Макроекономічні умови виконання бюджету 

У 2017 році зовнішні умови для української економіки були сприятливими внаслідок прискорення економічного розвитку країн – основних торгових партнерів України та покращанню кон’юнктури на світових товарних ринках завдяки збільшенню цін на сталь, добрива і пшеницю, попри деякого зниження в кінці 2017 року цін на окремі товари сільського господарства, зокрема на кукурудзу, соняшникову олію та м’ясо на фоні надходження на ринок нового врожаю.

При цьому економічне зростання в Україні відбувалося повільно, на що впливали наслідки продовження військового конфлікту на сході країни, тимчасового припинення переміщення вантажів через лінію розмежування на Донбасі (рішення Ради національної безпеки і оборони введене в дію Указом Президента України 15 березня 2017 року), а також масштабні кібератаки у другій половині 2017 року.

Разом з тим, на економічний розвиток країни позитивно вплинуло подальше зростання приватного споживання та інвестицій, а також активізація міжнародної торгівлі на фоні сприятливих зовнішніх цінових умов.

За дев’ять місяців 2017 року підприємствами та організаціями освоєно капітальних інвестицій на суму 259,5 млрд. грн., що на 20,7 відсотка перевищило їх обсяг порівняно з відповідним періодом 2016 року. При цьому поступово збільшується частка капітальних інвестицій за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів – з 5,9 відсотка за січень–вересень 2016 року до 8,7 відсотка у січні–вересні 2017 року.

Обсяг залучених із початку інвестування прямих іноземних інвестицій в економіку України на 1 жовтня 2017 року становив 52,2 млрд. дол. США (за даними Нацбанку), за дев’ять місяців 2017 року чистий приплив прямих іноземних інвестицій сягав 3,3 млрд. дол. США.

За дев’ять місяців 2017 року сальдо фінансових результатів підприємств до оподаткування становило 237,8 млрд. грн. порівняно з 82,0 млрд. грн. у січні–вересні 2016 року. Загалом у січні–вересні 2017 року підприємствами отримано прибутку у сумі 368,6 млрд. грн., що на 36,3 відсотка більше відповідного періоду минулого року. Також зменшилась частка збиткових підприємств з 32,8 відсотка у січні–вересні 2016 року до 29,7 відсотка у січні–вересні 2017 року.

У 2017 році спостерігалось збільшення обсягу будівельної продукції – на 20,9 відсотка, виробництва інвестиційних товарів – на 9,3 відсотка, вантажообороту – на 5,8 відсотка порівняно із 2016 роком.

Обсяги виробництва промислової продукції у 2017 році збільшились на 0,4 відсотка порівняно із 2016 роком, при цьому у переробній промисловості – на 4,8 відсотка.

На фоні високої порівняльної бази 2016 року виробництво сільськогосподарської продукції в 2017 році зазнало спаду та скоротилося на 2,7 відсотка, у тому числі рослинництво зменшилось на 3,6 відсотка, тваринництво – на 0,4 відсотка.

У цілому, в 2017 році тривала тенденція економічного зростання. Так, за даними Держстату в I кварталі 2017 року зростання реального ВВП становило 2,5 відсотка, у ІІ кварталі – 2,4 відсотка, у ІІІ кварталі – 2,1 відсотка, у ІV кварталі – 1,8 відсотка порівняно з відповідним періодом 2016 року.

У 2017 році продовжувалось розширення внутрішнього споживчого попиту, завдяки збільшення заробітних плат в економіці, в тому числі підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року до 3200 гривень проти 1600 гривень на кінець 2016 року. Обсяг роздрібної торгівлі у 2017 році до відповідного періоду 2016 року зріс на 8,8 відсотка.

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника за 2017 рік зросла порівняно з 2016 роком на 37,1 відсотка та становила 7104 гривень, що у 2,2 раза вище рівня мінімальної заробітної плати. Реальна заробітна плата у 2017 році зросла на 19,1 відсотка до відповідного періоду минулого року.

Позитивно на розвиток економіки у 2017 році вплинуло збереження стабільності на валютному ринку та уповільнення інфляційних процесів.

Так, за даними Держстату споживчі ціни у грудні зросли на 13,7 відсотка порівняно з груднем 2016 року, у річному вимірі індекс споживчих цін зріс на 14,4 відсотка порівняно із 2016 роком.

За даними Національного банку України протягом 2017 року обмінний курс гривні до долара США залишався переважно стабільним – 26,6 гривень за долар США у середньому за рік, незважаючи на незначне посилення девальваційного тиску в останні місяці року, що зумовлено низкою ситуативних та сезонних факторів, типових для кінця року.

За інформацією Національного банку України міжнародні резерви України збільшилися з 15,5 млрд. дол. США на початок 2017 року до 18,8 млрд. дол. США в еквіваленті станом на 1 січня 2018 року. Цей показник дорівнює 3,6 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов’язань України і поточних операцій Уряду та Національного банку.

У 2017 році економічне зростання підтримувалось не лише внутрішнім попитом, а й зовнішнім. Цінова кон’юнктура на ключових для нашої країни товарних ринках залишалася сприятливою, а освоєння нових ринків збуту для українських товарів частково компенсувало негативні наслідки припинення торгівлі з неконтрольованими територіями та захоплення низки підприємств на них.

Так, за попередніми даними Національного банку України, у 2017 році дефіцит балансу товарів та послуг зріс до 6,8 млрд. дол. США.

Експорт товарів за 2017 рік збільшився на 18,8 відсотка до 39,9 млрд. дол. США за рахунок: мінеральних продуктів – на 47,1 відсотка; чорних й кольорових металів та виробів з них – на 22,1 відсотка; продовольчих товарів та сировини для їх виробництва – на 16,3 відсотка.

У 2017 році також продовжилась тенденція до зміни географічної структури українського експорту на користь збільшення обсягів експорту до країн ЄС, який зріс на 31,9 відсотка порівняно з 2016 роком, питома вага якого становила 35,4 відсотка в загальному обсязі.

У цілому, незважаючи на складні умови для економіки України, в першу чергу, пов’язані з військовим конфліктом на сході країни та тимчасовим припиненням переміщення товарів через лінію розмежування, в 2017 році тривало зростання вітчизняної економіки, що позитивно впливало на виконання дохідної частини бюджету.

Коригування бюджету 2017 року

Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» було затверджено 21 грудня 2016 року за доходами у сумі 731,0 млрд. грн., видатками – у сумі 800,0 млрд. грн. та граничним розміром дефіциту державного бюджету – у сумі 77,5 млрд. гривень., або 3,0 відсотка у ВВП (у розрахунках було враховано прогнозний обсяг номінального ВВП у сумі 2584,9 млрд. гривень).

Однак вже за підсумками п’яти місяців було суттєво покращено макроекономічний прогноз за рахунок уточнених прогнозів МВФ щодо розвитку окремих країн світу та світової економіки в цілому, прогнозів рівня цін на світових товарних ринках, підвищення мінімальних розмірів оплати праці тощо.

В результаті, прогнозний номінальний ВВП на 2017 рік було збільшено проти врахованого в бюджеті прогнозу на 260,9 млрд. грн. до 2845,8 млрд. гривень. 

Загалом, уточнення прогнозу макропоказників та позитивна динаміка виконання дохідної частини держбюджету протягом І півріччя 2017 року, а також надходження в значно більших ніж передбачено в законі про бюджет обсягах конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення дали можливість внести зміни до закону про держбюджет на 2017 рік.

Так, найбільш суттєві зміни до закону про бюджет були внесені від 13 липня 2017 року, які дозволили збільшити видатки на:

надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг у сумі 14,1 млрд. грн.;

невідкладні потреби оборони і безпеки держави у сумі 2,7 млрд. грн.;

проведення реформування Державної фіскальної служби у сумі 1,5 млрд. грн.;

забезпечення ремонту ряду автомобільних доріг державного значення у сумі 1,3 млрд. грн.;

забезпечення державної підтримки вугледобувних підприємств та здійснення заходів з охорони праці і підвищення техніки безпеки на них у сумі 0,4 млрд. гривень.

Змінами до бюджету від 9 листопада 2017 року було здійснено перерозподіл видатків в межах загальної суми видатків державного бюджету та збільшено видатки на:

- надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг у сумі 7,6 млрд. грн.;

- грошове забезпечення правоохоронних органів у сумі 1,7 млрд. грн.;

- забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів у сумі 1,1 млрд. гривень.

З урахуванням здійснення усіх змін до бюджету 2017 року планові показники доходів державного бюджету були збільшені до 771,3 млрд. грн., видатків – до 841,4 млрд. грн., а граничний обсяг дефіциту державного бюджету зріс лише на 100 млн. грн., причому у відсотках до уточненого ВВП він навіть зменшився на 0,3 відсоткових пункта до 2,7 відсотка.

Виконання бюджетних показників

Виконання дохідної частини бюджету у 2017 році здійснювалось в умовах змін, внесених у податкове законодавство, спрямованих на покращання адміністрування платежів, створення більш рівних та справедливих умов оподаткування, а також підвищення наповнюваності бюджету.

Надходження до Державного бюджету України у 2017 році становили 793,4 млрд. грн., що на 177,2 млрд. грн., або на 28,7 відсотка більше ніж у 2016 році (таблиця 1).

У 2017 році до Державного бюджету України надійшли конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення у сумі 29,7 млрд. гривень.

Кошти, що передаються до місцевих бюджетів з Державного бюджету України відповідно до п.33 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України (експеримент) за 2017 рік становили 12,3 млрд. гривень.

До загального фонду державного бюджету за 2017 рік надійшло 698,4 млрд. грн., або на 21,5 відсотка більше ніж за 2016 рік.

Найбільші надходження до держбюджету у 2017 році становили:

- з податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування – 63,5 млрд. грн., або на 17,4 відсотка більше ніж у 2016 році;

- з податку на додану вартість з ввезених на територію України товарів – 250,5 млрд. грн., або на 38,1 відсотка більше ніж у 2016 році, що пояснюється зростанням обсягу імпорту товарів за 2017 рік на 26,4 відсотка (за даними Державної служби статистики); 

Таблиця 1

Доходи Державного бюджету України у 2017 році

                                                                                                                                            млрд. грн.

Статті доходів

2017,

Темп росту до 2016 року, %

факт

Податок та збір на доходи фізичних осіб

75,0

125,5

Податок на прибуток підприємств

66,9

123,1

ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування

63,5

117,4

Відшкодування ПДВ

-120,1

127,2

ПДВ з ввезених на територію України товарів

250,5

138,1

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

66,3

120,3

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)

42,0

119,9

Рентна плата за користування надрами

43,9

110,5

Ввізне мито

23,9

119,5

Кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України «Про Національний банк України» 

44,4

116,3

Власні надходження бюджетних установ

35,7

104,8

  РАЗОМ ДОХОДІВ

793,3

128,7

- з податку на прибуток підприємств – 66,9 млрд. грн., або на 23,1 відсотка більше ніж у 2016 році, що обумовлено очікуваним суттєвим збільшенням у 2017 році прибутку прибуткових підприємств (за дев’ять місяців 2017 року його темп приросту до аналогічного періоду 2016 року становив 36,3 відсотка, збільшенням цін виробників на 16,5 відсотка (грудень 2017 року до грудня 2016 року). При цьому суми переплат з податку на прибуток підприємств протягом 2017 року зменшилися за державним бюджетом на 2,3 млрд. грн. до 16 млрд. грн. станом на 01.01.2018;

- з податку та збору на доходи фізичних осіб – 75 млрд. грн., або на 25,5 відсотка більше від аналогічного показника 2016 року. Це обумовлено тим, що з 1 січня 2017 року збільшено базу оподаткування в результаті зростання мінімальної заробітної плати до 3200 гривень та відповідно зростанням номінальної заробітної плати за 2017 рік порівняно з 2016 роком на 37,1 відсотка;

- з акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) – 66,3 млрд. грн., або на 20,3 відсотка більше ніж у 2016 році та обумовлене змінами законодавства (ростом з 1 січня 2017 року специфічної ставки акцизного податку на тютюнові вироби на 40 відсотків, на нафтопродукти, зокрема бензини – на 24,5 відсотка, дизпаливо – на 26,5 відсотка, а також ростом курсу гривні до євро на 6,1 відсотка до 30 гривень за євро у 2017 році (на нафтопродукти та транспортні засоби ставка акцизного податку встановлена у євро);

- з акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) – 42 млрд. грн., або на 19,9 відсотка більше ніж у 2016 році, що пояснюється підвищенням ставок, ростом курсу гривні до євро, а також збільшенням обсягів імпорту деяких підакцизних товарів у 2017 році, зокрема нафтопродуктів,  на 1,3 відсотка;

- з ввізного мита – 23,9 млрд. грн., або на 19,5 відсотка більше ніж у 2016 році, що пояснюється ростом у 2017 році обсягів імпорту товарів на 26,4 відсотка та середнього обмінного курсу гривні до долара США на 4,1 відсотка;

- з рентної плати за користування надрами – 43,9 млрд. грн., або на 10,5 відсотка більше ніж у 2016 році.

За 2017 рік за загальним фондом державного бюджету відшкодовано ПДВ у сумі 120,1 млрд. грн., що більше за аналогічний показник 2016 року на 27,2 відсотка.

Касові видатки Державного бюджету України за 2017 рік проведені в обсязі 839,5 млрд. грн., у тому числі за загальним фондом – 757,5 млрд. гривень. Проти 2016 року видатки державного бюджету зросли на 154,6 млрд. грн., або на 22,6 відсотка (таблиця 2).

У 2017 році на оборону і безпеку держави спрямовано загальний ресурс у сумі 144,4 млрд. грн., що на 22,7 млрд. грн., або у 1,2 раза більше порівняно з 2016 роком.

Видатки державного бюджету на обслуговування державного боргу (за функціональною класифікацією видатків) у 2017 році становили 110,5 млрд. грн., що на 14,7 млрд. грн., або на 15,3 відсотка більше ніж у 2016 році.

Попри значні обсяги фінансування у 2017 році видатків на оборону і безпеку, обслуговування державного боргу, Уряд приділяв значну увагу питанню фінансування підвищених розмірів соціальних стандартів, збільшення видатків на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг.

У Державному бюджеті України на 2017 рік субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг була передбачена у сумі 47,1 млрд. гривень. З урахуванням прийнятих у липні та листопаді змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 814-р цей обсяг було збільшено на 22,8 млрд. грн. та визначено у сумі 69,9 млрд. гривень.

Касове виконання за вищезгаданою субвенцією у 2017 році становило 69,7 млрд. грн., що в 1,6 раза більше ніж у 2016 році.

Таблиця 2

Видатки Державного бюджету України за функціональною класифікацією у 2017 році

                                                                                                                                                                     млрд. грн.

Статті видатків

2017 рік,

факт

темп росту до 2016, %

Всього видатків, у тому числі:

839,5

122,6

Загальнодержавні функції (без урахування видатків на обслуговування державного боргу)

32,0

144,0

Обслуговування боргу

110,5

115,3

Оборона

74,3

125,3

Громадський порядок, безпека та судова влада 

87,9

122,6

Економічна діяльність

47,0

149,6

Охорона навколишнього природного середовища

4,7

99,3

Житлово-комунальне господарство

0,02

135,4

Охорона здоров’я

16,7

134,2

Духовний та фізичний розвиток

7,9

159,3

Освіта

41,3

118,6

Соціальний захист та соціальне забезпечення

144,5

95,1

Міжбюджетні трансферти

272,6

139,5

Видатки на виплату заробітної плати та нарахувань для працівників бюджетної сфери у 2017 році становили 134,8 млрд. грн., що на 29,4 млрд. грн., або на 27,9 відсотка більше ніж у 2016 році (таблиця 3).

У Державному бюджеті України на 2017 рік було передбачено встановлення з 1 січня мінімальної заробітної плати у місячному розмірі 3200 гривень, що удвічі більше ніж на кінець 2016 року.

Водночас у 2017 році було підвищено розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки. Так, його розмір встановлювався у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року, тобто 1600 гривень (підвищення в середньому становило 36,3 відсотка порівняно з 2016 роком).

За 2017 рік касові видатки державного бюджету на перерахування трансфертів до Пенсійного фонду зменшились проти 2016 року на 9,1 млрд. грн. до 133,5 млрд. гривень.

З 1 жовтня 2017 року в Україні запроваджено пенсійну реформу, якою передбачено ряд заходів з підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян, зокрема, осучаснення раніше призначених пенсій. 

Таблиця 3

Видатки Державного бюджету України за економічною класифікацією у 2017 році

                                                                                                                                                        млрд. грн.

Статті видатків

2017 рік, факт

темп росту до 2016 року, %

Всього видатків, у тому числі:

839,5

122,6

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

134,8

127,9

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

8,3

133,3

Продукти харчування

5,1

111,2

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

7,8

120,1

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

13,7

171,3

Соціальне забезпечення

149,0

97,2

Капітальні видатки

40,9

153,4

Осучаснення пенсій здійснено у межах коштів, що були передбачені у Державному бюджеті України на 2017 рік на пенсійне забезпечення та у бюджеті Пенсійного фонду України на 2017 рік.

Як результат, виплата пенсій у 2017 році здійснювалася своєчасно та у повному обсязі.

З метою забезпечення належного соціального захисту кожного громадянина України у 2017 році було здійснено поетапне зростання розмірів прожиткового мінімуму з 1 травня та з 1 грудня. У порівнянні з 2016 роком розміри прожиткового мінімуму на одну особу зросли грудень до грудня попереднього року на 10,1 відсотка з 1544 грн. до 1700 гривень.

Так, прожитковий мінімум для основних соціальних і демографічних груп населення додатково зріс грудень до грудня попереднього року та становив:

для дітей віком до 6 років – на 137 грн. до 1492 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років – на 171 грн. до 1860 гривень;

працездатних осіб – на 162 грн. до 1762 гривень;

осіб, які втратили працездатність – на 126 грн. до 1373 гривень.

Ураховуючи те, що прожитковий мінімум відповідно до Закону України “Про державні соціальні стандарти та державні гарантії” є базовим державним соціальним стандартом, на основі якого визначаються розміри основних державних соціальних гарантій, у 2017 році відповідно зростали розміри пенсій і державних допомог.

Для забезпечення фінансовими ресурсами виплати допомог загальний обсяг субвенції з державного бюджету на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам, тимчасової допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи становить у 2017 році 51,6 млрд. грн., що на 4,4 млрд. грн. більше ніж у 2016 році.

За рахунок зазначених коштів було забезпечено виплати:

1. Допомоги при народженні дитини.

Розмір допомоги при народженні дитини у 2017 році, як і у минулому році, встановлено єдиний для усіх одержувачів – 41280 гривень. Виплата зазначеної допомоги здійснюється одноразово у сумі 10320 гривень, решта суми допомоги виплачуватиметься протягом наступних 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, у сумі 860 гривень.

2. Допомоги по вагітності та пологах.

Мінімальний розмір у 2017 році допомоги по вагітності та пологах незастрахованим особам в середньому за 2017 рік становив 1746,0 грн., що більше ніж у 2016 році на 236,0 гривень.

3. Допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.

Максимальний розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, залежно від віку дитини становив 2816 грн. та 3509 грн. у 2017 році, проти відповідно 2437 грн. та 3038 грн. у 2016 році.

4. Допомоги на дітей одиноким матерям.

У 2017 році максимальний розмір допомоги на дітей одиноким матерям у середньому за рік становив:

1408 грн. для дітей віком до 6 років, проти 1218 грн. у 2016 році;

1755 грн. для дітей віком від 6 до 18 років проти 1519 грн. у 2016 році;

1663 грн. для дітей віком від 18 до 23 років, які навчаються, проти 1439 грн. у 2016 році.

5. Державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

У 2017 році продовжено практику диференціації рівня забезпечення прожиткового мінімуму для різних категорій населення для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Так, у 2017 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становив: для працездатних осіб – 21 відсоток; для дітей – 85 відсотків; для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів – 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

При цьому, розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям (у тому числі і максимальний) збільшився  на кожну дитину віком від 0 до 13 років на 250 гривень, а на кожну дитину віком від 13 до 18 років – на 500 гривень.

6. Державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам становить:

розмір допомоги для інвалідів з дитинства І групи підгрупи А разом з надбавкою на догляд за ними – 2661 грн., проти 2304 грн. у 2016 році;

розмір допомоги для інвалідів з дитинства І групи підгрупи В разом з надбавкою на догляд за ними – 1943 грн., проти 1682 грн. у 2016 році;

розмір допомоги інвалідам з дитинства ІІ групи та ІІІ групи – 1225 грн., проти 1121 грн. у 2016 році;

розмір допомоги дітям-інвалідам віком до 6 років у разі призначення надбавки на догляд за ними – 2315 грн. для дітей-інвалідів підгрупи А та 1611 грн. для інших дітей-інвалідів, проти відповідно 2003 грн. та 1394 грн. у 2016 році;

розмір допомоги дітям-інвалідам віком від 6 до 18 років у разі призначення надбавки на догляд за ними – 2661 грн. для дітей-інвалідів підгрупи А та 1784 грн. для інших дітей-інвалідів, проти відповідно 2304 грн. та 1544 грн. у 2016 році.

7. Допомоги по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу. В середньому за рік розмір зазначеної допомоги становив 1604 грн. проти 1439 грн. у 2016  році.

8. Тимчасової державної допомоги дітям.

У 2017 році максимальний розмір зазначеної допомоги у середньому за 2017 рік становив:

704 грн. для дітей віком до 6 років проти 609 грн. у 2016 році;

877 грн. для дітей віком від 6 до 18 років проти 759,5 грн. у 2016 році.

Видатки на надання пільг та субсидій населенню збільшились проти 2016 року більше ніж у 1,6 раза і становили 73,1 млрд. грн., у т. ч. на оплату житлово-комунальних послуг – 69,7 млрд грн., на придбання твердого палива і скрапленого газу – 2,6 млрд. грн. та на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 0,7 млрд. гривень.

В цілому у 2017 році видатки на здійснення державних програм соціального захисту щодо надання пільг, субсидій та допомог населенню, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, становили 124,7 млрд. грн., що більше ніж у 2016 році на 30,5 млрд. грн. або на 32, 4 відсотка. 

Бюджетна децентралізація та її результати. Міжбюджетні трансферти

З 2015 року розпочато реформування бюджетної системи в контексті децентралізації та запроваджено нову модель міжбюджетних відносин.

За три роки вдалося впровадити перший етап реформи та досягти декількох важливих результатів:

 зміцнено фінансову спроможність місцевих бюджетів;

 забезпечено надання якісних суспільних послуг споживачам завдяки розширенню видаткових повноважень органів місцевого самоврядування.

Реформа міжбюджетних відносин та зміни до податкового законодавства сприяли підвищенню рівня фінансового забезпечення місцевих бюджетів та забезпечили формування нових прогресивних відносин в управлінні бюджетними ресурсами, а також створили умови для мотивацій органів місцевого самоврядування до нарощування дохідної бази місцевих бюджетів.

Так, до загального фонду місцевих бюджетів за 2017 рік надійшло 192,7 млрд. грн., або 105,6 відсотка до річного обсягу надходжень, затвердженого місцевими радами.

Підтвердженням ефективності бюджетної децентралізації є щомісячне накопичення залишків коштів місцевих бюджетів, обсяг яких станом на 1 січня 2018 року становив 53,2 млрд. гривень. Приріст залишків коштів місцевих бюджетів проти початку 2017 року становив 5,9 млрд. грн., або 12,4 відсотка.

При цьому, органами Казначейства впродовж 2017 року забезпечувалася своєчасна і повна оплата рахунків, наданих головними розпорядниками коштів місцевих бюджетів.

Також суттєво зросли обсяги розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитних рахунках. Протягом 2017 року місцевими органами влади було розміщено на депозитних рахунках у банках 23,9 млрд. гривень. На кінець бюджетного року всі депозитні кошти повернуто згідно із законодавством на відповідні рахунки місцевих бюджетів в Казначействі.

В цілому у 2017 році Урядом забезпечувалося виконання усіх зобов’язань згідно з бюджетним законодавством, зокрема в частині перерахування міжбюджетних трансфертів.

У 2017 році із Державного бюджету України до місцевих бюджетів було фактично надано трансфертів на загальну суму 272,6 млрд. грн., що на 77,2 млрд. грн., або на 39,5 відсотка більше ніж у 2016 році, у тому числі трансфертів із загального фонду – 261,3 млрд. грн., що на 66,6 млрд. грн., або на 34,2 відсотка більше порівняно з 2016 роком, з яких:

субвенції соціального захисту – 124,7 млрд. грн.;

медична субвенція – 56,2 млрд. грн.;

освітня субвенція – 51,5 млрд. грн.;

базова дотація для забезпечення зміцнення податкової спроможності місцевих бюджетів – 5,8 млрд. гривень. 

Дефіцит бюджету та державний борг

Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» зі змінами визначено граничний обсяг дефіциту державного бюджету у сумі 77,6 млрд. гривень.

З урахуванням внесених змін до плану за спеціальним фондом, що включає внесені розпорядниками бюджетних коштів зміни до планових показників, річний плановий показник дефіциту державного бюджету становив 82,2 млрд. гривень.

Фактично, дефіцит державного бюджету у 2017 році становив 47,9 млрд. грн., що відповідає 58,2 відсотка річного планового показника зі змінами.

Проти 2016 року фактичний дефіцит державного бюджету менший на 22,4 млрд. гривень.

Державних запозичень у 2017 році здійснено на суму 478,7 млрд. гривень.

Надходження від державних зовнішніх запозичень за 2017 рік становили 103,4 млрд. грн., з яких 7,4 млрд. грн. – впровадження спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів; 44,2 млрд. грн. – частина від випуску облігацій зовнішньої державної позики (ОЗДП) з метою викупу ОЗДП 2015 року першої та другої серій; 51,8 млрд. грн. – кредити та випуск ОЗДП з метою фінансування державного бюджету.

Від Міжнародного банку реконструкції та розвитку на реалізацію проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» у 2017 році отримано кредитних коштів на суму 0,4 млрд. гривень.

У рамках Макрофінансової допомоги ЄС отримано другий транш на суму 16,7 млрд. грн. (600 млн. євро) в межах третього пакету фінансової допомоги.

Міністерство фінансів здійснило випуск ОЗДП на суму 3,0 млрд. доларів США, за відсотковою ставкою 7,375 відсотка річних.

У цілому середньозважена відсоткова ставка за державними зовнішніми запозиченнями у 2017 році становила 5,16 відсотка проти 1,1 відсотка у 2016 році.

Державні внутрішні запозичення за 2017 рік дорівнювали 375,3 млрд. грн., з яких:

 219,6 млрд. грн. - проведення правочину з державним боргом (репрофайлінг) шляхом обміну облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що були у власності Національного банку, на нові ОВДП відповідно до пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» та постанови Кабінету Міністрів від 04.01.2017 № 748, з одночасним відображенням здійсненої операції за показником «Погашення»;

2) 70,7 млрд. грн. становили випуски ОВДП згідно з статтею 16 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» та відповідних постанов Кабінету Міністрів України:

- для капіталізації ПАТ КБ «Приватбанк» - 48,4 млрд. грн. (постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2017 № 89 та від 23.06.2017 № 443) ;

для капіталізації ПАТ «Державний ощадний банк України» - 14,6 млрд. грн. (постанови Кабінету Міністрів України від 01.02.2017 № 55, від 06.03.2017 № 122 та від 27.12.2017 № 1039);

для капіталізації ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» -7,7 млрд. гривень (постанови Кабінету Міністрів України від 01.02.2017 № 54 та від 06.03.2017 № 123);

3) 85,0 млрд. грн. – безпосередньо для фінансування державного бюджету.

Загалом у 2017 році середньозважена відсоткова ставка за розміщеними ОВДП становила 11,7 відсотка проти 9,56 відсотка у 2016 році.

Від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов’язаних з процесом приватизації, до загального фонду державного бюджету у 2017 році надійшло 3,4 млрд. гривень.

Протягом року погашення та обслуговування боргу здійснювалось вчасно та в повному обсязі, на погашення державного боргу було спрямовано 363,5 млрд. грн. та на обслуговування – 110,5 млрд. гривень.

Фінансування за показником «Коригування» у сумі 5,2 млрд. грн. пов’язане із відображенням у звітності погашення в рахунок державного боргу номінальної вартості конфіскованих ОВДП відповідно до пункту 10 статті 11 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» та на виконання Вироку Краматорського міського суду Донецької області у справі № 234/4135/17 від 28.03.2017. Вказана операція також була відображена у звітності за показником «Погашення».

Статтею 5 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» визначено граничний обсяг державного боргу в сумі 1823,7 млрд. гривень та граничний обсяг гарантованого державою боргу в сумі 579,4 млрд. гривень.

Крім того, після здійснення у 2017 році капіталізації банків на загальну суму 70,7 млрд. грн. відповідно до Статті 16 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» граничний обсяг державного боргу було скориговано на відповідну величину.

На кінець 2017 року державний борг становив 1833,7 млрд. грн., у т. ч. державний зовнішній борг дорівнював 1080,3 млрд. грн., державний внутрішній борг – 753,4 млрд. гривень.

Гарантований державою борг України на кінець 2017 року становив 308,0 млрд. гривень.

Сума державного та гарантованого державою боргу України на кінець 2017 року становила 2141,7 млрд. гривень.

До відома

16 березня 2018 року о 15.00 у Міністерстві фінансів України (вул. Межигірська, 11) планується публічне представлення звіту про виконання Державного бюджету України за 2017 рік.

Уточнену інформацію дивіться на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів (www.minfin.gov.ua).