Населення

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 жовтня 2018 р. становила 42220,8 тис. осіб. Упродовж січня — вересня 2018 р. чисельність населення зменшилася на 165,6 тис. осіб.

Порівняно із січнем — вереснем 2017 р. обсяг природного скорочення збільшився на 22,8 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні — вересні 2018 р. становила 255,1 тис. осіб, померлих — 431,5 тис. осіб.

Ринок праці

За даними Державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець жовтня 2018 р. налічувала 271,4 тис. осіб, із них допомогу у зв’язку з безробіттям отримували 77,0%.

Більш як половину загальної кількості безробітних становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття загалом у країні на кінець жовтня 2018 р. становив 1,1% населення працездатного віку, у сільській   місцевості — 1,3%, у міських поселеннях — 0,9%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу у зв’язку з безробіттям у жовтні 2018 р., становила 224,6 тис. осіб. Середній розмір допомоги у зв’язку з безробіттям становив 2637 грн, що дорівнює 70,8% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, порівняно з вереснем 2018 р. збільшилася на 0,3 тис., або на 0,4%, і на кінець жовтня становила 97,3 тис. одиниць.

Доходи населення

У січні — жовтні 2018 р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю 10 працівників і більше) становив 8666 грн і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 25,6%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали авіаційний транспорт, фінансова та страхова діяльність, інформація та телекомунікації, державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування, професійна, наукова та технічна діяльність, а серед промислових видів діяльності — підприємства з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, добування кам’яного та бурого вугілля, де заробітна плата перевищила середній показник в економіці в 1,4—4,1 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався на підприємствах поштової та кур’єрської діяльності, охорони здоров’я, тимчасового розміщування й організації харчування, функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, а також водопостачання, каналізації, поводження з відходами і не перевищував 73,8% середнього рівня в економіці.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вищим від рівня мінімальної заробітної плати, разом із тим лише в чотирьох із них заробітна плата перевищила середню в Україні: м. Київ — 13207 грн, Донецька область — 9498 грн, Київська — 8854 грн та Дніпропетровська — 8693 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 80% середнього в економіці, спостерігався в Чернівецькій, Тернопільській, Чернігівській та Херсонській областях.

Соціальний захист

У січні — жовтні 2018 р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 3865,9 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях — 2633,7 тис., у сільській місцевості — 1232,2 тис. домогосподарств.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні — жовтні цього року становила 1164,8 млн грн, з неї в міських поселеннях — 857,6 млн грн, у сільській місцевості — 307,2 млн грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у жовтні цього року становив 538,9 грн (у вересні — 102,3 грн).

Ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні — жовтні 2018 р. становив 107,4% (у відповідному періоді попереднього року — 111,5%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 4,5%. На 15,8—9,1% зросли ціни на хліб, макаронні вироби, рибу та продукти з риби, м’ясо та м’ясопродукти; на 6,5—1,2% — молочні продукти, масло, безалкогольні напої, рис, олію соняшникову, молоко. На 22,0% подешевшали гречані крупи; на 12,5—6,8% — фрукти, яйця, цукор.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 3,6%, що пов’язано з підвищенням тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 21,7%, каналізацію — на 17,3%, водопостачання — на 16,8%.

Зростання цін у галузі охорони здоров’я на 7,1% відбулося за рахунок подорожчання послуг лікарень й амбулаторій на 15,4% та 10,8% відповідно.

Ціни на транспорт підвищилися на 14,2% переважно через подорожчання транспортних послуг на 22,2% і палива та мастил на 17,6%.

Індекс цін виробників промислової продукції в січні — жовтні 2018 р. становив 112,7% (у відповідному періоді попереднього року — 112,6%).

Промисловість

У січні — жовтні 2018 р. порівняно із січнем — жовтнем 2017 р. індекс промислової продукції становив 101,8%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів приріст продукції становив 2,3%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 101,6%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів випуск продукції скоротився на 1,7%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 97,1%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції збільшився на 1,5%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки випуск промислової продукції зріс на 3,8%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 124,4%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції збільшився на 0,1%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 99,4%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, випуск продукції збільшився на 1,6%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 103,3%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря  випуск промислової продукції зріс на 1,9%.

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції в січні — жовтні 2018 р. порівняно із відповідним періодом 2017 р. становив 109,0%, зокрема на сільськогосподарських підприємствах — 115,0%, у господарствах населення — 102,0%. Індекс продукції рослинництва становив 112,2%, продукції тваринництва — 100,1%.

У січні — жовтні цього року реалізовано на забій 2,6 млн т худоби та птиці (у живій масі), що на 0,6% більше порівняно з відповідним періодом 2017 р., вироблено 8,7 млн т молока (на 2,1% менше) та 13,8 млрд шт. яєць (на 3,1% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 34%, 73% та 47%.

За розрахунками, на 1 листопада 2018 р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 3,8 млн голів (на 3,9% менше, ніж на 1 листопада 2017 р.), зокрема корів — 2,0 млн (на 3,4% менше), свиней — 6,4 млн (на 3,4% менше), овець і кіз — 1,5 млн (на 3,8% менше), птиці всіх видів — 235,8 млн голів (на 5,1% більше). У господарствах населення утримували 69,5% загальної кількості великої рогатої худоби, зокрема корів — 76,7%; свиней — 46,5%, овець і кіз — 87,1%, птиці всіх видів — 47,9%.

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції в січні — жовтні 2018 р. порівняно з відповідним періодом 2017 р. збільшився на 6,5%, зокрема продукції рослинництва — на 8,2%, а тваринництва  зменшився на 0,4%.

 Будівництво

У січні — жовтні 2018 р. підприємства країни виконали будівельних робіт на суму 100,5 млрд грн. Індекс будівельної продукції в січні — жовтні 2018 р. порівняно із січнем — жовтнем 2017 р. становив 106,4%.

Будівництво будівель зросло на 1,0% (житлових — на 0,8%, нежитлових — на 1,3%), інженерних споруд — на 12,1%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення становили 74,3% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти — 16,8% та 8,9% відповідно.

Підприємства семи регіонів країни (м. Києва, Одеської, Дніпропетровської, Харківської, Львівської, Полтавської та Київської областей) виконали 70,7% загального обсягу будівництва.

У січні — вересні 2018 р. в Україні прийнято в експлуатацію 5231,0 тис. м² загальної площі житлових будівель нового будівництва: 50,2% — в одноквартирних будинках, 49,7% — у будинках із двома й більше квартирами і 0,1% — у гуртожитках.

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг експорту товарів та послуг України за 9 місяців 2018 р. становив 41 705,0 млн дол. США, імпорту — 45 155,0 млн дол. Порівняно з 9 місяцями 2017 р. експорт збільшився на 9,3%, імпорт — на 15,0%. Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 3450,0 млн дол. (за 9 місяців 2017 р. також негативне — 1112,5 млн дол.).

За 9 місяців 2018 р. експорт товарів становив 34 551,1 млн дол. США, імпорт — 41 019,8 млн дол. Порівняно з 9 місяцями 2017 р. експорт збільшився на 10,3% (на 3227,7 млн дол.), імпорт — на 16,1% (на 5687,3 млн дол.). Негативне сальдо становило 6468,7 млн дол. (за 9 місяців 2017 р. також негативне — 4009,1 млн дол.).

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 14 612,1 млн дол., або 42,3% загального обсягу експорту (за 9 місяців 2017 р. — 12 596,7 млн дол., або 40,2%), та збільшився порівняноз 9 місяцями 2017 р. на 2015,4 млн дол., або на 16,0%.

Найбільші обсяги експорту до країн ЄС становили продукція агропромислового комплексу та харчової промисловості — 27,3% загального обсягу експорту, недорогоцінні метали та вироби з них — 23,3%, механічні та електричні машини — 14,7%, мінеральні продукти — 13,7%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС були до Польщі, Італії, Німеччини та Угорщини.

Серед інших країн світу найбільше експортували товарів до Російської Федерації, Туреччини, Індії, Китаю та Єгипту.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Угорщини — на 32,9%, США — на 31,2%, Польщі — на 23,8%, Німеччини — на 20,5%, Білорусі — на 19,2%, Італії — на 17,3%, зменшився до Іспанії на 14,9%, Єгипту — на 8,8%, Російської Федерації — на 7,5%, Нідерландів — на 5,8%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 16 869,6 млн дол., або 41,1% загального обсягу (за 9 місяців 2017 р. — відповідно 14 915,2 млн дол. та 42,2%), та збільшився проти відповідного періоду 2017 р. на 1954,4 млн дол., або на 13,1%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів були з Німеччини, Польщі, Італії та Франції.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Білорусі, США, Швейцарії та Туреччини.

Порівняно з 9 місяцями 2017 р. імпорт товарів збільшився з Туреччини на 35,3%, Італії — на 30,3%, Китаю — на 29,9%, Російської Федерації — на 21,0%, Чехії — на 18,6%, Білорусі — на 17,1%, США — на 13,4%, Німеччини — на 12,3%, Угорщини — на 10,7%, Великої Британії — на 10,5%, Польщі — на 9,0%, зменшився із Франції на 6,9%, Швейцарії — на 4,8%.

Внутрішня торгівля

Оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі (юридичних осіб) у січні — жовтні 2018 р. становив 1794,9 млрд грн. Порівняно із січнем — жовтнем 2017 р. його фізичний обсяг зріс на 4,3%.

Оборот роздрібної торгівлі, в який входять дані щодо роздрібного товарообігу підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні — жовтні 2018 р. становив 740,6 млрд грн, що в порівнянних цінах на 5,4% більше від обсягу січня — жовтня 2017 р. У жовтні цього року порівняно з жовтнем 2017 р. оборот зріс на 5,0%, проти вересня 2018 р. — на 2,0%.

Транспорт

У січні — жовтні 2018 р. вантажообіг підприємств транспорту становив  276,3 млрд ткм, або 97,5% обсягу січня — жовтня 2017 р. Підприємства транспорту перевезли 516,1 млн т вантажів, що становить 98,8% обсягів січня — жовтня 2017 р.

У січні — жовтні 2018 р. залізничним транспортом перевезено 268,4 млн т вантажів, що на 4,4% менше, ніж за січень — жовтень 2017 р.

Підприємства автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами — підприємцями) за січень—жовтень 2018 р. виконали вантажооборот обсягом 35,1 млрд ткм, який зріс на 4,9% порівняно із січнем — жовтнем 2017 р.

Водним транспортом за січень — жовтень 2018 р. перевезено вантажів обсягом 4,7 млн т, що на 0,4% менше, ніж за січень — жовтень 2017 р.

У січні — жовтні 2018 р. вантажообіг авіаційного транспорту становив 272,6 млн ткм, що на 24,9% більше, ніж за січень — жовтень 2017 р.

У січні — жовтні 2018 р. усіма видами транспорту виконано пасажирообіг обсягом 87,7 млрд пас. км, послугами пасажирського транспорту скористалися   3747,1 млн пасажирів, що становить відповідно 105,5% та 97,3% обсягу січня — жовтня 2017 р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем — жовтнем 2017 р. зменшилося на 5,7%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами — підприємцями) скористалися 1592,2 млн пасажирів, що на 5,2% менше, ніж за січень — жовтень 2017 р.

Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб — підприємців зменшилися на 7,3%.

Перевезення пасажирів водним транспортом зросли на 14,6% порівняно із січнем — жовтнем 2017 р.

Авіаційним транспортом перевезено 10,8 млн пасажирів, що на 18,1% більше, ніж у січні — жовтні 2017 р.

Державна служба статистики
України

У цьому повідомленні дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.