млн грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у серпні становив 153,9 грн (у липні — 145,9 грн).

Крім того, у січні — серпні 654,6 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях — 132,5 тис., у сільській місцевості — 522,1 тис.

Ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні — вересні 2017 р. становив 110,2% (у відповідний період попереднього року — 106,4%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 13,7%. Найбільше (на 41,5 — 28,1%) зросли ціни на фрукти, сало, м’ясо та м’ясопродукти; на 18,0 — 8,1% — овочі, хліб, рис, молочні продукти, масло, цукор. Відчутно знизилися ціни на крупи гречані та яйця (на 13,6 та 11,2% відповідно).

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 8,8%, що пов’язано з підвищенням тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 44,9%, електроенергію на 28,1%, водопостачання на 18,8%, каналізацію на 15,0%.

Зростання цін у галузі охорони здоров’я на 4,8% відбулося за рахунок подорожчання амбулаторних послуг на 11,3% та послуг лікарень на 10,3%.

Ціни у галузі транспорту підвищилися на 9,8% переважно через подорожчання транспортних послуг на 18,5%, а також палива і мастил на 8,5%.

Послуги освіти стали дорожчими на 14,7%, плата за навчання в середніх закладах освіти зросла на 21,5%, вищих — на 14,5%, утримання дітей у дошкільних закладах — на 13,3%.

Промисловість

У січні — вересні 2017 р. порівняно із січнем — вереснем 2016 р. індекс промислової продукції становив 99,7%.

У добувній промисловості й розробленні кар’єрів випуск продукції зменшився на 6,1%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 103,6%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів приріст продукції становив 3,9%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 107,2%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції збільшився на 2,7%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки випуск промислової продукції зменшився на 17,1%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 108,4%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції збільшився на 1,5%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 106,7%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, випуск продукції зменшився на 1,6%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 107,1%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції скоротився на 5,7%. За 9 місяців 2017 р. вироблено 115 млрд кВт·год електроенергії, зокрема атомними електростанціями — 64,2 млрд кВт·год, тепловими — 42,4 млрд кВт·год.

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції у січні — вересні 2017 р. порівняно із відповідним періодом 2016 р. становив 99,3%, зокрема у сільськогосподарських підприємствах — 98,3%, у господарствах населення — 100,3%. Індекс продукції рослинництва становив 99,2%, продукції тваринництва — 99,4%.

За січень — вересень реалізовано на забій 2,3 млн т худоби та птиці у живій масі, що на 0,1% більше, ніж за відповідний період 2016 р., вироблено 8,1 млн т молока (на 0,9% менше) та 12,1 млрд шт. яєць (на 1,6% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 35, 74 та 49%.

За розрахунками, на 1 жовтня 2017 р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 4,1 млн голів (на 0,5% менше, ніж на 1 жовтня 2016 р.), зокрема корів — 2,1 млн (на 1,9% менше), свиней — 6,8 млн (на 9,3% менше), овець і кіз — 1,6 млн (на 0,4% більше), птиці всіх видів — 233,8 млн голів (на 3,2% більше). У господарствах населення утримувало 70,9% загальної кількості великої рогатої худоби, зокрема корів — 77,5%, свиней — 49,3%, овець і кіз — 87,8%, птиці всіх видів — 51,3%.

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції у січні — вересні 2017 р. порівняно з відповідним періодом 2016 р. збільшився на 12,5%, зокрема продукції рослинництва — на 16,0%, тваринництва — на 0,2%.

Будівництво

У січні — вересні 2017 р. підприємства країни виконали будівельних робіт на суму 63,5 млрд грн. Індекс будівельної продукції в січні — вересні 2017 р. порівняно із січнем — вереснем 2016 р. становив 123,8%.

Будівництво будівель зросло на 19,7%, зокрема житлових та нежитлових — на 13,0 та 27,2% відповідно, інженерних споруд — на 28,6%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення становили 76,0% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти — 13,9 та 10,1% відповідно.

Підприємства 7 регіонів країни (м. Києва, Харківської, Одеської, Дніпропетровської, Полтавської, Київської та Львівської областей) виконали 71,9% загального обсягу будівництва.

Зовнішня торгівля товарами

У січні — серпні 2017 р. експорт товарів становив 27 512,1 млн дол. США, імпорт — 30 791,0 млн дол. Порівняно із січнем — серпнем 2016 р. експорт збільшився на 21,1% (на 4794,6 млн дол.), імпорт — на 27,4% (на 6625,7 млн дол.). Негативне сальдо становило 3278,9 млн дол. (у січні — серпні 2016 р. також негативне — 1447,8 млн дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем — серпнем 2016 р. збільшилася частка жирів та олій тваринного або рослинного походження, руд, шлаку і золи, насіння і плодів олійних рослин. Зменшилася частка чорних металів, зернових культур, механічних машин, деревини і виробів з деревини.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 11 001,6 млн дол., або 40,0% загального обсягу експорту (в січні — серпні 2016 р. — 8600,9 млн дол., або 37,9%) і збільшився порівняно із січнем — серпнем 2016 р. на 2400,7 млн дол., або на 27,9%.

Найбільші обсяги експорту до країн ЄС становили продукція агропромислового комплексу та харчової промисловості — 32,1% загального обсягу, недорогоцінні метали та вироби з них — 21,4%, механічні та електричні машини — 14,2%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювали до Польщі, Італії, Німеччини та Нідерландів.

Серед інших країн найбільше експортували товарів до Російської Федерації, Туреччини, Індії, Єгипту та Китаю.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до США майже у 2 рази, Ісламської Республіки Іран — на 61,3%, Нідерландів — на 56,6%, Молдови — на 40,9%, Індії — на 37,6%, Іспанії — на 34,5%, Білорусі — на 31,5%, Польщі — на 26,3%, Італії — на 26,1%, Ізраїлю — на 25,1%, Чехії — на 21,3%, Російської Федерації — на 17,7%, Туреччини — на 16,1%, Угорщини — на 15,2%, Німеччини — на 15,0%, Румунії — на 13,7%, зменшився до Єгипту на 9,8%, Китаю — на 7,1%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 13046,5 млн дол., або 42,4% загального обсягу (у січні — серпні 2016 р. — відповідно 10 621,1 млн дол. та 44,0%) і збільшився порівняно з відповідним періодом 2016 р. на 2425,4 млн дол., або на 22,8%.

Найвагоміші обсяги імпорту товарів із країн ЄС становили: електричні та механічні машини — 21,9%, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей — 17,5%, мінеральні продукти — 14,5%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби — 11,1%, товари агропромислового комплексу та харчової промисловості — 9,3%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів були з Німеччини, Польщі, Франції та Італії.

Серед інших країн найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Білорусі, США та Швейцарії.

Порівняно із січнем — серпнем 2016 р. імпорт товарів збільшився зі Швейцарії у 2,7 раза, США — на 47,8%, Російської Федерації — на 37,2%, Німеччини — на 36,6%, Польщі — на 27,7%, Китаю — на 21,8%, Франції — на 16,4% та Білорусі — на 15,8%.

Внутрішня торгівля

Оптовий товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні — вересні 2017 р. становив 1372,2 млрд грн. Порівняно із січнем — вереснем 2016 р. його фізичний обсяг збільшився на 1,5%.

Оборот роздрібної торгівлі, до якого входять дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основний вид економічної діяльності яких — роздрібна торгівля, у січні — вересні 2017 р. становив 578,0 млрд грн, що у порівнянних цінах на 8,8% більше від обсягу січня — вересня 2016 р.

Оборот роздрібної торгівлі у вересні цього року порівняно із вереснем 2016-го зріс на 8,1%.

Роздрібний товарообіг підприємств (юридичних осіб), основний вид економічної діяльності яких — роздрібна торгівля, у січні — вересні 2017 р. становив 416,0 млрд грн, що в порівнянних цінах на 8,6% більше від обсягу січня — вересня 2016 р.

Обсяг роздрібного товарообігу у вересні 2017 р. становив 50,5 млрд грн і в порівнянних цінах проти вересня 2016 р. зріс на 8,2%.

Транспорт

У січні — вересні 2017 р. вантажо­обіг підприємств транспорту становив   254,3 млрд ткм, або 108,1% обсягу січня — вересня 2016 р. Підприємства транспорту перевезли 467,0 млн т вантажів, що становить 102,8% обсягів січня — вересня 2016 р.

У січні — вересні 2017 р. залізничним транспортом перевезено 250,9 млн т вантажів, що на 0,8% менше, ніж за січень — вересень 2016 р.

Підприємства автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень — вересень 2017 р. виконали вантажообіг обсягом 29,7 млрд ткм, який зріс на 7,5% порівняно з відповідним періодом 2016 р.

Водним транспортом у січні — вересні 2017 р. перевезено вантажів обсягом  4,2 млн т, що на 12,3% менше, ніж у січні — вересні 2016 р.

У січні — вересні 2017 р. вантажообіг авіаційного транспорту становив    187,4 млн ткм, що на 15,5% більше, ніж за січень — вересень 2016 р.

У січні — вересні 2017 р. усіма видами транспорту виконано пасажирообіг обсягом 74,6 млрд пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 3447,2 млн пасажирів, що становить відповідно 108,0 та 100,2% від обсягу січня — вересня 2016 р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем — вереснем 2016 р. зменшилося на 1,3%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 1506,1 млн пасажирів, що на 0,1% більше від обсягів перевезень пасажирів у січні — вересні 2016 р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 2,6%.

Перевезення пасажирів морським транспортом зменшилися на 1,1% порівняно із січнем — вереснем 2016 р.

Річковим транспортом перевезено 468,3 тис. пасажирів, що на 34,6% більше, ніж за січень — вересень 2016 р.

Авіаційним транспортом перевезено 8,2 млн пасажирів, що на 32,2% більше, ніж у січні — вересні 2016 р.

Міським електротранспортом перевезено 1,8 млрд пасажирів, що на 0,3% більше, ніж за січень — вересень 2016 р.

Державна служба статистики України 

У цьому повідомленні дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.