Населення

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 жовтня 2017 р. становила 42 434,8 тис. осіб. Упродовж січня — вересня 2017 р. чисельність населення зменшилася на 149,8 тис. осіб.

Порівняно із січнем — вереснем 2016 р. обсяг природного скорочення збільшився на 21,2 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні — вересні 2017 р. становила 274,9 тис. осіб, померлих — 428,5 тис. осіб.

Ринок праці

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець жовтня 2017 р. становила 281,9 тис. осіб, з них допомогу у зв’язку з безробіттям отримували 77,0%.

Більш як половину загальної кількості безробітних становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття загалом у країні на кінець жовтня 2017 р. становив 1,1% населення працездатного віку: в сільській місцевості — 1,4%, у міських поселеннях — 1,0%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу у зв’язку з безробіттям у жовтні 2017 р., становила 231,9 тис. осіб. Середній розмір допомоги у зв’язку з безробіттям становив 2137 грн, що дорівнює 66,8% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у жовтні 2017 р. порівняно із вереснем зменшилася на 0,2 тис., або на 0,2%, і на кінець місяця становила 73,2 тис.

Доходи населення

У січні — вересні 2017 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працівників 10 осіб і більше) становив 6847 грн і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 37,2%.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вищим від рівня мінімальної заробітної плати, проте лише у трьох з них заробітна плата перевищила середню в Україні: м. Київ — 10 719 грн, Донецька область — 7456 грн та Київська — 6948 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 80% середнього в економіці, спостерігався в Чернігівській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

Індекс реальної заробітної плати у січні — вересні 2017 р. порівняно з відповідним періодом 2016 р. становив 118,8%.

Соціальний захист

У січні — вересні 2017 р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 7727,2 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях — 5308,4 тис., у сільській місцевості — 2418,8 тис.

Загальна сума призначених субсидій у січні — вересні становила 3344,0 млн грн, з неї у міських поселеннях — 2386,0 млн грн, у сільській місцевості — 958,0 млн грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у вересні становив 149,6 грн (у серпні — 153,9 грн).

У січні — вересні 2017 р. 701,3 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях — 140,1 тис., у сільській місцевості — 561,2 тис.

Середній розмір призначеної у вересні 2017 р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2754,7 грн (у серпні — 2809,4 грн).

Ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні — жовтні 2017 р. становив 111,5% (у відповідному періоді попереднього року — 109,4%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 15,0%. Найбільше (на 44,3 — 29,2%) зросли ціни на сало, фрукти, м’ясо та м’ясопродукти; на 17,0 — 12,4% — овочі, хліб, рис, масло, молочні продукти та молоко. Відчутно (на 19,2%) знизилися ціни на гречані крупи.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 9,4%, що пов’язано з підвищенням тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 45,5%, електроенергію — на 28,1%, водопостачання — на 21,3%, каналізацію — на 16,3%.

Зростання цін у галузі охорони здоров’я на 5,8% відбулося за рахунок подорожчання амбулаторних послуг на 12,6% і послуг лікарень на 11,4%.

Ціни у сфері транспорту підвищилися на 12,4% здебільшого через подорожчання транспортних послуг на 19,0% і палива та мастил на 13,3%.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні — жовтні 2017 р. становив 112,6% (у відповідному періоді попереднього року — 128,7%).

Промисловість

У січні — жовтні 2017 р. порівняно із січнем — жовтнем 2016 р. індекс промислової продукції становив 99,8%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції зменшився на 6,3%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 103,8%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів приріст продукції становив 3,8%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 107,3%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції збільшився на 2,6%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки випуск промислової продукції зменшився на 16,5%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 111,5%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції збільшився на 2,3%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 106,6%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, випуск продукції зменшився на 1,1%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 106,8%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції скоротився на 5,9%.

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції в січні — жовтні 2017 р. порівняно із відповідним періодом 2016 р. становив 97,7%, зокрема у сільськогосподарських підприємствах — 96,4%, у господарствах населення — 99,3%. Індекс продукції рослинництва становив 97,1%, продукції тваринництва — 99,5%.

За січень — жовтень реалізовано на забій 2,6 млн т худоби та птиці у живій масі, що на 0,2% менше, ніж за відповідний період 2016 р., вироблено 9,0 млн т молока (на 0,8% менше) та 13,4 млрд шт. яєць (на 2,5% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 35, 74 та 48%.

За розрахунками, на 1 листопада 2017 р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 4,0 млн голів (на 0,5% менше, ніж на 1 листопада 2016 р.), зокрема корів — 2,1 млн (на 1,9% менше), свиней — 6,7 млн (на 8,9% менше), овець і кіз — як і торік, 1,5 млн голів, птиці всіх видів — 224,4 млн голів (на 1,3% більше). У господарствах населення утримувало 70,6% загальної кількості великої рогатої худоби, зокрема корів — 77,5%; свиней — 49,3%, овець і кіз — 87,4%, птиці всіх видів — 49,8%.

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції в січні — жовтні 2017 р. порівняно з відповідним періодом 2016 р. збільшився на 10,0%, зокрема продукції рослинництва — на 12,2%, а тваринництва — на 0,9%.

Будівництво

У січні — жовтні 2017 р. підприємства країни виконали будівельних робіт на суму 73,5 млрд грн. Індекс будівельної продукції в січні — жовтні 2017 р. порівняно із січнем — жовтнем 2016 р. становив 123,4%.

Будівництво будівель зросло на 19,4%, зокрема житлових та нежитлових — на 12,8% та 26,6% відповідно, інженерних споруд — на 28,0%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення становили 75,4% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти — 14,7 та 9,9% відповідно.

Підприємства 7 регіонів країни (м. Києва, Харківської, Одеської, Дніпропетровської, Полтавської, Київської та Львівської областей) виконали 71,8% загального обсягу будівництва.

У січні — вересні 2017 р. в Україні прийнято в експлуатацію 6889,3 тис. м² загальної площі житла: 58,6% — у будинках із двома й більше квартирами, 40,9% — в одноквартирних будинках і 0,5% — у гуртожитках.

Зовнішня торгівля товарами

Обсяг експорту товарів та послуг (для уникнення подвійного обліку загальні обсяги товарів та послуг розраховані за формулою: усього (товари і послуги) = товари + послуги — вартість послуг для переробки товарів з метою реалізації за кордоном, які за 9 місяців 2017 р. становили в експорті 1010,9 млн дол. США (за 9 місяців 2016 р. — 813,3 млн дол.), в імпорті — 1,9 млн дол. (за 9 місяців 2016 р. — 3,0 млн дол.)) України за 9 місяців 2017 р. становив 38079,7 млн дол. США, імпорту — 39284,9 млн дол. Порівняно із дев’ятьма місяцями 2016 р. експорт збільшився на 18,5%, імпорт — на 24,6%. Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 1205,2 млн дол. (за 9 місяців 2016 р. позитивне — 606,7 млн дол.).

За 9 місяців 2017 р. експорт товарів становив 31 327,2 млн дол. США, імпорт — 35 199,2 млн дол. Порівняно із 9 місяцями 2016 р. експорт збільшився на 21,1% (на 5454,5 млн дол.), імпорт — на 27,3% (на 7555,9 млн дол.). Негативне сальдо становило 3872,0 млн дол. (за 9 місяців 2016 р. також негативне — 1770,6 млн дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із 9 місяцями 2016 р. збільшилася частка жирів та олій, руд, шлаку і золи, насіння і плодів олійних рослин. Натомість зменшилася частка чорних металів, зернових культур, механічних машин, деревини і виробів з деревини.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 12 597,5 млн дол., або 40,2% загального обсягу експорту (за 9 місяців 2016 р. — 9761,1 млн дол., або 37,7%) та збільшився порівняно із 9 місяцями 2016 р. на 2836,4 млн дол., або на 29,1%.

Найбільші обсяги експорту до країн ЄС становили продукція агропромислового комплексу та харчової промисловості — 32,2% загального обсягу експорту, недорогоцінні метали та вироби з них — 21,0%, механічні та електричні машини — 14,1%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювали до Польщі, Італії, Німеччини та Нідерландів.

Серед інших країн найбільше експортували товарів до Російської Федерації, Туреччини, Індії, Китаю та Єгипту.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до США на 89,6%, Нідерландів — на 60,4%, Ісламської Республіки Іран — на 54,0%, Молдови — на 43,8%, Іспанії - на 39,3%, Словаччини — на 37,3%, Індії — на 32,5%, Білорусі — на 28,5%, Польщі — на 26,0%, Італії — на 25,1%, Чехії — на 23,0%, Ізраїлю — на 21,7%, Німеччини — на 19,9%, Туреччини — на 18,8%, Угорщини — на 17,6%, Румунії — на 16,4%, Російської Федерації — на 15,1%, зменшився до Єгипту на 10,2%, Саудівської Аравії — на 3,2%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 14 847,6 млн дол., або 42,2% загального обсягу (за 9 місяців 2016 р. — відповідно 12 094,3 млн дол. та 43,8%) і збільшився порівняно із відповідним періодом 2016 р. на 2753,3 млн дол., або на 22,8%.

Найвагоміші обсяги імпорту товарів із країн ЄС становили: електричні та механічні машини — 22,0%, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості — 17,3%, мінеральні продукти — 14,6%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби — 11,1%, товари агропромислового комплексу та харчової промисловості — 9,3%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювали з Німеччини, Польщі, Франції та Італії.

Серед інших країн найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Білорусі, США та Швейцарії.

Внутрішня торгівля

Оптовий товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні — жовтні 2017 р. становив 1536,2 млрд грн. Порівняно із січнем — жовтнем 2016 р. його фізичний обсяг збільшився на 2,0%.

Оборот роздрібної торгівлі, що містить дані про роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основний вид економічної діяльності яких — роздрібна торгівля, у січні — жовтні 2017 р. становив 651,2 млрд грн, що у порівнянних цінах на 8,2% більше від обсягу січня — жовтня 2016 р.

Оборот роздрібної торгівлі у жовтні цього року порівняно із жовтнем 2016  р. зріс на 4,2%.

Транспорт

У січні — жовтні 2017 р. вантажообіг підприємств транспорту становив 283,5 млрд ткм, або 106,9% обсягу січня — жовтня 2016 р. Підприємства транспорту перевезли 522,3 млн т вантажів, що становить 102,2% обсягів січня — жовтня 2016 р.

У січні — жовтні 2017 р. залізничним транспортом перевезено 280,7 млн т вантажів, що на 1,3% менше, ніж за січень — жовтень 2016 р.

Підприємства автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень — жовтень 2017 р. виконали вантажообіг обсягом 33,5 млрд ткм, який зріс на 8,3% порівняно з відповідним періодом 2016 р.

Водним транспортом у січні — жовтні 2017 р. перевезено вантажів обсягом 4,8 млн т, що на 13,3% менше, ніж у січні — жовтні 2016 р.

У січні — жовтні 2017 р. вантажообіг авіаційного транспорту становив 217,5 млн ткм, що на 19,1% більше, ніж за січень — жовтень 2016 р. Авіаційним транспортом перевезено 65,8 тис. т вантажів, що на 6,7% більше, ніж за січень — жовтень 2016 р.

У січні — жовтні 2017 р. усіма видами транспорту виконано пасажирообіг обсягом 83,0 млрд пас. км, послугами пасажирського транспорту скористалися 3851,6 млн пасажирів, що становить відповідно 108,0% та 100,4% обсягу січня — жовтня 2016 р. Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем — жовтнем 2016 р. зменшилося на 1,7%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 1679,2 млн пасажирів, що залишилося на рівні січня — жовтня 2016 р.

Перевезення пасажирів морським транспортом зменшилися на 2,2% порівняно із січнем — жовтнем 2016 р.

Річковим транспортом перевезено 523,5 тис. пасажирів, що на 32,5% більше, ніж за січень — жовтень 2016 р.

Авіаційним транспортом перевезено 9,1 млн пасажирів, що на 31,3% більше, ніж у січні — жовтні 2016 р. Міським електротранспортом перевезено 2,0 млрд пасажирів, що на 0,8% більше, ніж за січень — жовтень 2016 р.

Державна служба статистики України 

У цьому повідомленні дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.